Tải bản đầy đủ

Đề thi mẫu môn Toán cao cấp (Học viện Ngân hàng)

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
ĐỀ THI MẪU TOÁN CAO CẤP
(thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1:
Một nhà sản xuất thiết bị thấy rằng phải chi phí 2 USD để sản xuất ra một chiếc đài và nếu bán ra
thị trường với mức giá 5 USD một chiếc thì sẽ bán được 4000 chiếc mỗi tháng. Nhà sản xuất dự
định tăng giá bán, ước tính rằng nếu tăng thêm 1 USD mỗi chiếc đài bán ra thì mỗi tháng số đài bán
được giảm 400.
a) Hãy biểu diễn lượng đài bán được hàng tháng như là một hàm của giá bán mỗi chiếc, giả sử đó
là hàm bậc nhất.
b) Với giá bán là bao nhiêu thì lợi nhuận nhà sản xuất thu được hàng tháng là lớn nhất?
Câu 2:
Tính giới hạn

Câu 3:
Chủ một nhà hàng đồ ăn nhanh dự định chi 60 (nghìn USD) cho việc phát triển và quảng cáo một
loại bánh mì kẹp mới. Người chủ ước tính nếu chi x (nghìn USD) cho việc phát triển và y (nghìn
USD) cho việc quảng cáo thì sẽ bán được bánh mỳ. Hãy tìm x và y để lượng bánh mỳ bán được là
lớn nhất.
Câu 4:

Tính tích phân
Câu 5:
Giải phương trình vi phân
Câu 6:
Giải phương trình sai phânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×