Tải bản đầy đủ

Lớp 1 bai 9 lễ phép vâng lời thầy giáo cô giáo tiết 1

Trường Đại học Đồng Tháp

Bài 9: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY CÔ GIÁO
Tiết 1
Tên: Nguyễn Thị Xuân Mai


Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2013
Đạo đức

Kiểm tra bài cũ

Khi
Khi
ngồi
ra trong
vào lớp
giờ
học,
emem
cần

cầnphải
chú ý
điều
làm gì ??


Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2013
Đạo đức
Bài 9: Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo
(Tiết 1)

Hoạt động 1: Đóng vai


Em hãy cùng các bạn trong nhóm đóng vai các
tình huống sau :

Em gặp thầy giáo, cô
giáo trong trường.

Em đưa sách, vở cho
thầy giáo, cô giáo.


Em chào cô ạ!


Khi đưa sách, vở cho thầy, cô giáo em đưa bằng hai tay


Kết
luận:
Em cần làm gì khi đưa

Khi gặp thầy giáo,
hoặc
nhận
vở
từ
- Khi gặp


giáo,
cô giáo
em cần
cô thầy
giáo
emsách
cần
phải
chào hỏi
phép.
taylễthầy
giáo,
làm
gì?cô giáo?
- Khi đưa hoặc nhận vật gì từ thầy
giáo, cô giáo cần đưa bằng hai tay
kèm theo lời nói phù hợp.


Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi
Quan sát tranh và cho biết:
- Các bạn trong tranh đang làm gì?
- Việc làm nào thể hiện bạn nhỏ
biết vâng lời thầy giáo, cô giáo ?


1

2

3

4


5


Bạn nhỏ đang viết
bài

Bạn nhỏ biết vâng lời
thầy, cô giáo và người
thân.


Bạn nhỏ đang
bỏ rác vào
thùng rác

Bạn nhỏ biết vâng lời
thầy, cô giáo để môi
trường sạch, đẹp.


Bạn nhỏ vừa
học vừa xem ti
vi

Bạn nhỏ chưa vâng lời
thầy, cô giáo và người
lớn.


Bạn nhỏ xé vở
để xếp máy
bay.

Bạn nhỏ chưa vâng lời
thầy, cô giáo và người lớn ở
nhà.


5
Cô giáo đang giảng bài. Có
hai bạn đang làm việc riêng ở
dưới lớp

Bạn nhỏ chưa
vâng lời thầy, cô
giáo.


11

2

3

4


5


Kết luận:
Thầy giáo, cô giáo đã không quản khó
nhọc chăm sóc, dạy dỗ các em. để tỏ lòng
biết ơn thầy giáo, cô giáo, các em cần lễ
phép, lắng nghe và làm theo lời thầy giáo,
cô giáo dạy bảo.


Để
phép
vâng lờibạn
thầy
Emlễhãy
kể những
giáo,
giáo
em biết
phảilễlàm
trongcôlớp
mình
gì?lời thầy
phép vâng
giáo, cô giáo.


Giơ thẻ đúng, sai:
1. Khi gặp thầy, cô giáo em đứng lại khoanh
tay chào thầy cô.

2. Khi đưa vở hoặc vật gì cho thầy, cô
giáo em đưa bằng một tay cũng được.
3. Em nhận sách, vở từ cô giáo em nhận
bằng hai tay và nói lời cảm ơn cô giáo.


4. Thầy cô dặn dò em về nhà học bài cũ
nhưng em không học lại đi xem phim.
5.Nhớ lời cô dặn đi học về em không la
cà dọc đường.
6. Vâng lời cô giáo em không vứt rác ra
lớp.


Củng cố
Để cần
bày làm
tỏ lòng
biết
Em
gì khi
ơnhoặc
với thầy
giáo,

đưa
nhận
sách
giáo
em
phải
làm
vở từ tay thầy giáo,
gì?
cô giáo?


Dặn dò:
- Thực hiện tốt các điều vừa học.
- Chuẩn bị một số câu chuyện, bài
thơ, ca dao, tục ngữ về chủ đề lễ
phép vâng lời thầy giáo, cô giáo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×