Tải bản đầy đủ

Danh van tieng anh magazine

HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

T
TẠP
CHÍ
ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH

Kỳ 01
Ngh nói tiếng Anh
Nghề

HN, 12/12/2016

1


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

VÌ SAO BẠN
N CHƯA NÓI ĐƯỢC
ĐƯ
TIẾNG
NG ANH?

V

iệc học mộtt ngôn ngữ
ng ngoài tiếng mẹ đẻ chưa bao giờ là việc dễễ dàng. Thậm chí nhiều
ngườii trong chúng ta còn không tự
t tin khi nói cả tiếng mẹ đẻ của mình. Từ lâu việc học
tiếng
ng Anh luôn được
đư coi là một thử thách và có hàng nghìn ngư
ười vẫn đang loay hoay

không biết làm sao vượtt qua được
đư nó. Bạn có nằm trong con số trên không? Hãy cùng
c
xem những
lý lo nào khiến bạn vẫn
n chưa thể

th nào chinh phục được nó nhé!
Bạn chưa đủ quyết tâm học,
c, không kiên trì theo đuổi đến cùng

học tiếng Anh để làm gì? Đừng chỉ đưa là
mộtt lý do chung chung là“vì tiếng
ti
Anh rất
quan trọng”mà
ng”mà hãy cụ
c thể hóa tầm quan
trọng củaa nó trong cuộc
cu sống của bạn. Thử
nghĩ xem nếu bạn thự
ực sự nói tốt tiếng Anh
thì công việc sẽ thuận
n lợi
l ra sao? Bạn sẽ có
một công việc tốt vớii mức
m lương cao, bạn có
Nhiều người háo hứcc trong giai đoạn
đo
đầu
tiếp xúc với tiếng
ng Anh, nhưng một thời gian
sau lại chùn bước và từ bỏ vì chưa
ch thấy được
kết quả ngay tức khắc. Bạn nên nhớ học
tiếng Anh là mộtt quá trình tích lũy
l và rèn
luyện. Để thành công điều
u quan trọng
tr
nhất là
bạn phảii kiên trì và quyết
quy
không lùi
bước. Trước hết bạn phảii xác định
đ
đượcbạn

thể tự do du lịch
ch khám phá đó
đ đây. Ngược
lại, nếu
u không nói được
đư tiếng Anh công việc
sẽ mãi bị trì trệ,, không thăng tiến,
ti
lương
thấp thậm chí là thấtt nghiệp.
nghi
Hãy suy nghĩ
trực tiếp và cụ thể nhất
nh để cho mình một
động lực học tiếng
ng Anh. Và quan trọng
tr
hơn
hết là hãy luôn nhắcc đi nhắc
nh lại những điều
này để khi bạn
n chùn bước
bư sẽ không bỏ cuộc.

Học tiếng
ng Anh chưa đúng phương pháp
Có nhiềungười học rấtt chăm chỉ
ch tiếng anh,
mỗi ngày dành 4-5 tiếng
ng để
đ học mà mãi
không tiến bộ. Lý do đó là bạạn chưa tìm đúng
phương pháp học. Việcc xác định
đ
cách học
phù hợp chính là yếu tố quyết
quy định. Phương
pháp học như tấm bản đồ chỉ
ch đường, nó cho

phương pháp họcc đúng chúng ta sẽ
s đến đích

biết ta đang ở đâu và cần
n đi đường
đư
nào. Có

thật nhanh và nhẹ nhàng. Ngược lại, nếu học
2


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

sai phương pháp thì bạn
n mãi lạc
l lối và không

riêng và luyện giao tiếếp phản xạ cũng có cách

thể tìm thấy đích. Hiện
n có rất
r nhiều phương

riêng của nó. Việc củaa bạn
b là mua cho mình

pháp học tiếngg Anh phù hợp
h
với từng đối

một tấm bản đồ xịn--tìm phương pháp học

tượng và mục đích học. Họ
ọc phát âm sẽ có

đúng đắn và phù hợp
p với
v bản thân rồi từng

cách học riêng, học từ vựng
ng sẽ
s có lộ trình

bước một tiến về phía đích.

