Tải bản đầy đủ

giáo án Tieng viet lớp 5

Tuần 1
Tập đọc

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

I.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Đọc trôi chảy, lưu loát bức thư của Bác Hồ:
- Đọc đúng các từ ngữ, câu trong bài.
- Thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tha thiết, tin tưởng của Bác Hồ đối với thiếu
nhi Việt Nam.
2. Hiểu bài:
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy ( cô ), yêu bạn và tin
tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng thành công nước
Việt Nam mới.
3. Thuộc lòng một đoạn thư:

II.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết đoạn thư HS cần học thuộc lòng.
III.

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A Kiểm tra bài cũ:
B Dạy bài mới
1 Giới thiệu bài:
- Giới thiệu 5 chủ điểm.
- Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc:
- Hoạt động 1: GV đọc mẫu
- HS lắng nghe.
- GV đọc cả bài một lượt: đọc giọng thân ái, xúc
động thể hiện tình cảm yêu quý của Bác, niềm tin,
hi vọng của Bác vào HS.
- Cần nhấn giọng ở những từ ngữ: khai trương,
tưởng tượng, sung sướng, hoàn toàn Việt Nam, hi
sinh biếtb bao nhiêu đồng bằng, nghó sao, xây dựng
lại, trông mong, chờ đợi,….
- Ngắt giọng: chú ý ngắt ở dấu.
- Hoạt động 2: HS đọc đoạn nối tiếp.
- GV chia làm 3 đoạn:
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn theo hướng dẫn.
Đoạn 1: “Các em … Vậy các em nghó sao ?”
Đoạn 2: “Trong năm học … công học tập của các
em”


Đoạn 3: ”Ngày hôm nay, …Chào các em thân mến.”
- HS đọc trơn từng đoạn nối tiếp
- Hướng dẫn HS luyện đọc những từ ngữ dễ đọc sai:
Tựu trường, sung sướng, nghó sao, kiến thiết,….
- Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc cả bài.
- GV tổ chức cho HS đọc cả bài , kết hợp đọc thầm
và giải nghóa từ.
- GV ghi những từ ngữ cần giải nghóa.

- Hoạt động 4: GV đọc diễn cảm toàn bài.
- Giọng đọc, nhấn giọng như trên.
b) Tìm hiểu bài:
- Hoạt động 1:Đọc và tìm hiểu nội dung đoạn 1:
- GV tổ chức cho HS đọc và tìm hiểu nội dung.
GV:Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặt
biệt so với những ngày khai trường khác?
- Hoạt động 2:Đọc và tìm hiểu nội dung đoạn 2:
GV: Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn
dân là gì?
GV: HS có nhiệm vụ gì trong công cuộc kiến thiết
đất nước?
- Hoạt động 3:Đọc và tìm hiểu nội dung đoạn 3:
GV: Cuối thư Bác chúc HS như thế nào?
c) Đọc diễn cảm + học thuộc lòng:
- Hoạt động 1: Đọc diễn cảm.
- GV hướng dẫn HS đọc.
- Hoạt động 2: Hướng dẫn HS học thuộc lòng.
- Gọi HS đọc cá nhân.
- Cho HS thi đọc thuộc lòng đoạn thư.
- GV nhận xét và khen những HS đọc hay, thuộc bài.
C. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Về học thuộc lòng đoạn thư.
- Xem trước bài:“Quang cảnh làng mạc ngày mùa”

- HS đọc đoạn nối tiếp.

- 12 HS đọc cả bài.
- Cả lớp đọc thầm, đọc chú giải.

- HS lắng nghe.

HS:Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam
dân chủ cộng hoà sau khi giành độc lập.
HS: Xây dựng cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho
chúng ta theo kòp các nước khác trên toàn cầu
HS: trả lời .

HS: Một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp.

- HS lắng nghe và đọc.
- HS đọc cá nhân.
- HS thi đọc ( 2  3 HS)
- Lớp nhận xét.


Chính tả

Nghe viết: Việt Nam thân yêu
Quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh.

I.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Nghe viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu
2. Nắm và làm bài tập để củng cố quy tắc viết chính tả với ng/ngh, g/gh,c/k.
II.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở bài tập.
- Bút dạ và 3 – 4 tờ phiếu khổ to viết từ ngữ, cụm từ hoặc câu có tiếng cần điền vào ô trống
ở BT 2; 3 – 4 tờ phiếu kẻ bảng nội dung BT 3.
III.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
A Kiểm tra bài cũ:
B Dạy bài mới
1 Giới thiệu bài:(1’)
2 Hướng dẫn HS nghe viết:
- Hoạt động 1: GV đọc toàn bài một lần (2’)
- GV đọc với giọng thong thả, rõ ràng,tha thiết, tự hào.
- Giới thiệu nội dung chính của bài.
- Luyện viết những từ dễ sai: dập dờn, Trường Sơn,
nhuộm bùn, biển lúa, mênh mông,….
- GV nhắc HS quan sát cách trình bày bài thơ theo thể
lục bát.
-GV cho HS đọc thầm lại bài chính tả
- Hoạt động2: GV đọc cho HS viết.(16’)
- GV nhắc HS về tư thế ngồi.
- GV đọc từng dòng HS viết.
- Hoạt động 3: Chấm, chữa bài.
- GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi.
- GV chấm 5 – 7 bài.
- GV nhận xét.
3 Hướng dẫn HS làm BT 2:
- Hoạt động 1:Hướng dẫn HS làm BT 2.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV giao việc HS làm bài.
- Hoạt động 2Hướng dẫn HS làm BT 3
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV giao việc HS làm bài.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS nào làm sai thì làm lại, chuẩn bò bài tiết sau.

