Tải bản đầy đủ

Bài Giảng KST: Đại Cương Kí Sinh Trùng

ĐẠI CƯƠNG VỀ KÝ SINH TRÙNG
Bộ môn Vi sinh - Ký sinh
Môn học: Ký sinh trùng


Khái niệm cơ bản


Các hiện tượng ký sinh
1. Các hiện tượng ký sinh

• Cộng sinh
• Hội sinh
• Hoại sinh
• Ký sinh
2. Ký sinh trùng

BỆNH CƠ HỘI


Các loại ký sinh trùng

1. KST bắt buộc
• Ngoại KST
• Nội KST
2. KST lạc chủ
3. KST lạc chỗ
4. KST cơ hội
5. KST ngẫu nhiên


ĐẶC ĐIỂM CỦA KST


ĐẶC ĐIỂM CỦA KST
• Đặc điểm hình thể, kích thước, sinh sản
• Tính đặc hiệu ký sinh
- đặc hiệu về ký chủ

KST lạc chủ

- đặc hiệu về nơi ký sinh

KST lạc chỗ

• Chu trình phát triển của KST
- cần 1 ký chủ
- cần 2 ký chủ
- cần 3 ký chủ

Ký chủ chính/ký chủ trung gian


ĐẶC ĐIỂM VỀ CHU TRÌNH PHÁT
TRIỂN CỦA KST
• Sự thay đổi về hình dạng và nơi ký sinh
• Đặc điểm về ký chủ
- cần 1 ký chủ
- cần 2 ký chủ

Ký chủ chính/ký chủ trung gian
TGTB sinh học/TGTB cơ học- cần 3 ký chủ

Chu trình trực tiếp/chu trình gián tiếp


LIÊN QUAN GIỮA KST – KC


TÁC HẠI CỦA KST ĐỐI VỚI KC

• Tác hại: tước đoạt thức ăn, thiếu máu, giảm đề kháng,….
• Thay đổi tế bào của mô,
• Gây các biến đổi huyết học: tăng bạch cầu ưa acid,….


PHẢN ỨNG CỦA KC ĐỐI VỚI KST
• Đề kháng tự nhiên
• Sự thực bào
• Tiền miễn nhiễm

So sánh với phản ứng của KC với vi khuẩn và
vi rút


BỆNH DO KST


BỆNH KST

Cấp tính

Đặc điểm bệnh KST

Mạn tính

Chẩn đoán lâm sàng
Vùng bệnh KST không phỗ
Vùng bệnh KST lưu hành
biến

Chẩn đoán cận lâm sàng (xét nghiệm)
XN trực tiếp
XN gián tiếp


PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH KST

• Dựa vào chu trình phát triển của KST
• Cơ địa bệnh nhân
• Ý thức cộng đồng


• DANH PHÁP KST
• PHÂN LOẠI KST
• XN GIÁN TIẾP TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH KSTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×