Tải bản đầy đủ

CÔNG TÁC bê tông bê tông cốt thép TOÀN KHỐI CHƯƠNG 9 CÔNG TÁC côp PHA

07:30:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Company

KĨĨ THUẬT THI CÔNG
Ô
& BÀI TẬP LỚN
MMH: 1117110
Kh
Khoa
: Xây
Xâ D
Dựng & CHƯD
Bộ môn : Xây Dựng DD&CN
Giả viên:
Giảng

Th S Đỗ Cao
Th.S

C Tín


vietnamtravellook.com
GV: ĐỖ CAO TIN

1


07:30:57

2

KĨ THUẬT THI CÔNG VÀ BÀI TẬP LỚN
™Giáo Trình
™Giá
T ì h Chính
Chí h
1. Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 Và 2 (TS. Nguyên Đình Đức,
PGS Lê Kiều,
PGS.
Kiều Nhà Xuất Bản Xây Dựng – Hà Nội 2004)
2. Kỹ Thuật Thi Công (Nguyên Đình Hiện, Nhà Xuất Bản
g – 2008))
Xâyy Dựng
™Tài Tiệu Tham Khảo
¾Kỹ Thuật
Th ật Thi Công
Cô (Th.S
(Th S Nguyễn
N
ễ Đức
Đứ Chương,
Ch
Tầ
Trần
Quốc Kế, Nguyễn Duy Trí, NXB Xây Dựng – Hà Nội 2005)
¾Máy Xây Dựng (Lê Văn Kiểm
Kiểm, ĐH Bach Khoa TP
TP.Hcm)

Hcm)
¾Bài giảng KTTC của Nguyễn Đình Khánh, Lương Duyên
g Xuân Trường,
g Đào Xuân Thu.
Hải, La Khánh Toàn, Đặng
GV: ĐỖ CAO TIN


PHẦN 3:
LOGO
CÔNG TÁC BT & BTCT TOÀN KHỐI
Company

CÁC LOẠI CỌC VÀ CỪ
THIẾT BỊ THI CÔNG CỌC VÀ CỪ
KỸ THUẬT THI CÔNG CỌC VÀ CỪ


Công tác cốp pha
Cốp
pp
pha

I. Cấu tạo
ạ cốp
pp
pha
II. Phân loại cốp pha
III. Cột chống, giàn giáo và sàn công tác
IV. Công tác ngoài công trình
V. Nghiệm thu cốp pha và giàn giáo
VI. Kiểm tra và tháo dỡ cốp pha


Cốp pha là gì ?

™

Cốp pha bê tông (ván khuôn) ( Form-work ) là
thiết bị thi công xây dựng, dùng để tạo hình dạng
cho
h các
á kết cấu
ấ bê tô
tông ttrong quá
á ttrình
ì h thi công
ô bê
tông.

™

Đủ độ cứng để khỏi hư hỏng, gãy, phải ổn định
không méo mó
mó, biến dạng khi đổ bê tông vào
khuôn

™ Kích thước và khối lượng các bộ phận phù hợp
với biện pháp thi công; dùng được nhiều lần, dễ
lắ d
lắp
dựng cũng
ũ như
h dễ thá
tháo dỡ khi dù
dùng xong.
Thi công cốp pha


I. Cấu tạo cốp pha
Cốp
p pha
p có ba bộ
ộ phận
p ậ chính:
ƒ

Ván bưng
g để tạo
ạ hình.

ƒ

Gỗ nẹp làm ván bưng đủ cứng.

ƒ

Hệ
ệ thanh chống
g đỡ sức nặng
ặ g của kết cấu và các
tải trọng do quá trình thi công gây ra.

