Tải bản đầy đủ

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

Bài 16:
CÔNG
NGHỆ

CHẾ TẠO PHÔI
Nhóm 1 – Lớp 11A1


I. Công nghệ chế tạo phôi
bằng phương pháp đúc
1.
2.
3.

Bản chất
Ưu, nhược điểm
Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong
khuôn cát


Nội dung thuyết trình


Bản chất công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc

Ưu nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc

Quy trình và công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong
khuôn cát

Sản phẩm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc


1. Bản chất

- Công nghệ đúc là công nghệ chế tạo sản phẩm bằng phương pháp rót vật liệu ở dạng chảy lỏng vào khuôn, sau khi vật liệu lỏng kết 
tinh và nguội người ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước theo khuôn mẫu.

- Đa phần công nghệ đúc thực hiện với các vật liệu kim loại.
- Công nghệ đúc được chia thành hai loại chính: 
+ Đúc thông thường (sử dụng khuôn cát).
+ Đúc đặc biệt:
Đúc trong khuôn kim loại.
Đúc phôi thép.


2. Ưu, nhược điểm

a. Ưu điểm:
-      Đúc được tất cả các kim loại và hợp kim khác nhau.

-

  Có thể đúc được các vật có khối lượng từ vài gam tới vài trăm tấn, các vật có hình dạng và kết cấu bên ngoài và bên trong (lỗ, hốc) phức tạp 
mà các phương pháp gia công khác không thể chế tạo được.

-


Đúc nhiều kim
Có khả năng cơ
Tốn kim loại
  Nhiều phương pháp hiện đại có độ chính xác và năng suất rất cao, góp phần hạ thấp chi phí sản xuất.
loại khác nhau
Giá
chế
Vật đúc gang dễ
Quythành
trình đúc
khí hóa và tự
cho hệ thống
trong một vật
tạo
đúcchẽ
rẻ
bị biến trắng
phảivật
chặt
động hóa
rót
đúc

b. Nhược điểm:

Chế
tạo vật
đúc
Vật đúc
có ứng
Chế tạo khuôn
Độ chính xác
cósuất
hìnhlớn
dạng,
do
-    Tốn kim loại cho hệ thống rót.
kim loại phức
cao
kết
cấu rất
khuôn
kimphức
loại
-    Có nhiều khuyết tật (thiếu hụt, rỗ khí, rỗ xỉ) làm tỷ lệ phế phẩm khá cao.
tạp và đắt tiền
tạpmạnh
cản co
-    Kiểm tra khuyết tật bên trong vật đúc đòi hỏi thiết bị hiện đại.

-

Không đồng đều trong cấu trúc.
Không điền đầy hết lòng khuôn, vật đúc bị nứt.

Độ bền khuôn
Năng
suất
hạn
chế
khicao
đúc
thép


Kiểm
Đo chiều
tra lượng
dày các
tạpchi
chất
tiếtgrafit
kim loại
trong
bằng
sảnphương
phẩm gang,
phápthép
siêu đúc
âm
Kiểm tra khuyết tật đúc bằng máy dò siêu âm


3. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn
cát

Piston của khuôn đúc 
Khuôn cát

nhôm


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC GANG
TRONG KHUÔN CÁT


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Cát, chất dính
kết và nước


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Làm mẫu và
Khuôn

khuôn dưới

Mẫu


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Cát áo

Phủ lớp cát áo
(cát mịn)


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Phủ cát đệm tạo
lòng khuôn

Cát đệm


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Chày đầm

Đầm chặt cát


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Gạt
Gạt bỏ phần cát
thừa


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Lật khuôn

Lật khuôn


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Chốt
Khuôn trên

Làm khuôn trên
và chốt

Khuôn dưới


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Lắp đậu rót và
đậu ngót

Đậu ngót

Đậu rót


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Đổ vật liệu đầm chặt

Đổ vật liệu vào
đầm chặt và rút
đậu ngót và đậu
rót

Rút đậu ngót và đậu rót ra


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Bỏ hòm khuôn trên

Tháo khuôn trên
và tạo đường dẫn
để rót kim loại

Tạo đường dẫn


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Bỏ mẫu ra khỏi khuôn

Rút mẫu ra khỏi
khuôn tạo lòng
khuôn


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Đặt hòm khuôn trên
và chốt lại


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Đổ kim loại nóng chảy
qua đậu rót


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Tháo khuôn
lấy sản
phẩm đúc


MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT

Sản phẩm đúc

Sản phẩm sau khi gia công cắt gọt


Sơ đồ quá trình đúc trong khuôn cát

Chuẩn bị mẫu và

Chuẩn bị vật

vật liệu vào khuôn

liệu nấu

Tiến hành

Nấu chảy

Làm khuôn

Kim loại

Khuôn đúc

Sản phẩm đúc
Khuôn đúc cồng chiêng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×