Tải bản đầy đủ

Salicylic acid làm chậm quá trình lão hóa của hoa cát tường sau thu hoạch

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Salicylic acid làm chậm quá trình lão hóa của hoa Cát tường cắt
cành
sau thu hoạch

svtt


Nội dung

1

Giới thiệu

2

Vật liệu và phương pháp

3


Kết quả và thảo luận

4

Kết luận


Giới thiệuPhân loại khoa học

Giới: Plantae
Ngành:

Magnoliophyta

Lớp: Magnoliopsida
Bộ:

Gentianales

Họ:

Gentianaceae

Chi: Eustoma
Loài: E. grandiflorum

Eustoma grandiflorumLisianthus


Salicylic acid

Salicylic acid (SA) là một phenol tự nhiên của các quá trình trao đổi chất
trong cây.
SA liên quan nhiều quá trình như:
Giảm thiểu sinh tổng hợp ethylene, tăng tuổi thọ của hoa cắt cành.
Cảm ứng sự ra hoa ở một số cây ngày ngắn hay ngày dài trong điều kiện quang kỳ
nghịch như ở Lemnaceae.

Cấu trúc của
Salicylic acid
Cản sự phosphoryl hóa làm phát sinh nhiệt trong quá trình ra hoa ở một vài loài.
Cảm ứng các cơ chế kháng với tác nhân ký sinh.


Vật liệu và phương phápMẫu hoa cát tường (Eustoma grandiflorum) được thu nhận từ nhà kính thương mại và cắt lại với
chiều dài 30cm.Khảo sát tuổi thọ của hoa cát tường cắt cành trong các nghiệm thức: nước cất [mẫu đối chứng]; 0.5;
1; và 2 mM Salicylic acid (SA) trong 24 giờ.
Chuyển đến các bình chứa 200ml nước cất.
Tuổi thọ của hoa cát tường cắt cành được ghi nhận tại thời điểm mà 50% số hoa đã héo.


Vật liệu và phương pháp

Đánh giá tính toàn vẹn của màng tế bào

Tỉ lệ rò rỉ điện phân tương đối (LE)
Lượng Malonyldialdehyde (MDA)
Phân tích hoạt động của Lipoxygenase (LOX)

Đánh đánh hoạt động của hệ thống chống oxy hóaĐánh giá hoạt động của các enzyme Catalase (CAT) và Ascorbate peroxidase (APX)Sự tích tụ H2O2


Kết quả và thảo luậnTuổi thọ của hoa cát tường cắt cành sau thu hoạch

Hình.1. Ảnh hưởng của salicylic acid ở các nồng độ 0.5; 1 và 2mM lên thời gian sống trong bình của các cành hoa
cát tường


Kết quả và thảo luận

Nước cất

Tính toàn vẹn của màng
0.5mM SA

1mM SA

Tỉ lệ rò rỉ điện phân LE
Lượng MDA
Hoạt động của LOX

Khảo sát các thông số

Hệ thống chống oxy hóa

2mM SAHoạt động của các enzyme CAT
và APXSự tích tụ H2O2


Tính toàn vẹn của màng tế bàoTỉ lệ rò rỉ điện phân (EL) là một thông số hiệu quả để đánh giá tính thấm của màng và được dùng như một chỉ số cho
tính toàn vẹn của màng tế bào.Quá trình peroxide hóa lipid, làm mất tính toàn vẹn của màng tế bào, có thể được đánh giá bằng lượng
Malonyldialdehyde (MDA).Sự peroxide hóa lipid xảy ra do các enzyme Lipoxygenase (LOX ) hoặc do các gốc tự do (ROS). MDA là sản phẩm cuối
cùng của sự peroxide hóa các acid béo của màng.Lượng MDA tăng lên thể hiện sự hư hại của màng tế bào.
 Mất chức năng sinh học của màng tế bào


Tính toàn vẹn của màng tế bào

Bảng 1. Ảnh hưởng của Salicylic acid ở 1mM lên sự rò rỉ điện phân, lượng MDA và hoạt động của enzyme LOX ở hoa cát tường cắt cành
trong 12 ngày


Tính toàn vẹn của màng tế bàoTrong quá trình lão hóa của hoa cát tường cắt cành

tỉ lệ rò rỉ điện phân, lượng MDA và hoạt động của LOX tăng lên.Mẫu hoa được xử lý với 1mM SA: làm giảm tỉ lệ rò rỉ điện phân, hạ thấp lượng MDA và
làm giảm hoạt động của LOX trong suốt 12 ngày cắm trong bình.Tăng tính ổn định và toàn vẹn của màng tế bào


Đánh giá hoạt động của hệ
thống chống oxy hóa

Trong quá trình lão hóa của hoa cát tường lượng MDA tăng lên khi màng mất ổn định một
phần là kết quả của tăng sự tấn công của các gốc tự do (ROS) do sự suy giảm hoạt động của các
enzyme chống oxy hóa như Catalase (CAT) và Ascorbate peroxidase (APX) trong suốt thời gian
sống trong bình.


Đánh giá hoạt động của hệ
thống chống oxy hóa
Bảng 2. Ảnh hưởng của xử lý với SA ở 1mM lên hoạt động của các enzyme chống oxy hóa CAT và APX và sự tích tụ H 2O2 ở hoa cát tường cắt
cành trong 12 ngày.


Đánh giá hoạt động của hệ
thống chống oxy hóaHoa cát tường cắt cành được xử lý với SA thể hiện sự gia tăng hoạt động của CAT và APX cùng với sự
tích tụ H2O2 thấp hơn đáng kể so với mẫu đối chứng trong suốt quá trình sống trong bình.Có thể Silacylic acid có vai trò trong sự cảm ứng các enzyme chống oxy hóa hoặc cũng có thể hoạt động
như một chất thu gom trực tiếp ROS, từ đó duy trì được tính toàn vẹn của màng tế bào trong thời gian
dài sau khi cắt.


Kết luậnSA có thể kéo dài tuổi thọ sống trong bình và trì hoãn sự lão hóa hoa bằng cách duy trì tính toàn
vẹn của màng tế bào, đó là kết quả từ việc giảm hoạt động của LOX là enzyme chịu trách nhiệm về
quá trình peroxide lipid màng.Các mô cánh hoa được xử lý với 1mM SA cũng kèm theo sự gia tăng các hoạt động của các
enzyme chống oxy hóa như CAT và APX và do đó góp phần giảm sự peroxide lipid và duy trì sự ổn
định màng tế bào được thể hiện qua các thông số EL và lượng MDA.


Tài liệu tham khảoDavoud Ataii , Roohangiz Naderi and Azizollah Khandan-Mirkohi, 2015. Delaying of Postharvest
Senescence of Lisianthus Cut Flowers by Salicylic Acid Treatment. Journal of Ornamental Plants,
Volume 5, Number 2: 67-74.
Bùi Trang Việt, 2002. Sinh lý thực vật đại cương, Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM.
Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Văn Đính, 2011. Giáo trình chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Nxb.
Giáo dục Việt Nam.


Thank You!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×