Tải bản đầy đủ

Đề thi công chức thuế

TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

BÀI TẬP THUẾ GTGT
ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016
Câu 1:
Một thành viên rút vốn góp bằng tài sản ra khỏi công ty thì công ty làm thủ tục trả
lại tài sản này cho thành viên thì hóa đơn ghi như thế nào? Có phải kê khai nộp thuế
GTGT không?
a. Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT nhưng công ty phải lập hóa đơn
giá trị gia tăng. Trên hóa đơn ghi cụ thể tên, đặc điểm tài sản và ghi chú thêm nội
dung “tài sản trả lại thành viên góp vốn”. Dòng thuế GTGT không ghi.
b.Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT của tài sản
tương ứng và phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định..
Câu 2:
Ngày 25/3/2015, Công ty Y mua 55 triệu tiền hàng của doanh nghiệp A. Công
ty Y thực hiện thanh toán qua ngân hàng; DN A xuất hóa đơn bán hàng đã
thông báo phát hành với cơ quan thuế, Hóa đơn ghi rõ giá thanh toán đã bao gồm
thuế GTGT.
Công ty Y có được khấu trừ thuế đầu vào của lô hàng trên không?

a. Không được khấu trừ thuế đầu vào.
b. Được khấu trừ thuế đầu vào toàn bộ
c. Khấu trừ thuế đầu vào riêng của 2 lần mua.
Câu 3:
Sáng ngày 15.5.2015, Công ty A mua 18 triệu tiền hàng tại cửa hàng bản lẻ
VLXD số 1 , trưa cùng ngày mua tiếp 19 triệu tiền hàng( bao gồm cả thuế
GTGT) tại cửa hàng bản lẻ VLXD số 2. Cả 2 lần đều thanh toán bằng tiền mặt.
Biết rằng các cửa hàng số 1 và số 2 là các đơn vị phụ thuộc của Công ty VLXD
Hà vy, sử dụng chung mã số thuế , dùng mẫu hóa đơn của công ty, trên hoá đơn
in “Cửa hàng số1”, Cửa hàng số2” và có đóng dấu treo của từng cửa hàng .
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

1


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

Công ty A có được khấu trừ thuế đầu vào của lô hàng trên không?

a. Không được khấu trừ thuế đầu vào.
b. Được khấu trừ thuế đầu vào toàn bộ
c. Khấu trừ thuế đầu vào riêng của 2 lần mua.

Câu 4:
Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2010 có số liệu sau:
- Bán xe theo phương thức trả góp 3 tháng, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT
là 30,3 triệu đồng/xe (trong đó giá bán xe là 30 triệu đồng/xe, lãi trả góp 3 tháng là
0,3 triệu). Trong tháng 4/2010, thu được 10,1 triệu đồng.
Giá tính thuế GTGT là bao nhiêu?
a.
b.
c.
d.

30 triệu đồng
30,3 triệu đồng
10,1 triệu đồng
30,6 triệu đồngCâu 5:
Năm 2015 Nhà máy xi măng A nhập thiết bị về làm tài sản cố định phục vụ cho sản
xuất sản phẩm cung cấp cho ngành điện lực, hóa chất ...phục vụ sản xuất kinh
doanh (mặt hàng này trong nước chưa sản xuất được). Đề nghị cho biết thiết bị này
có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không? nếu có thì thuế suất bao nhiêu?
a. Chịu thuế GTGT, TS 5%
b. Chịu thuế GTGT, TS 10%
c. Không chịu thuế GTGT

Câu 6:
Tháng 3 năm 2015, Tổng công ty XD sông Hồng đóng trụ sở chính tại TP Hà Nội
đã trúng thầu và thực hiện công trình xây dựng tại Hưng Yên, giá trị công trình
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

2


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

chưa có thuế GTGT là 90 tỷ đồng , biết rằng hoạt động xây dưng có thuế suất thuế
GTGT là 10%.
Doanh nghiệp kê khai nộp thuế GTGT cho công trình tại hưng yên như th nào?
a. Tổng công ty XD sông Hồng nộp thuế tại Hưng yên 9 tỷ đ
b Tổng công ty XD sông Hồng nộp thuế tại Hưng yên 1,8 tỷ đ
c.Tổng công ty XD sông Hồng không kê khai nộp thuế tại Hưng yên
Câu 7
Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được
tiêu dùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường,
văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động, dịch vụ vận
chuyển, đưa đón người lao động có được áp dụng thuế suất 0% không?
a/ Không áp dụng thuế suất 0%.
b/ Được áp dụng thuế suất 0%.
Câu 8: DV cung cấp suất ăn ; DV cất hạ cánh ; DV sân đậu tàu bay; dịch vụ an
ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách của vận tải quốc tế

a/ Không áp dụng thuế suất 0%.
b/ Được áp dụng thuế suất 0%.

