Tải bản đầy đủ

Hóa học Naphtalen

Naphtalen

Naphtalen
Bởi:
Wiki Pedia
Naphtalen (còn gọi là naphtalin, băng phiến, nhựa long não, nhựa trắng...) là một
hyđrocacbon ở thể rắn, tinh thể màu trắng. Naphtalen dễ bay hơi tạo thành hơi dễ cháy.

1/3


Naphtalen

2/3


Naphtalen

Cấu tạo của naphtalen gồm 2 vòng benzen gắn vào nhau với công thức tổng quát C10H8.

Lịch sử

Vào 2 năm 1819 và 1920, ít nhất 2 nhà hóa học phát hiện ra một chất rắn màu trắng khi
tiến hành chưng cất nhựa than đá. Năm 1821, John Kidd mô tả nhiều tính chất của chất
này cùng cách điều chế và đề xuất cái tên naphthaline.
5 năm sau, Michael Faraday xác định được công thức hóa học của naphtalen là C10H8.
Đến tận năm 1866, Emil Erlenmeyer mới nghĩ ra cấu trúc gồm 2 vòng benzen gắn vào
nhau. Cấu trúc này được Carl Graebe khẳng định năm 1869.

Cấu trúc và hoạt tính hóa học
Điều chế
Ngày nay, người ta chủ yếu điều chế naphtalen từ than đá. Còn trước kia, naphtalen
được điều chế từ dầu nặng trong quá trình tinh chế dầu mỏ.

Ứng dụng
Ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Các tế bào hồng cầu có thể bị hỏng hoặc phá hủy nếu ngửi một lượng lớn hơi naphtalen.

3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×