Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm kí sinh trùng

Khá nhiều câu về en. Histolytica, trùng roi máu và nội tạng
Chu kỳ sống giun đũa 60 ngày
Toxoplasma truyền từ mẹ sang con
Loại plasmodium bán thuần dưỡng
Thuốc kháng sinh kháng vi khuẩn có thể kháng nấm đ/s
Nấm gây bệnh chủ yếu ở việt nam
Thuốc diệt giao bào plas
Cái gì về thuốc phun trong phòng chống sốt rét nữa
Sán lá gan lớn ký sinh ở
Plasmodium bán thuần dưỡng là con nào nhể...
Loại tiết túc đơn thực, ??
Thấy khá ít, t thấy mấy bài về amip, trùng roi , sốt rét khá nhiều.
Nhiệt độ sống tối thiểu cua p. Vivax
Có câu về điều kiện phát triển của trứng sáng hay giun gì đó
sán mang kí sinh và xâm.nhập như nào
lớp nấm chủ yếu ký sinh ở việt nam: ascomycetes? chuột lợn nhà đọng vật hoang
dại như lợn chó sói... có thể bị bệnh giun xoắn đúng hay sai? Thời gian sống giun
kim hình như 2 tháng? nấm endothry gây bệnh ở đâu? t chọn ở tóc. Nấm
trytophy(ko biết viết) gây bệnh ở đâu: Da và tóc. Sán máng ký sinh ở đâu: hệ tĩnh
mạch hay sao ý? Tiết túc nào đơn thực mn chọn chấy còn t ko biết là con gì. phòng
bệnh toxoplasma.mà vào nhiều con này lắm.

cả nấm cococ..neoma... ( t ko biết viết) gây bệnh chính ở đâu?. t chọn màng não.
tiết túc: chấy là biến thái không hoàn toàn đúng hay sai ? con tiết túc nào ký sinh ở
da và dưới da: hình như là ghẻ. Con tiết túc nào chỉ gây bệnh? t chỉ nhớ tiết túc và
nấm thế thôi còn giun sán thì chắc mọi người ôn kỹ rồi. good luck to you.


Có cả tập tính muỗi nữa.
Hỏi con muỗi nào thích nươcs bẩn,nc trong và lặng,con nào truyền bệnh xx?
Sán máng lây đg nào? Ở chỗ nào?
Giun xoắn bán cấp?
Có mấy con vi nấm Trichophyton,Endothrix,Crypto,Càndida albicans.. Cũng hỏi là
bệnh j và tchat j?
Con sốt rét cũng hỏi nhưng ko khó đâuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×