Câu 9
Tháng 5 năm 2014, Cơ sở kinh doanh A có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa
xuất khẩu chưa được khấu trừ ( đã tính theo công thức phân bổ) trong tháng là 350
triệu đ, cơ sở kinh doanh có được hoàn thuế theo tháng không?
a/ Được hoàn thuế GTGT.
b/ Không được hoàn thuế GTGT.
Câu 10:
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

3


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

Các loại hàng hóa dịch vụ nào dưới đây, xuất khẩu nhưng không được áp dụng mức
thuế suất thuế Giá trị gia tăng 0%.
a/ Tái bảo hiểm ra nước ngoài
b/ Chuyển giao công nghệ
c/ Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài
d/ tất cả các trường hợp trên
Câu 11: Năm 2015: doanh nghiệp A xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ trong sản
xuất kinh doanh, việc tính và xác định giá tính Thuế giá trị gia tăng là
a. Không phải tính và nộp Thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời
điểm phát sinh các hoạt động này.
Câu 12:
Doanh nghiệp A nhận uỷ thác xuất khẩu hàng hoá cho doanh nghiệp B và đã
thực hiện xuất khẩu.
Giá trị lô hàng xuất khẩu (chưa có thuế GTGT): 820 triệu đồng
Hoa hồng uỷ thác (chưa có thuế GTGT): 5%
Giá tính thuế GTGTcủa DN A ?
a. 820 triệu đồng
b. 861 triệu đồng
c. 41 triệu đồng
Câu 13: Từ 1/1/2014 , tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ,TSCĐ sử
dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu
thuế GTGT thì:
a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ dùng
cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
b. Được khấu trừ thuế GTGT của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mua vào trong
kỳ.
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

4


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

c. Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ , riêng thuế đầu vào của TSCĐ
vừa dùng cho hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn
bộ
d. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 14: Từ năm 2015, trường hợp nào sau đây không chịu thuế GTGT:
a Thức ăn gia súc.
b Nước sạch phục vụ sinh hoạt
c,Muối I - ốt.
d. a.c
Câu 15: các dịch vụ nào sau đây không chịu thuế GTGT?
a.Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng
công cộng; dịch vụ tang lễ
b.Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật
c.Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập
d: a và b
e. Cả A.b.c
Câu 16: Từ năm 2014 , Mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với trường hợp
nào sau đây:
a. Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến do tổ chức, cá nhân tự trồng bán ra.
b. Giống, con giống nhập khẩu theo quy định
c. Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại trực
tiếp bán cho người tiêu dùng hoặc bán cho người nộp thuế theo phương
pháp trực tiếp
d. Muối
Câu 17: Thời hạn nộp thuế GTGT của đơn vị nộp thuế theo quý là :
a. Là ngày 20 của tháng tiếp theo
b. Là ngày thứ 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

5


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

c. Theo thông báo nộp thuế của cơ quan thuế
d. Tất cả các phương án trên
Câu 18: Mức thuế suất thuế GTGT 0% không áp dụng đối với:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa xuất khẩu
Dịch vụ xuất khẩu
Vận tải quốc tế
Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Câu 19: Từ ngày 1/7/2016 ,Mức thuế suất thuế GTGT 0% không áp dụng đối với:
a. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành
sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên,
khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng
chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.”.
b. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành
sản phẩm khác
c. Cả a và b
Câu 20: Từ năm 2014 ,Sản phẩm cá ngừ đại dương do công ty thực phẩm A nộp
thuế GTGT theo PPKT mua của ngư dân sau đó bán cho công ty xuất khẩu B để xuất
khẩu sang Nhật, Công ty A phải nộp thuế GTGT như thế nào?
a. Không chịu thuế GTGT .
b. Nộp thuế theo thuế suất 5%
c. Không phải kê khai , tính nộp thuế.
Câu 21. Từ năm 2014 , Công ty Nông sản Lâm nguyên nộp thuế GTGT theo PPKT
thu mua cà phê của nông dân sau đó bán cho Nhà máy cà phê cao nguyên để chế
chiến thành ca phê hòa tan.
. Công ty Lâm nguyên phải nộp thuế GTGT như thế nào?
a.Không chịu thuế GTGT .
b Nộp thuế theo thuế suất 5%
cKhông phải kê khai, tính nộp thuế.

