Tải bản đầy đủ

tim hieu ve bien doi khi hau

KIẾN THỨC PHÒNG TRÁNH
GIẢM NHẸ RỦI RO
THIÊN TAI VÀ
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


THỂ LỆ PHẦN THI


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 1: Áp thấp nhiệt đới là khi sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm của
gió xoáy đạt tới cấp độ?

a

Cấp 4, cấp 5

c


Cấp 4, cấp 5

b
d

Cấp 6, cấp 7

Cấp 9, cấp 10


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 2: Có 3 loại lũ chính: Đó là?

a

Lũ quét

b

Lũ sông

c

Lũ quen biển


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 3: Một sự kiện không bình thường có thể đe dọa đến tính mạng, tài sản và
đời sống của con người, thì đó là?

Hiểm họa


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over


Câu 4: Hãy kể 5 loại hiểm họa chính ở Việt Nam?


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 5: Bão xảy ra khi nào?

Khi sức gió đạt tới cấp 8 (từ 62 km/h trở lên) và có thể ảnh
hưởng tới một vùng rộng từ 200 km đến 500 km


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 6: Trong những hoạt động sau, hoạt động nào không giúp giảm nhẹ biến
đổi khí hậu?

a

Tiết kiệm điện

c

Phá rừng

b
d

Đi xe đạp thay vì đi xe máy, ô
tô…

Kế hoạch hóa gia đình


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 7: Hiện tượng thời tiết trong đó có sấm và chớp?

Dông


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 8: Hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay
giữa các đám mây mang điện tích khác dấu?

Sét


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 9: Một cột không khí xoáy hình phiễu, di chuyển rất nhanh trên đất liền
hoặc trên biển gọi là gì?

Lốc


PHẦN THI DÀNH CHO CÁC ĐỘI
Time Over

Câu 10: Chọn các câu trả lời đúng sau: Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện
của biến đổi khí hậu?

a
c

Núi lửa phun trào

Nhiệt độ trung bình giảm
xuống

b
d

Băng tan

Mực nước biển dâng lên


GI A
OL
ƯU

KH
Á

NG

IẢ


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 1: Loại lũ lớn kèm theo bùn đá, được hình thành từ mưa lớn, xảy ra cực
nhanh, có sức tàn phá rất lớn khi một lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ
địa hình cao xuống thấp?

Lũ quét


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 2: Khi mực nước và tốc độ dòng chảy trên sông, suối vượt quá mức bình
thường?
PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 3: Hiện tượng nước ngập vượt quá mức bình thường, xảy ra khi nước lũ
dâng cao tràn qua sông, suối, hồ và đê đập vào các vùng, làm ngập nhà cửa, cây
cối, ruộng đồng?

L ụt


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 4: Theo em phòng ngừa thảm họa là trách nhiệm của ai?

Là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng


Câu 5: Chúng ta cần làm gì nếu nhìn thấy bạn mình nghịch lửa?

Báo cho người lớn biết, khuyên bạn tắt lửa.


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 6: Chúng ta cần làm gì nếu quần áo bị bắt lửa?

Hãy nằm ngay xuống đất, che mặt lại và lăn qua lăn lại cho tới
khi lửa tắt.
Không được chạy vì lửa sẽ càng cháy nhanh hơn


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 7: Chúng ta cần làm gì để ngăn ngừa hỏa hoạn?

- Không được nghịch lửa, diêm hay bật lửa.
- Không đốt rơm, rác gần nhà.
- Không được rời khỏi bếp khi đang nấu ăn.
- Thường cuyên kiểm tra dây điện và đồ dùng điện trong
nhà để kịp thời sửa chữa nếu cần.


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 8: Hiện tượng đất, đá trên các sườn dốc, sườn đồi trượt từ trên xuống hoặc
đất ven sông bị sụt lún?

Sạt lở đất, đá


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 9: Hiện tượng mưa kèm theo những viên nước đá có hình dạng và kích
thướt khác nhau rơi xuống đất, gọi là gì?

Mưa đá


PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Câu 10: Khi hiểm họa xảy ra chúng ta thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Vậy
phương châm 4 tại chỗ là gì?

- Chỉ huy tại chỗ
- Lực lượng tại chỗ
- Phương tiện tại chỗ
- Hậu cần tại chỗTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×