Tải bản đầy đủ

Mẫu phiếu bảo hành mở rộng Nhanh.vn

14/2/2017

Thiết kế mẫu in

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ NHANH
Cửa hàng: Cửa hàng Ngọc Khánh
Điện thoại: 12A Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ: 091.442.9900
Website: www.nhanh.vn

PHIẾU BẢO HÀNH MỞ RỘNG
Khách hàng: Vũ Thị Thúy
Điện thoại: 0166.567.921
Địa chỉ: 23 đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Số hóa đơn: 4235692
Danh sách sản phẩm
STT

1

2


Sản phẩm
APPLE IPHONE 5S
16GB VÀNG NK MỚI
Mã: APP­IP5S­16GB­
VA­NK­M
Mã vạch: M00428
IMEI: 352083077000222
OPPO NEO 7 2SIM
16GB ĐEN CÔNG TY
MỚI (A33W)
Mã: OPP­NEO7­DUA­
A33W­16GB­DN­CT­M
Mã vạch: M01777
IMEI: 860739036548958

Gói BH

Số
tháng
BH

Ngày
hết bạn
BH

SALE DÁN CHỐNG VA
ĐẬP,CHIẾT KHẤU MUA
COMBO_2016/9775

1202/09/2016

BHRV­RN XIAOMI MỚI

1203/07/2016

https://nhanh.vn/store/template/design?storeId=8206&type=14&depotId=&carrierId=

1/1




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×