Bạn lo sợ khi phải nói tiếng
ng Anh?
Rất nhiều người gặp phảii nỗi
n sợ nói tiếng

ngã. Bạn có biếtt câu thành ngữ
ng “mistake

Anh. Lý do phổ biến

makes perfect” không?
khôn
Ý

nhất chính là do họ

nghĩaa của
c nó tương tự như

sợ nói sai, sợ mắc

nếu
u không có thất
th bại sẽ

lỗi. Và khi mắc lỗi

không thấy
th thành công. Nói

rồi họ xấu hổ, mất

sai không phải
ph
điều gì

bình tĩnh dẫn đến

nghiêm trọng
tr
hay đáng xấu

không

nói

hổ cảả. Điều quan trọng là

những lần sau đó.

bạn
n hãy vượt
v
qua nỗi sợ nói

dám

Nên nhớ rằng bạn sẽ không học
h được gì nếu

tiếng Anh và học từ chính những
nh
lỗi lầm của

bạn không mắc lỗi. Giống
ng như các em bé, sẽ
s

mình.

không thể tự bước đi đượcc nếu
n như sợ vấp

Thiếu môi trường để rèn luyện
luy
Học luôn đi đôi vớii hành. Học
H gì cũng vậy

với một vài người bạạn ngoại quốc. Đó cũng

nhất là học nói thì môi trườ
ờng thực hành là

có thể là các câu lạcc bộ
b nơi có rất nhiều

không thể thiếu.Bạn
n chưa nói được
đư
tiếng

người đang học tiếng
ng Anh như bạn.
b
Hoặc tự

Anh một phần vì bạn
n chưa tự
t tạo được môi

bạn cũng có thể tạo
o ra môi trường
trư
cho mình.

trường nói tiếng Anh hiệu
u quả
qu xung quanh

Bạn
n xem phim, nghe nhạc
nh hay thậm chí tự

mình.

nói tiếng Anh mộtt mình. Nói tiếng Anh một

Vậy đâu là môi trường đểể thực hành nói

mình cũng
ũng khá thú vị
v và hiệu quả, quan

tiếng Anh? Đó có thể là nơi làm việcvi
nơi có

trọng nhất nó giúp bạạn duy trì thói quen nói

bạn, sếp, đồng nghiệp
p cùng làm và nói tiếng
ti

tiếng Anh hằng ngày. Càng tiếp
ti xúc nhiều với

Anh. Đó có thể là những buổ
ổi café chuyện trò

tiếng Anh bạn sẽ càng tiến
ti
bộ.Vậy thôi.

3


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

TỚ ĐÃ HỌ
ỌC TIẾNG ANH
THÀNH CÔNG NHƯ THẾ
NÀO
NÀO?

Câu chuyện học tiếng
ng Anh của
c bạn Phạm Minh Tâm
Từ lớp 3 cho tới năm 2 đạii học
h mình được học tiếng Anh theo cách họcc trên trường,
trư
chỉ học trên
trường không học thêm ở đâu khác cả.
c 2 năm đầu đại học mình họcc trên trường
trư
cực kỳ bê bết,
cũng lúc đó mình cảm thấy việc
vi học thật vô nghĩa.
Bước ngoặt lớn đến từ mộtt status nhỏ
nh
Mặc dù mình học khốii A nhưng tự
t nhận có chút
năng khiếu đối với tiếng
ng Anh. Bởi
B trong suốt tất cả
các năm đi họcc mình không tốn
t quá nhiều sức lực
cho tiếng Anh. Nhưng mình
ình tự
t hỏi, tại sao tới giờ
vẫn không thể giao tiếp
p được,
đư
tại sao không thể
xem phim, nghe nhạc,
c, khám phá thế
th giới bằng tiếng
Anh? Tại sao lại như vậy?
y? Và nhờ
nh status kia thức tỉnh, mình bắt đầu lên kế hoạch học tập bài bản.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Bước đầu tiên phảii làm đó là đặt
đ ra cho mình
mục tiêu cụ thể. Điều
u giúp mình học
h tốt tiếng

