Tải bản đầy đủ

Sheet nhạc Áo mới cà mau

Áo Mới Cà Mau
Điệu: Chachacha
Words & Music by Thanh Sơn

Am

F

Dm

Em

G

C

D

- - 231 -

13421 -


- - - 231

- 12 - - -

134211

- 32 - 1 -

- - - 121

Standard tuning

Am

F

1

S-Gt

Nghe
Mai

nói Cà Mau xa
mốt Cà Mau em
1

2

Am

2

2

2

lắm,
lớn,


0

1

ở cuối
tuy út
0

0

0

Dm

4

cùng bản đồ Việt
mà sửa soạn đẹp
2

2

0

Nam
hơn

2

2

0

3

Em

Ngại


chi
Mau

đường xa
đường đi

0

0

0

0

G

không
không
0

2

C

7

tới,
khó,
0

về để
mà chỉ
2

2

2

nói
khó

với
qua

0

0

nhau mấy
sông vắng
2

0

2

lời
đò
0

2

Xuôi
Em
2

1/3


Am

F

Am

10

mái chèo sông ông
đứng mình ên một
1

2

2

Đốc, đêm trắng
hướng, duyên dáng
0

2

1

0

kịp tới
mời khách

chợ
lạ


ngàn

0

0

2

2

Dm

0

2

2

3

Em

13

Mau Xuồng ghe
phương Cà Mau
0

ngày đêm
mặc thêm

0

0

không
áo

0

0

Em

0

ngớt, người Cà
mới,
về Cà
0

2

2

2

2

Am

16

Mau
Mau
0

dễ


thương vô
thấy thương em

0

3

3

D

cùng.
rồi.

Về

2

2

1

Cái Nước,
0

2

Dm

Đầm
2

Am

19

Dơi,

nghe

ai

3

3

3

ru câu
3

ơi

3

3

hời
1

Thương

2

D

4

Dm

22

em

đừng

4

2

để duyên
2

4

lỡ
2

thời
2

Tội nghiệp

0
3

0

0

3

2/3


D

Dm

Am

tôi

Chừng

nào

về

0

2

2

2

24

ghê nghe
0

sắt se tim
2

2

Em

4

2

0

4

G

C

Năm
2

Am

27

Căn, nhớ
0

nhau qua

0 3

0

0

G

2

lại

cũng

0

2

gần
0

Dm

Một lần về

2

2

Em

0

2

U
2

Am

31

Minh,
0

nghe muỗi
0

0

kêu nhớ
0

3

3

rừng Cà
1
2

0

Mau.

Mai

2

2

3

3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×