Tải bản đầy đủ

Mạch điều khiển và bảo vệ động cơ hạ thế 400VAC

MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ
ĐỘNG CƠ HẠ THẾ 400VAC

•Nhóm 2

www.dpm.vn

1


2www.dpm.vn

10
9
8

Lời cảm ơn


Các ký hiệu của bản vẽThuyết minh mạchThông số các thiết bị trong mạchThao tác cô lập cách ly và cấp nguồn cho mạch và động cơBảo dưỡng mạch điều khiểnKiểm tra và xử lý một số lỗi thường gặpThảo luận và ghi chú7
6
5
4
3
2
1


1


www.dpm.vnChức năng của mạch

3


1.Chức năng
Mạch điều khiển và bảo vệ động cơ hạ thế có 2 chức năng chính:
- Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho động cơ.

-

Bảo vệ động cơ khi có sự cố:

-

Bảo vệ ngắn mạch
Bảo vệ quá tải
Bảo vệ chạm đất

www.dpm.vn

4


www.dpm.vn

5

2Các loại bản vẽ liên quan


2. Các loại bản vẽ liên quan
2.1.Gồm có 3 loại bản vẽ chính thường gặp
Bản vẽ 1 sợi MCC & PC thể hiện các điểm chính sau:
- Tên động cơ.
- Vị trí của khay tủ cấp nguồn cho động cơ.
- Loại mạch điều khiển.
- Công suất động cơ.
- Các bảo vệ của động cơ.

www.dpm.vn

6


2. Các loại bản vẽ liên quan
Bản vẽ Typical

-

Những bản vẽ thường gặp sau:
Type : A-1, A-2
: B-1, B-2, B-2-1, B-3
: C-1, C-2, C-3, C-4
: M, M-1, M-2, M-3, M-4
: H, H-1

- Thể hiện các thiết bị điều khiển và bảo vệ trong mạch.

- Thể hiện kết nối giữa các thiết bị trong mạch.

- Thể hiện các terminal kết nối với thiết bị, hệ thống bên ngoài.

Bản vẽ Connection
- Là bản vẽ kết nối từ bên ngoài vào mạch thông qua các
terminal.

www.dpm.vn

7


2. Phân loại bản vẽ
2.2.Phân loại bản vẽ
Có nhiều cách phân loại bản vẽ, ở đây ta nêu 2 cách phân loại bản vẽ sau:

1) Phân loại dựa vào công suất động cơ


Động cơ có công suất 0.18÷2,2 (kW) thường sử dụng bản vẽ typical A-1, A-2Động cơ có công suất 3÷28,5( kW) thường sử dụng bản vẽ typical B-1, B-2, B-3Động cơ có công suất 30÷75 (kW) thường sử dụng bản vẽ typical C-1, C-2, C-3, C-4, H, H-1.Động cơ có công suất 90÷150 (kW) thường sử dụng bản vẽ typical M, M-1, M-2, M-3, M-4.

2) Dựa vào những thiết bị trong mạch

www.dpm.vn

8


2. Phân loại bản vẽ
Typical type A-1

www.dpm.vn

9


2. Phân loại bản vẽ
Typical type A-2 so với A-1

www.dpm.vn

10


2. Phân loại bản vẽ
Sự khác nhau cơ bản giữa typical A và B là:

- Biến dòng & các đồng hồ.
- Các Tranducer.

www.dpm.vn

11


2. Phân loại bản vẽ
Typical type B-2 so với B-1

www.dpm.vn

12


2. Phân loại bản vẽ
Typical type B-2-1 so với B-2

www.dpm.vn

13


2. Phân loại bản vẽ
Typical type B-3 so với B-2-1

Không điều khiển ở remote, và
không có đồng hồ ở CSS

Thiếu 1 Transducer

www.dpm.vn

14


2. Phân loại bản vẽ
Sự khác nhau cơ bản giữa typical B và C là:

- Có bảo vệ quá dòng chạm đất 51G.
- Có CB cấp nguồn sấy cho động cơ.

www.dpm.vn

15


2. Phân loại bản vẽ
Typical type C-2 so với C-1

www.dpm.vn

16


2. Phân loại bản vẽ
Typical type C-3 so với C-2

không đưa tín hiệu contactor 88x về
ECS

www.dpm.vn

17


2. Phân loại bản vẽ
Typical type C-4 so với C-2

www.dpm.vn

18


2. Phân loại bản vẽ
Sự khác nhau cơ bản giữa typical C và M là:

- Không có vị trí test.
- Có rơ le lock out 86x và nút reset .
- Kết nối gắn liền nên không đưa ra/vô .

www.dpm.vn

19


2. Phân loại bản vẽ
Typical type M-1 so với M thì M-1 đưa ra / vô được và có vị trí test

www.dpm.vn

20


2. Phân loại bản vẽ
Typical type M-2 so với M-1

không có nguồn sấy và 51G

www.dpm.vn

21


2. Phân loại bản vẽ
Typical type M-3 so với M-1

www.dpm.vn

22


2. Phân loại bản vẽ
Type H và H-1 khác hẳn với các type còn lại là mạch khởi động qua MBA tự ngẫu.
Type H-1 và H khác nhau ở điểm có thêm 1 Tranducer.

www.dpm.vn

23


www.dpm.vn

24


3. Các ký hiệu của bản vẽ

•M∼: Động cơ không đồng bộ 3 pha
•49: Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải
•52: CB 3 pha bảo vệ ngắn mạch
•LS1,LS2: Công tắc hành trình
•CTR: Máy biến áp điều khiển
•CT, TI: máy biến dòng
•ZCT: máy biến dòng thứ tự không
•PF, SF: Cầu chì điều khiển
•88: Contactor chính
•88SX, 88S, 88MX, 88M, 88RX, 88R: Rơle trung gian
•FX: Rơle trung gian báo lỗi
•51G: Rơle bảo vệ chạm đất
•S43: Rơle trung gian báo tín hiệu Remote
•Control Bus Bar1: Thanh cái cấp nguồn điều khiển
•Control Bus Bar2: thanh cái báo lỗi
•CSS: Hộp nút nhấn ngoài site
•DCS: Distributed Control System: Hêê thống điều khiển phân tán
•ECS: Electric Control System: Hêê thống điều khiển điêên

www.dpm.vn

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×