Tải bản đầy đủ

Giải pháp cụ thể về việc tái chế rác thải

Giải pháp cụ thể về việc tái chế rác thải :
Từ nguyên liệu là rác thải sinh hoạt, qua tiến trình phân loại và xử lý, tạo ra các sản
phẩm như sau:
Tháp ủ hữu cơ : Tháp ủ kín theo công nghệ CVU có điều chỉnh phù hợp với
điều kiện Việt Nam. Đây là công nghệ tái chế hữu cơ đang được áp dụng
rộng rãi ở Châu Âu có nhiều ưu điểm như: không có mùi hôi, không có nước
rỉ rác, rác hữu cơ phân huỷ hiếu khí trong tháp ủ kín với thời gian ngắn nhất
7-14 ngày.
Dòng vật chất hữu cơ tổng hợp sẽ được vít tải vận chuyển lên tháp ủ liên tục
hằng ngày và cũng được lấy ra hằng ngày ở đáy tháp ( số lượng hữu cơ đã
phân huỷ ). Số lượng hữu cơ này qua thiết bị đánh tơi và sàng lỗ mịn để lấy
được mùn hữu cơ. Mùn hữu cơ sẽ được bán ( hoặc cho ) nông dân để ủ
thành phân xanh hoặc bón ruộng ,vườn.

Dòng chất thải trơ ( giẻ, giấy, da cao su, chăn chiếu, cành cây...) các vật chất
dễ cháy tách lọc ra từ sàn phân loại trên tháp và trong tháp được tập trung
sang vị trí lò thiêu kết ( đốt ). Vì không đủ nhiều cho từng xe, từng tổ do vậy
phải tập kết chờ đủ mới thiêu kết. Theo thực tế thì khoảng 2 ngày hoặc 3
ngày mới thiêu kết một lần. - Dòng chất dẻo thải ( nylon, bao bì...) Được thu
gom từ băng tách lọc thủ công gồm nhiều chủng loại, dòng vật chất này
chiếm khoảng 3-7% tổng lượng rác đầu vào sẽ được làm sạch và bán cho các
đại lý thu mua nhựa.
Dòng vật chất khác được tách ra như : Kim loại ( sắt ) mảnh thuỷ tinh, hộp
lon nhôm ... cũng được để riêng và bán cho các đại lý thu mua tái chế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×