Chém gió với
v Tây

Anh và được như bây giờ đó là mình chưa

Nghe nhạc
c US-UK
US

bao giờ quan tâm tới điểm
m số,
s mình cũng

Xem phim không cần
c
sub

chẳng quan tâm tới chứng
ng chỉ
ch này kia. Mình

Đọc
c sách bằng
b
tiếng Anh

đặt mục tiêu lúc đó rất cụ thể
th và thực tế thế
này:

4


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

Mình thấy rằng
ng đây chính là bước
bư quan trọng

trên trường rất bê bếtt nên ngày nào cũng
c
tự kỷ

nhất cần phải làm khi muốn
n chinh phục
ph tiếng

ám thị rằng, nếu
u không học
h tiếng Anh hẳn hoi

Anh. Bởi nhiều lúc họcc hành mệt
m mỏi, học mà

thì mọi cánh cửa sẽ đóng lại
l với mình, một nỗi

chẳng thấy kết quả (thựcc ra thì tiến
ti bộ từng

sợ cực lớn dâng lên nếếu mình không thể sử

ngày nhưng mình không cảm
m thấy,
th
mãi khi ok

dụng được tiếng Anh.. Và dưới
dư đây là những gì

rồi thì mới nhận
n ra) thì chính cái mục
m tiêu này

mình đã làm.

mới kéo mình lên được.
c. Lúc đó mình
m
học hành

PHÁT ÂM
phụ âm còn nguyên âm thì càng học
h về sau
mới càng sửa đượcc chứ
ch chưa sửa được ngay.
Sau này khi đãã rõ ràng và hiểu
hi rõ cách phát
âm của từng
ng âm trong tiếng
ti
Anh như thế nào
thì mình còn ứng dụ
ụng được cả tiếng Việt
vào để phát âm chuẩẩn tiếng Anh một cách
nhanh nhất. Cho tớii giờ
gi mình vẫn thấy Phát
Âm là cái đầu tiên cần
n sửa.
s
Mình phát hiện
n ra mãi vì sao mà mình không
nghe được bọn
n tây nói gì, ngay cả
c những từ
đơn giản nhất.
t. Lý do chính là việc
vi họ cách
phát âm rất khác với tiếng
ng Việt,
Vi lại có trọng
âm và ngữ điệu
u trong khi mình nói tiếng
ti
Anh
đúng như cách mình nói tiếng
ng Việt.
Vi Không có
lý gì mà nghe được vớii cách nói hoàn toàn
khác cách họ nói được cả.. Mình lên mạng
m
tìm
hiểu về cách tự học, mình tự
ự học bởi vì mình
không có tiền đi họcc trung tâm và muốn
mu làm
một thử thách đối vớii chính mình. Mình lên
mạng và down về đượcc bộ
b Pronunciation
workshop củaa Mr.Paul Gruber. Mình học
h
theo bộ đó và sửa đượcc hoàn toàn cách nói

5


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

NGHE
Mình nghe rất
r nhiều các thể loại, tới giờ mình cũng
ũng không nhớ
nh đã nghe
những
ng gì: Effortless, VOA, CNN, TED, các bộ
b listening for beginner. Khi đó
mình xóa tất
t cả các bài nhạc tiếng Việt trong điện
n thoại,
tho thay thế tất cả
bằng
ng nhạc
nh tiếng Anh, rồii VOA, các bài nghe effortless. Mình nghe nhiều
nhi tới
mứcc nghe cả
c trong lúc ngủ và nếu trước khi đi ngủ
ủ không nghe mình thấy
tội lỗi, mỗi sáng thức dậy
y không nghe mình cũng
c
thấy tội lỗi. Về sau thì học
h được các nghe chép,
cách hiệu quả nhất để đượcc nghe. Bạn
B biết không, về sau khi đã khá tốtt trong tiếng
ti
Anh mình mới
thấy nghe là việc dễ nhấtt chúng ta có thể
th học.