Thi công cốp pha


II. Phân loại cốp pha

Theo vật liệu sử dụng

Phân lloạii cốp
Phâ

pha

Theo loại kết cấu áp
dụng

Theo phương pháp
á d
áp
dụng

Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu
¾

Cốp pha gỗ

¾

Cốp pha ván ép

¾

Cốp pha thép

¾

Cốp pha nhôm

¾

Cốp pha gỗ thép kết hợp

¾

Cố pha
Cốp
h nhựa
h

¾

Cốp pha bê tông cốt thép…
thép
Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu – cốp pha
g
gỗ
Cốp pha gỗ
™ Ưu điểm
Thích nghi cho mọi loại kết cấu bê tông,
có thể tạo ra nhiều hình dạng và kích
thước khác nhau.
Dễ dàng liên kết bằng cưa, đục, đóng
đinh
™ Khuyết điểm
- Hút nước bê tông tươi do đó chất
lượng mặt ngoài bêtông không tốt, dễ
bị sứt mẻ Æ phải tưới đẫm nước cốp
pha gỗ
Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu – cốp pha
g
gỗ
Cốp pha gỗ
‰Gỗ dán và ván ép kết hợp với các
sườn gỗ hoặc sườn kim loại tạo
thành mảng cốp pha có độ cứng lớn.

‰Ưu điểm: giảm chi phí gia công trên
công trường, số lần luân chuyển
nhiều nên giá thành không cao
cao,
không bị cong vênh, bề mặt phẳng
nhẵn
nhẵn.
Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu – cốp pha
kim loại

Cốp pha kim loại
™ Ưu điểm
• Số lần sử dụng luân lưu khá lớn.
• Độ bất
ấ biến
ế hình dạng cao.
• Độ bền lớn
lớn, thời gian sử dụng khá dài nếu bảo
quản chống
q
gg
gỉ sét tốt.
• Bề mặt bê tông phẳng, nhẵn
Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu – cốp pha
kim loại

Cốp pha kim loại
™ Khuyết điểm
• Mặt bê tông không hút nước nên dễ tạo ra những
rổ
ổ bọt
b t trên
t ê mặt
ặt bê tô
tông.
• Chi phí đầu tư chế tạo cốp pha thép cao gấp 2
2-3
3
lần so với cốp pha gỗ. Do đó,số lần sử dụng trên
50 lần mới có lợi. Sườn nằm trên chu vi các tấm
khuôn
Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu – cốp pha
kim loại


Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo vật liệu – cốp pha
nhựa

Cốp pha nhựa cũng được
chế tạo thành những tấm
định hình, liên kết bằng
khóa nêm, chốt hoàn toàn
bằng nhựa.

Thi công cốp pha


Đặc điểm cốp pha theo vật liệu

Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo phương pháp sử dụng

¾ Cốp pha cố định
¾ Cốp pha định hình (cốp pha luân lưu )
¾ Cốp pha ốp mặt
¾ Cốp pha di động
¾ Cốp
Cố pha
h tấ
tấm lớ
lớn

Thi công cốp pha


Cốp pha ốp mặt

Thi công cốp pha


Cốp pha di động – di dộng ngang
™ Cốp pha di động ngang :
• Đúc những công trình chạy dài có tiết diện không
đổi
• Cấu tạo bởi những tấm khuôn liên kết vào khung
đỡ
g đỡ lắp đặt trên hệ thống
g bánh xe, chạy
y trên
• Khung
đường ray theo chiều dài công trình
• Cho phép đổ bê tông theo từng phân đoạn một

Thi công cốp pha


Cốp pha di động ngang

Thi công cốp pha


Cốp pha di động đứng
™ Cốp
p pha
p di động
ộ g theo phương
p
g đứng
g:
¾ Cốp pha trượt ( sliding hay slipform )
¾ Cốp pha leo (climbing) : leo trên ray hoặc tự leo
¾ Cốp pha treo (hanging)

Thi công cốp pha


Cốp pha di động đứng – cốp pha trượt
Cốp pha trượt
• Trượt theo phương đứng hoặc
phương ngang nhờ hệ thống
kích,
• Dùng cho những công trình có
tiết diện ít thay đổi như ống
khói, đài nước, hầm đường
bộ…
Thi công cốp pha


Cốp pha leo trên ray

Cốp pha leo :
Cốp pha sau khi thi
công xong hạ
xuống và di chuyển
đến thi công đoạn
tiếp theo.

Thi công cốp pha


Cốp pha tự leo

Thi công cốp pha


Cốp pha tấm lớn – cốp pha bàn

Thi công cốp pha


Phân loại cốp pha theo loại kết cấu

¾ Cốp pha dầm
¾ Cốp pha sàn
¾ Cốp pha tường
¾ Cốp pha cột….
¾ Cốp
Cố pha
h móng
ó
¾ Cốp pha cầu thang
Thi công cốp pha


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×