Hoạt động của trò

- HS lắng nghe
- HS luyện viết
- HS quan sátcách trình bày.

- HS viết.
- HS tự phát hiện lỗi.
- HS đổi tập sửa lỗi.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS đọc đề bài.
- HS làm bài.
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ ĐỒNG NGHĨA.

I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.

MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ:
Hiểu thế nào là từ đồng nghóa, từ đồng nghóa hoàn toàn và không đồng nghóa hoàn toàn.
Vận dụng những hiểu biết đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghóa, đặt
câu phân biệt từ đồng nghóa.
DÙNG DẠY – HỌC:
VBT Tiếng Việt tập 1.
Bảng viết sẵn các từ in đậm ở BT 1a và 1b: xây dựng – kiến thiết – vàng xuộn – vàng
hoe – vàng lòm.
ÏHOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy
A Kiểm tra bài cũ:
B Dạy bài mới
1 Giới thiệu bài:
2 Nhận xét:
- Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT 1:
- Cho HS đọc yêu cầu BT 1
- GV giao việc.
GV nhận xét và chốt lại bài giải đúng.
- Hoạt động 2:Hướng dẫn HS làm BT 2
- Cho HS đọc yêu cầu BT 2.
- GV giao việc.
GV nhận xét và chốt lại bài giải đúng.
3 . Phần ghi nhớ:
- GV gọi 2 – 3 HS đọc thành tiếng nội dung cần ghi nhớ trong SGK
- GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
4. Phần luyện tập:
- Bài tập 1:
- Cho HS đọc yêu cầu BT 1
- GV giao việc.
GV nhận xét và chốt lại bài giải đúng.
- Bài tập 2
- Cho HS đọc yêu cầu BT 2.
- GV giao việc.
GV nhận xét và chốt lại bài giải đúng.
- Bài tập 3
- Cho HS đọc yêu cầu BT 3
- GV giao việc.
GV nhận xét và chốt lại bài giải đúng.
5 . Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về học thuộc ghi nhớ.

Hoạt động của trò

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm.
- HS làm bài.

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm.
- HS làm bài.

- HS đọc ghi nhớ.

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm.
- HS làm bài.

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm.
- HS làm bài.

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm.
- HS làm bài.


KỂ CHUYỆN

LÝ TỰ TRỌNG

I . MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
-Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, HS biết thuyết minh cho nội dung mỗi tranh bằng 1 – 2
câu; kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; biết kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt một
cách tự nhiên.
Hiểu ý nghóa câu chuyện: Ca ngợi anh Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng chí,
hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Tập trunh nghe thầy ( cô) kể chuyện, nhớ chuyện.
- Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện; nhận xét; đánh giá đúng lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn.
II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Tranh minh họa truyện trong SGK.
Bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh cho 6 tranh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
A Kiểm tra bài cũ:
B Dạy bài mới
1 Giới thiệu bài:
2. GV kể chuyện:
- Hoạt động 1: GV kể lần 1( không sử dụng tranh )
- Giọng kể: chậm, rõ, thể hiện sự trân trọng, tự hào.
- GV viết tên nhân vật lên bảng.
- GV giải nghóa từ khó: sáng dạ, mít tinh, luật sư, Quốc tế ca,…
- Hoạt động 2:GV kể lần 2(sử dụng tranh )
- GV lần lượt đưa các tranh trong SGK đã phóng to lên bảng.
miệng kể kết hợp tay chỉ tranh.
3. Hướng dẫn HS kể chuyện:
- Hoạt động 1: HS tìm câu thuyết minh cho mỗi tranh.
- Cho HS đọc yêu cầu của câu 1.
- GV yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ tìm câu thuyết minh.
- GV tổ chức cho HS làm việc.
- GV cho HS trình bày kết quả.( Theo mức độ tăng dần)
- GV nhận xét + ghi bảng phụ.
- Hoạt động 2: HS kể lại cả câu chuyện.
- GV cho HS thi kể từng đoạn.
- GV cho HS thi kể theo lời nhân vật.
- GV nhận xét.
4. Trao đổi về ý nghóa câu chuyện:
- Hoạt động 1: GV gợi ý cho HS tự nêu câu hỏi:
- GV cho vài em đặt câu hỏi, các em còn lại trả lời câu hỏi.
- Hoạt động 2: GV đặt câu hỏi cho HS sinh.

Hoạt động của trò

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS vừa quan sát tranh vừa nghe kể.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- HS làm việc.
- 1 HS thuyết minh 1  2 tranh.

- Mỗi HS kể 1 đoạn.
- HS thi kể nhập vai.

- Vài em đặt câu, các em còn lại trả lời.


- GV: Vì sao những người coi ngục gọi Trọng là “ ng nhỏ”?
- Vì sao thực dân Pháp vẫn xử bắn anh khi anh chưa đến tuổi vò
thành niên?
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
C. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét + bình chọn HS kể chuyện hay nhất.
- Dặn HS về tập kể lại.
- Chuẩn bò bài tiết sau.

- Vì khâm phục,……
- HS: trả lời.
- HS: trả lời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×