PHIM FRIENDS

Bộ phim này đã làm thay đổi
đ hoàn toàn khả

mới nhận ra rằng
ng mình đã giao tiếp được bằng

năng giao tiếp tiếng Anh củ
ủa mình, bên cạnh

tiếng Anh. Mình đãã xem bộ
b phim 6 lần tất cả,

đó là kỹ năng nghe và kỹ năng nói, thêm cả
c

240 tập chia làm 10 phầần, và một cơ số lần mở

từ vựng và ngữ pháp.

máy tính xem một tập
p phim bất
b kỳ. Phim này có

Mình học giao tiếp
p hoàn toàn qua bộ
b phim
này không học ở bất cứ trung tâm nào khác.
Và một hôm khi đi BigC mình
ình gặp
g 1 bác tây
quê hương Liverpool, mình
ình đã nói chuyện

thể khá khó với ngườii mới
m bắt đầu, mình cũng
gặp khá nhiều
u khó khăn để
đ hiểu đươc bộ phim
trong 1-2 lần xem đầu nhưng bây giờ
gi thì là kiểu
deep and real understand.

với bác ấy cả chiều
u hôm đó. Chắc
Ch lúc ấy bác

Cách học là: bậtt phim lên, thêm subeng, diễn
di

này đang rấtrảnh.

viên nói câu nào thì nhạii lại
l câu đó, câu nào khó

Khi nói chuyện vớii bác tay này mình

quá thì bỏ qua. Mình cứ
ứ lặp đi lặp lại như thế
thôi mà hiệu quả thần kỳ
ỳ.

6


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
Quan điểm của mình hồii đó khá kỳ
k lạ, mình
nghĩ rằng chỉ cần họcc nghe, học
h nói thôi, cần
gì phải học ngữ pháp và từ vựng? Ngữ pháp
và từ vựng đã họcc bao nhiêu năm rồi
r mà có
giỏi đâu? Mình vẫn
n quan niệm
ni
như thế cho
tới khi một người bạn nói vớ
ới mình rằng, học
tiếng Anh mà không họcc ngữ
ng pháp từ vựng
thì chỉ là tiếng Anh bồii thôi em. Ngữ
Ng pháp
quan trọng lắm. Và anh ấy
y cũng
c
giới thiệu
cho mình học ngữ pháp theo cuốn
cu Toefl Cliff.
Vậy là mình dịch hết cả cuốn
cu đó ra và đưa
cho anh ấy kiểm
m tra giúp. Anh ấy cũng nói,
nghe bây giờ với em có thểể rất khó, nên các
bài nghe trong này, em mở
ở phần transcript

Tuy nhiên, để giao tiếếp tốt thì bạn không cần

ra và học thuộcc lòng, sau đó thì mở phần

học quá nhiều ngữ pháp và từ
t vựng khó. Rất

audio ra nhại lạii cho đúng ngữ
ng điệu. Ngoài ra

nhiều phần kiến thứcc ngữ
ng pháp mà bạn được

mình còn học dựaa vào kênh youtube engvid

học trong trường họ
ọc không có tính ứng

nữa, kênh này có cả ngàn video dạy
d ngữ

dụng khi giao tiếp
p mà chỉ
ch áp dụng trong văn

pháp từ vựng.

viết.

ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH
Tất cả chưa dừng lại ở đó. Khi mình biết tớii Đánh Vần
V Tiếng Anh thì
mình đã có thể giao tiếp rồi, phát âm cũng gọii là chuẩn
chu rồi. Nhưng tới
bây giờ nhìn lại Đánh Vần Tiếng Anh thực sự là bước
bư ngoặt trong quá
trình học tiếng Anh của mình. Ở đây mình mớ
ới biết thế nào là trọng
âm, thế nào là nối âm, thế nào là ngữ điệu,
u, thế
th nào là thêm cảm xúc
vào để nói tiếng Anh. Điểm đặc biệt củaa khóa học
h mang lại đó là tự
viết phiên âm và đọc tiếng
ng Anh mà không cần
c từ điển. Đây thực sự là bướcc ngoặt
ngo của mình.

7


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

ĐỌC
nhiều. Mới luyện đọcc không thể
th có đủ trình
độ mà không dịch
ch sang tiếng
ti
mẹ đẻ mà hiểu
ngay được. Điều
u đơn giản
gi như thế mà mãi
mình mới hiểu nổi.i. Mình cũng
c
nhận ra, luyện
đọc chỉ cần đủ lượng
ng thì tự
t khắc sẽ giỏi. Bạn
biết không bạn cứ đọcc tới
t trang sách thứ 501
thì chắc chắn
n trang thứ
th 502 bạn sẽ cảm thấy
free khi đọc nó.
Cách chọn sách luyện
n đọc đó là phù hợp với
khả năng, nếu có thểể thì đọc bản tiếng Việt
trước rồi sau đó đọcc tiếng
ti
Anh. Mình chọn
sách phù hợp vớii khả
kh năng của mình. Một
trang không có quá nhiều
nhi từ mới. Làm thế
nào để không phảii tra từ
t điển vẫn đoán
Luyện đọc cũng không đến
n nỗi
n khó khăn như
mình nghĩ. Nhưng vì cái định
đ
kiến: đọc thì
đừng có dịch từ tiếng
ng Anh sang tiếng
ti
Việt
làm chậm đi qua trình họcc đọc
đ của mình rất

nghĩa được nộii dung. Chỗ
Ch nào khó quá thì
mình bỏ qua, mặc kệệ nó, không text note,
không ghi chép, đọcc thì cứ
c đọc thôi. Sách
mình luyện tập
p lúc đó là Nobody’s boy.

8


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

NGH NÓI TIẾNG
NGHỀ
NG ANH

V

iệc có thể giao tiếp
ti bằng một ngôn ngữ thứ hai sẽ giúp chúng ta có nhiều cơ hội
hơn trong cuộc
cu sống và công việc. Những người sử dụng tố
ốt ngoại ngữ, điển hình
là tiếng
ng Anh sẽ
s có được những công việc thực sự hấp dẫẫn khi xã hội đang phát
triển, đấtt nước
nư đang hội nhập ngày càng sâu và rộng.
Dướii đây tôi xin điểm
đi
qua một số nghề nói tiếng
ng Anh thông dụng
d
nhất.

Biên/phiên dịch

Là nghề điển hình nhất khi
nói đến tiếng Anh cũng
như ngoạingữ.Công việc
của một biên/ phiên dịch
là dịch văn bản, tiểu
thuyết, hội thảo… từ tiếng
Anh sang ngôn ngữ nào đó hoặc ngược lại.i.

Nghề dịch đòi
òi hỏi
h người làm phải thông thạo tiếng
ng Anh toàn diện,
di cả 4 kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết.
t. Biên dịch,
d
ngoài kiến thứcc chuyên môn, thì khả
kh năng tiếng Việt cũng
phải đảm bảo
o vì bản
b dịch của họ phải trau chuốt,
t, súc tích. Đối
Đ với phiên dịch, thì
ngoài khả năng phát âm, họ
h phải có kỹ năng “tốcc ký” thông minh để
đ có thể dịch một
cách hiệu quả chính xác nhất.
nh Thu nhập của nghề dịch thuật,
t, đặc
đ biệt là phiên dịch,
khá hấp dẫn.
n. Chỉ
Ch cần được mời dịch 2- 3 cuộc hội thảo/
o/ tháng, phiên dịch
d
có thể
nhận được từ 1515 25 triệu VNĐ.