TANET- Ôn thi Công chức Thuế

6


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

Câu 22. Từ năm 2014 Công ty Nông sản Lâm nguyên nộp thuế GTGT theo PPKT
thu mua cà phê của nông dân sau đó bán cho hộ cá nhân kinh doanh rang xay cà
phê thủ công, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ trên doanh thu.Công ty Lâm nguyên phải
nộp thuế GTGT như thế nào?
a. Không chịu thuế GTGT .
b. Nộp thuế theo thuế suất 5%
c. Không phải kê khai , tính nộp thuế.

Câu 23: . Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như thế
nào?
a Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác
định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho
b Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ được kê khai, khấu trừ cho hàng
hóa đã xuất bán, tiêu dùng .
c. tất cả các trường hợp đều sai.

Câu 24 Từ năm 2014, Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT
đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì :
a.Được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm
quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
b. .Được kê khai, khấu trừ bổ sung trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kê khai,
khấu trừ bị sai sót
Câu 25 . Giá tính thuế GTGT đối với hàng tặng, cho phục vụ cho hàng hóa
chịu thuế GTGT là:
a. Giá tính thuế bằng 0
b. Giá tính thuế bằng sản phẩm tương đương
c. Không phải kê khai, tính thuế
d. a.c
Câu 26 . Giá tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại thực đăng ký theo
quy định của pháp luật về thương mại, phục vụ cho hàng hóa chịu thuế GTGT là:
a.Giá tính thuế bằng 0
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

7


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

b.Giá tính thuế bằng sản phẩm tương đương
c.Không phải kê khai, tính thuế
Câu 27: Từ 1/1/2014 , Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên
GTGT ( không bao gồm vàng , bạc) được xác định bằng (=):
a. Số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
b. Tổng số thuế GTGT đầu ra
c. GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất GTGT
của loại hàng hóa, dịch vụ đó
d. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với mức thuế suất
quy định đối với loại hàng hóa, dịch vụ đó.
Câu 28. Từ 1/1/2014, Cơ sở kinh doanh( không bao gồm hoàn thuế GTGT theo dự
án đầu tư và xuất khẩu) được hoàn thuế trong các trường hợp sau:
a. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế
GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa
được khấu trừ hết.
b. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế
GTGT nếu trong 12 tháng hoăc 4 quý có số thuế GTGT đầu vào chưa
được khấu trừ hết.
c. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế
GTGT nếu trong 12 tháng hoặc 4 quý liên tục trở lên có số thuế GTGT
đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Câu 29. Năm 2014, cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hóa, dịch
vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế theo tháng:
a. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị
gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu
trừ từ 100 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
b. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế giá trị
gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu
trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
c. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế giá trị
gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu
trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
Câu 30.Từ 1/7/2016, Cơ sở kinh doanh( không bao gồm hoàn thuế GTGT theo dự án
đầu tư và xuất khẩu) được hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT, trong các trường hợp
sau:
TANET- Ôn thi Công chức Thuế
8


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

a. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế
GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được
khấu trừ hết.
b. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế
GTGT nếu trong 12 tháng hoăc 4 quý có số thuế GTGT đầu vào chưa được
khấu trừ hết.
c.Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế
giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì
được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, không được hoàn thuế GTGT
Câu 31.
Từ 1/9/ 2014. DN xuất khẩu hàng hóa , dịch vị ra nước ngoài sử dụng hóa đơn,
chúng từ gì?
a.. Hóa đơn GTGT
b. Hóa đơn xuất khẩu
c. Hóa đơn thương mại

