Tải bản đầy đủ

Thủ thuật t tìm nhanh tập hợp điểm biểu diễn số phức

GV: Hoàng Trọng Tấn
Phone: 0909520755
Tân Phú , TPHCM

Pages: Trắc Nghiệm Toán
Group: Nhóm Toán Trắc Nghiệm
Youtube:Thủ Thuật Trắc Nghiệm Toán

Thủ Thuật T Tìm Nhanh Tập Hợp Điểm Biểu Diễn Số Phức ( chưa Full )
Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z thỏa: Az

B

k

B
thì tập hợp điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn có phương
A

Giải: Xét số phức: T
trình:


x

2

y

2

2 Im(T )x

2 Re(T) y

2

|T|

k
A

2

0

Ví dụ: Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức z thỏa:
a)

(2

i)z

3

i

b)

(2

i)z


4

2i

4

i
i

1

4
i

Giải:
3
2

a) Ta có: T

Im(T )

i

1

Re(T )

1

thì tập hợp điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn có phương trình:
2x

2y 2

16
5

0

b) Ta có: T

4 2i
2 i

6
5

8
i
5

x2

y2

Im(T )
Re(T )

6
5
8
5

thì tập hợp điểm biểu diễn của số phức z là đường tròn có phương trình:
x2

y2

12
x
5

16
y 4
5

17
5

0

Lớp nhóm Toán tại: 242 Độc Lập , Tân Phú ,Tân Thành ,TPHCM
[1]x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×