9


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

Những người làm hướng dẫn
n viên du lịch
l
còn được gọi là

Hướng dẫn
n viên du lịch
l

đại sứ cộng đồng. Bởi công việcc của
c họ là quảng bá, giới
thiệu hình ảnh đất nước, con ngườ
ời của quê hương mình
tới du khách, bạn bè quốc tế trong những
nh
chuyến đi tour.
Những yêu cầu
u cần
c thiết của một HDVDL là hiểu biết về lịch
ch sử,
s địa lý văn hóa, kiến
thức xã hội khả
kh năng giao tiếp, diễn thuyết cũng như
ư năng lực
l
ngoại ngữ.
Riêng đối vớii HDV quốc
qu tế phải có bằng
tốt nghiệp đạii học
h chuyên ngành ngoại
ngữ hoặc bằng
ng tốt
t nghiệp đại học ở nước
ngoài, cùng vớ
ới Chứng chỉ tiếng Anh
TOEFL 500 điểểm hoặc IELT 5.5 điểm
hoặc TOEIC650 điểm
đi
trở lên. Nghề này
cũng hứa hẹn
n nhiều
nhi cơ hội phát triển cho nhân viên. Họ vừaa có thể
th nâng cao vốn hiểu
biết,
t, giao lưu giữa
gi các nền văn hóa, có cơ hội đi du lịch
ch đó đây cũng
c
như mức lương
thưởng hậu hĩnh.
ĩnh.

Lễ tân khách sạn

Nhân viên lễ tân khách sạn/nhà hàng là người
ngư đầu tiên và cuối
cùng đại diện cho khách sạn/nhà hàng đón tiếp khách hàng.
Lễ tân đóng vai trò quyết định
nh trong việc
vi giới thiệu quảng bá
khách sạn/nhà hàng, thu hút và lưu giữ khách. Do đó nhân viên
lễ tân cần phải có chuyên môn nghiệp vụ
ụ, thông thạo ngoại ngữ,
có ngoại hình và khả năng giao tiếptốt.

Với những
ng khách sạn/nhà
s
hàng có người nước ngoài thường
ng xuyên ghé đến,
đ việc
giao tiếp tiếng
ng Anh thành thạo
th là
không thể thiếu.
u. Tuy nhiên ngành
này yêu cầu
u trình độ tiếng Anh
không quá cao như các nghề
ngh dịch
hay hướng dẫn
n viên du lịch.
l
Mức
lương của nghề này cũng sẽ thấp
hơn nhưng vẫn
n ở mức cao so với
các nghề phổ thông khác.

10


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

Tiếp
p viên hàng không Tiếp viên hàng không là những ngườii chuyên trách công việc
vi
phục vụ hành khách trên các chuyến
n bay khắp
kh thế giới. Nhiệm
vụ quan trọng của họ là hướng dẫn,
n, theo dõi và đảm bảo sự an
toàn cho khách hàng trong thờii gian chuyến
chuy bay diễn ra, đặc
biệt đối với các cụ già,
em nhỏ.
Tiếp
p viên hàng không trong mắt
m
công
chúng luôn là những
nh
người xinh đẹp, chỉn
chu với những
ng bộ
b đồng phục hàng hiệu trên
những chiếcc phi cơ sang trọng
tr
và hiện đại.
Thu nhập củaa nghề
ngh cũng khá là hấp dẫn, từ
10 -15 triệu/
u/ tháng. Ngành này không yêu cầu
c tiếng Anh quá cao, chỉ
ch giao tiếp tốt là
đủ. Trình độ tiếếng Anh các hãng hàng không yêu cầu khoảng
ng TOEIC 400 hoặc tương
đương. Tuy nhiên bên cạnh
c
đó bạn cần có ngoại hình khá, sứcc khỏe
kh tốt để đồng hành
với những
ng chuyến
chuy bay dài bất kể ngày đêm.