Câu 32.
DN A, thuộc diện kê khai nộp thues GTGT theo tháng, Tháng trước Doanh nghiệp A
còn nợ thuế GTGT do thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào 15.000.000 đồng, tháng này
Nhà nước phát sinh nợ lại thuế GTGT do thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra được khấu
trừ -22.000.000 đồng . Doanh nghiệp A không nộp thuế mà cho rằng Nhà nước vẫn
còn nợ DN là 7.000.000 đồng. Nhưng cơ quan thuế không cấn trừ mà thông báo yêu
cầu DN A vẫn phải nộp đủ 15.000.000 đồng và tính phạt nộp chậm?
-Cơ quan thuế không cấn trừ mà thông báo yêu cầu DN A vẫn phải nộp đủ
15.000.000 đồng và tính phạt nộp chậm .
Anh/ chị cho biết cơ quan thuế xử lý đúng hay sai ? giải thích vì sao đúng/ sai.
Câu 33. Anh chị cho biết điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào?
Câu 34.. Anh chị cho biệt sự khác biệt trong việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu
vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua
từ 20 triệu đồng trở lên trong 10 tháng đầu năm năm 2014 và năm 2015.?
Câu 35: Anh chị cho biết, từ năm 2014, Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối
với các đối tượng nào?
TANET- Ôn thi Công chức Thuế

9


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

Câu 36: Anh chị cho biết, từ năm 2014, Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo
phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp
dụng cho đối tượng nào?
Câu 37: Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho
thuê 500.000 m2 đất trong thời gian 50 năm để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thuê.
Giá cho thuê đất là 300.000 đồng/m2/năm. Sau khi đầu tư hạ tầng, Công ty Y cho
Công ty Z thuê 5.000 m2 trong 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê chưa
có thuế GTGT (chưa kể phí tiện ích công cộng) là 800.000 đồng/m2/năm. Công ty Z
trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần.
Anh/ chị hãy tính thuế GTGT phải nộp trong năm của Công ty Y?
Câu 38:
Công ty cổ phần thương mại và xây dựng M có doanh thu trong kỳ tính thuế tháng
5/2014 là 5.000.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ thực hiện hợp đồng xây dựng khác : 3.000.000.000 đồng.
- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong
tháng 4 chưa được khấu trừ hết: 150. tr đồng
- Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng 5 là 120 tr d ( trong đó có 01 hoá
đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt).
- Biết rằng thuế suất thuế GTGT của hoạt động kinh doanh thương mại và xây
dựng là 10%
- Hàng hóa dịch vụ mua vào đều dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu
thuế GTGT. hóa đơn chứng từ đều hợp pháp.
Anh/ chị cho biết : Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 5/2014 của công
ty M là bao nhiêu? Số thuế đầu vào chưa được khấu trừ là: 50.000.000đ. Hãy tính số
thuế phải nộp.
Câu 39: Kỳ tính thuế tháng 6/2014, Công ty may 20 Bộ Quốc phòng có số liệu sau:

TANET- Ôn thi Công chức Thuế

10


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

- Thuế GTGT đầu vào tập hợp được đủ điều kiện thực hiện khấu trừ trong
tháng 5 chưa được khấu trừ hết: 75. tr đồng
- Thuế GTGT đầu vào của vải nhựa PVC dùng may hàng tiêu dùng và sản
phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh, phát sinh trong tháng 6 là 150 triệu
đồng
- Thuế GTGT đầu vào của một số máy khâu hình thành tài sản cố định của
công ty có số thuế GTGT đầu vào là 300 triệu vừa dùng để may sản phẩm áo đi mưa,
phao tắm biển vừa may sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh
- Thuế GTGT đầu vào của ô tô con 4 chỗ ngồi, sử dụng chung cho hoạt động
SXKD của công ty là 250 tr đ,
-Số thuế GTGT đầu vào hợp pháp khác đủ điều kiện khấu trừ toán bộ : 115
triệu đồng
- Doanh thu tiêu thụ trong kỳ 12 000 triệu đồng.
Trong đó doanh thu sản phẩm chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh là 3 000
triệu đồng, còn lại là sản phẩm tiêu dùng..
Biết rằng các HĐ mua hàng hóa dịch vị đều thực hiện thanh toán qua NH theo
quy định.
Anh/ chị tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty 20.
Câu 40 : Tháng 10 /2014, Công ty cơ khí Thăng long thực hiện kê khai thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có số liệu sau:
- Số thuế GTGT đầu vào tháng 9 chưa được khấu trừ chuyển sang là 5 tr đồng
- Mua 500 thùng sơn, bên bán xuất HĐGTGT có giá thanh toán là 550 tr
đồng, trong đó thuế GTGT là 50 tr , có HĐ mua bán bằn văn bản thanh toán trả
chậm qua ngân hàng vào ngày 1.1.2015..
- Mua dây emay 22 tr đ, trong đó thuế GTGT là 2 tr đồng , công ty thanh toán
bằng tiền mặt nhưng có đầy đủ HĐ GTGT
- Mua phụ liệu 110 triệu đồng bao gồm cả thuế GTGT , công ty đã thanh toán
qua ngân hàng và bên bán đã xuất hóa đơn bán hàng.
-Bán ra 600 chiếc quạt, giá bán chưa có thuế GTGT là 1 triệu đ/ch.

TANET- Ôn thi Công chức Thuế

11


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

- Thưởng cho cán bộ công nhân viên 100 chiếc quạt nhân tết độc lập không
thu tiền.
Anh chị cho biết:
1. Thuế GTGT phải nộp của tháng 10 là bao nhiêu? Giải thích cách xác định
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ?
2. Thời gian nộp thuế GTGT của tháng 10 vào NSNN?
Câu 41:
Công ty TNHH Tấn phát , chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, thực hiện kê khai thuế
giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ,. Trong kỳ tính thuế tháng 09/2013 có
tình hình như sau:
1. Mua 5 tấn sợi, giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 250 triệu đồng.
2. Mua 01 xe ô tô dưới 9 chỗ, số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn là 300
triệu đồng..
3. Mua 05 chiếc quạt điện của Công ty Z , giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 10
triệu đ; tổng trị giá thanh toán là 11 triệu đ . Do ghi sai thông tin, nên
người bán trực tiếp tẩy xóa, sửa chữa trên hóa đơn.
Tất cả các hàng trên đều dùng cho hoạt động sản xuất hàng chịu thuế GTGT
và Công ty đã thanh toán tiền mua hàng qua Ngân hàng , có đầy đủ hóa
đơn GTGT theo quy định.
4. Ngày 7/ 9, Xuất khẩu 01 lô quần áo cho Công ty M ở nước ngoài, giá xuất là
là 200 000 USD, có đầy đủ hóa đơn, hợp đồng xuất khẩu và tờ khai hải quan
theo quy định.
5. Ngày 12/9/2010 bán cho Công ty A ở trong nước, lô hàng 10 000 bộ quần
áo, với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 1 triệu đồng/bộ.
6. Ngày 15/9 xuất 100 hộp bánh trung thu tặng các cháu con em trong công ty
nhân tết trung thu, có giá mua 700 000 đ/hộp( chưa bao gồm thuế GTGT)
Yêu cầu: Anh/Chị hãy tính toán xác định số thuế GTGT phải nộp, giải thích
cách xác định.
Biết rằng:
-Thuế suất thuế giá trị gia tăng của các hàng hóa, dịch vụ mua bán của công
ty là 10%.
- Tỷ giá ngoại tệ quy đổi 1 USD = 21.000 VND

TANET- Ôn thi Công chức Thuế

12


TANET – Mạng Tri Thức Thuế

TANET.vn

Câu 42: Công ty kinh doanh A có số liệu về khai thuế GTGT thàng 10 năm 2014
như sau:
- Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước: 600 tr đ
- Thuế GTGT đầu vào: 8.200 tr
+ Trong số thuế đầu vào 8.200 tr đó có một hóa đơn GTGT có số tiền
thuế GTGT đầu vào là 50 tr mua của DN B, doanh nghiệp A đã thanh toán qua
NH, có chứng từ hàng hóa thực tế nhập kho. DN nhận được thông tin từ cơ
quan thuế thông báo doanh nghiệp B đang thuộc đối tượng bỏ trốn.
- Thuế GTGT đầu ra: 10.200 tr
- Công ty bị cơ quan thuế thông báo thuế thông báo truy thu tiền hoàn thuế
GTGT của quý I năm 2013 là 210tr đ do không thanh toán qua ngân hàng
của một lô hàng xuất khẩu.
- Công ty tự phát hiện ra tháng 5/2011 đã kê khai sai tờ khai thuế GTGT: Sai
số cơ học dẫn đến làm tăng thuế GTGT đầu ra: 20tr và nhầm lẫn thuế GTGT
nộp hộ nhà thầu đã làm tăng thuế GTGT đầu vào: 120 tr
Anh chị hãy tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của công ty A.

TANET.vn

TANET- Ôn thi Công chức Thuế

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×