Nhân viên xuất nhập
p
khẩu

Làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu tứcc là liên hệ
h làm ăn với đối tác
nước ngoài do đó tiếng
ng Anh là không thể
th thiếu. Nhân viên xuất
nhập

khẩu

thường

liên hệ với khách hàng
qua

điện

thoại,

email…và đôi khi gặp
trực tiếp.
Nghề này yêu cầầu nhân viên có kỹ năng nói,
viết tốt cũng
ũng như
nh am hiểu về nghiệp vụ.
Mức lương củaa nghề
ngh này cũng khá và hứa hẹn nhiều cơ hộii thăng tiến.
ti
Đây là một
ngành rấtt hot trong những
nh
năm trở lại đây.

Ngoài những nghề kể trên, tiếng
ti
Anh còn phủ sóng ở rất nhiều
u nghề
ngh khác nữa. Giờ không
còn kiểu
u anh làm ngành kỹ
k thuật thì chỉ cần giỏi kỹ thuật là đủ, anh vẫẫn cần biết tiếng Anh để
có thể giao lưu học hỏi,i, làm việc
vi với các chuyên gia kỹ thuật nướcc ngoài. Cô làm nhà báo cần
giỏi tiếng Anh để đi tác nghiệp
nghi ở các quốc gia khác. Có thể thấy với những
nh
nghề khác trên dù
11


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

tiếng Anh không phải yêu cầu
c cốt lõi của công việc nhưng là yếu tố không thể
th thiếu. Nó chính
là cầu nối, là công cụ đểể công việc được hoàn thiện, vươn lên một tầm
m cao hơn.

CHUYỆN CƯỜ
ỜI SONG NGỮ

LAUGH OUT LOUD
My Daughter''''s Music Lessons

Giá trị của những
ng bài học
h nhạc
A: Những bài họcc nhạc
nh của con gái tôi là

A: "My daughter''''s music lessons are
a fortune to me?"
B: "How is that?"
A:: "They enabled me to buy the
neighbors'''' houses at half price".

cả một gia sản của
a tôi đó.
B: Tại sao vậy?
A: Chúng giúp tôi mua được
đư các ngôi
nhà của
a hàng xóm chỉ
ch bằng nửa giá tiền
thôi.

12


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

QUY TẮC ĐÁNH VẦN
V
Trọng âm của từ 3 âm tiếtt có y đứng
đ
cuối

MEMORY FAMILY ENERGY
Bạn đã tự tin đọc những từ tiếng Anh tưởng chừng như rất đơn giản? Tự
ự tin tức là các bạn phải
biết chính xác trọng âm củaa các từ
t này rơi vào đâu, từng âm đọc thành gì.
Sẽ có rất nhiều ngườii đang bối
b rối không biết những từ này phải đọcc sao cho chính xác.
Trong tạp chí tiếng Anh kỳ 1 này, ĐVTA sẽ
s hướng dẫn các bạn xác định
nh được
đư đúng trọng âm của
những từ trên. Và hơn thế nữa
n là 11.890 từ tiếng Anh có dạng tương tự
ự.
Quy tắc:Những từ có 3 âm tiết,
ti có y đứng cuối –> trọng âm sẽ rơi vào âm tiết
ti đầu tiên
Quy tắc này chính xác 100%, không có từ ngoại lệ.Vậy giờ các bạn đã tự tin đọc đúng trọng âm
của những từ này rồi chứ.

BÀI TẬP ĐỌC/
C/ NÓI TIẾNG
TI
ANH
A. Tìm từ có vị trí trọng
ng âm khác với
v từ còn lại

1

capacity

develop

reception

contrary

2

negotiate

generous

important

perfective

3

century

confident

vocabulary

muscular

4

office

official

political

eliminate

5

financial

security

horrific

economic

13


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

B. Tìm từ có phần gạch
ch chân có cách đọc
đ khác so với các từ còn lại

1

hesitate

genius

selection
ction

generous

2

apple

sample

maple
ple

gabble

3

radium

stadium

relation
tion

ability

4

celebrate

cinema

circle
ircle

cooking

5

virus

circus

confirm
rm

birthday

CHỦ ĐỀ TUẦN
N SAU
Chứng chỉ có phảii là thước đo chính xác nhất khả năng tiếng
ng Anh của
c bạn
Dạy con học tiếng
ng Anh
Đi thi hoa hậu mấtt điểm
đi
vì tiếng Anh kém
Truyện cườii song ngữ
ng
Quy tắc đánh vần
n (quy tắc
t âm Y trong tiếng Anh)
Bài tập đọc/nói tiếng
ng Anh

14


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

ĐÁP ÁN TRẮC
C NGHIỆM
NGHI
Tìm từ có vị trí trọng
ng âm khác với
v từ còn lại
Q1: A. ca’pacity

B. de’velop

C. re’ception

D. ‘contrary

Q2: A. ne’gotiate

B. ‘generous

C. im’portant

D. per’fective

Q3: A. ‘century

B. ‘confident
ident

C. vo’cabulary

D. ‘muscular

Q4: A. ‘office

B. of’ficia
ial

C. po’litical

D. e’liminate

Q5: A. con’tainer

B. employ’ee
employ’

C. volun’teer

D.under’stand

Tìm từ có phần gạch
ch chân có cách đọc khác so với các từ còn lại
B. genius

Q1: A. hesitate
/e/

C. selection

/i:/

D. generous

/e/

/e/

genius:nguyên âm e nhấn
n trọng
tr
âm + 1 phụ âm (#r) + ia, ie, io, iu sẽ đọcc thành /i:/
3 từ còn lại không đúng công thức
th trên nên đọc là /e/
Q2: A. apple
/æ/

C. maple

B. sample
/æ/

/ei/

D. gabble
/æ/

maple: nguyên âm a nhấn
n trọng
tr
âm + 1 phụ âm + le sẽ đọc thành /ei/
3 từ còn lại a + 2 phụ âm + le sẽ
s đọc thành /æ/
Q3: A. radium

B. stadium
dium

/ei/

D. ability

C. relation

/ei/

/ei/

/
/ə/

ability: nguyên âm a không được
đư nhấn trọng âm đọc thành âm /ə/
3 từ còn lại a nhấn trọng
ng âm đọc
đ thành /ei/
Q4:A. celebrate
/s/

B. cinema
inema
/s/

C. circle

D. cooking

/s/

/k/

3 từ celebrate, cinema, circle có phụ
ph âm c thỏa mãn công thức c+ e, i, y nên c đọc
đ thành /s/
Từ cooking không đúng công thức
th trên nên đọc là /k/
Q5: A. virusB. circus
rcus
/ai/

/ ə:/
:/

C. confirm
/ ə:/

D. birthday
/ ə:/

Virus: có ir nhấn trọng
ng âm + nguyên âm nên i đọc
đ thành /ai/
3 từ còn lại có ir + phụ âm nên i đọc
đ thành /ə:/
Tham khảo khóa họcc ĐÁNH VẦN
V
TIẾNG ANH giúp bạn tự viếtt phiên âm, tự
t đọc và nói tiếng
Anh trôi chảy không cần
n tra từ
t điển tại: www.bit.ly/hocthudanhvantienganh

15


HỌC VIỆN
N NGHIÊN CỨU
C
VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁNH VẦ
ẦN TIẾNG ANH
HỌC SINH TIỂU HỌC
C | HỌC
H
SINH CẤP 2 | SINH VIÊN & NGƯỜI ĐI LÀM

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×