Tải bản đầy đủ

MẪU KIẾN NGHỊ BQL NHÀ CHUNG CƯ VỀ VIỆC KHÔNG CHĂN THẢ GIA XÚC TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

CÁC CĂN HỘ TẦNG .................... –
TÒA NHÀ CHUNG CƯ ..................
(V/v: Yêu cầu hộ dân Căn
hộ/Phòng ................thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn – tạm dừng việc nuôi gia
súc)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày .....tháng ...... năm ......

--------

ĐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi:

-

Ban Quản trị Tòa nhà Chung Cư ............... (“Ban Quản Trị”);
Công ty TNHH ..................... (“Đơn vị vận hành”).


- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, do Quốc Hội ban hành, hiệu
lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư 02/2016/TT – BXD ký ngày 15/02/2016, hiệu lực thi hành từ ngày
02/04/2016 về hướng dẫn quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây Dựng ban
hành;
- Căn cứ Nội quy Tòa nhà Chung Cư ......................................
Tên chúng tôi là:
STT
1

Họ và tên

Địa
chỉ:
Tòa
nhà
cư ................., ....................................

Chung

Căn/Phòng...........– Tòa nhà Chung cư ...........

2
3
4
5
6
7
8
1/3


9
10
11
12
13
14
Thời gian qua, Chúng tôi nhận thấy, hộ gia đình thuộc Căn hộ số
.............................đang có nuôi thả gia súc – cụ thể là Nuôi chó: việc đảm bảo vệ


sinh không được đảm bảo, cụ thể trước đây căn hộ này đã được các hộ dân khác yêu
cầu giữ gìn vệ sinh hành lang khi di chuyển gia súc, cho đến hiện tại mặc dù việc giữ
vệ sinh đã được chủ nhà giữ gìn hơn, tuy nhiên cư dân tại tầng không nhận thấy các
con chó được rọ mõm khi đi ra bên ngoài căn hộ, lông chó rụng bay vào các căn hộ
bên cạnh, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng hô hấp trẻ nhỏ, có một con chó có hiện
tượng bầu vú sệ, đỏ...nên nghi ngờ con chó đang mang thai/vừa sinh nở. Những điều
đó khiến cư dân tầng ................ nhận thấy việc chăn thả chó của Căn
hộ ..................... không an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn.
Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy việc đảm bảo vệ sinh và công tác Phòng bệnh, bảo
đảm an toàn với cư dân tòa nhà chưa được Ban Quản trị và Đơn vị vận hành thông
tin cụ thể về trường hợp này.
Theo quy định của luật pháp và Nội quy tòa nhà, các Căn hộ sinh sống tại Chung cư
không được chăn thả gia súc.
Vì vậy, Nay chúng tôi có kiến nghị như sau:
1.
Ban Quản trị và Đơn vị vận hành thông tin lại cụ thể bằng văn bản về việc đã
nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân nói chung và Căn hộ số .................. nói riêng với việc
tuân thủ luật pháp và nội quy tòa nhà về việc chăn nuôi gia súc.
2.
Ban Quản trị và Đơn vị vận hành thông tin cụ thể bằng văn bản về công tác
đảm bảo vệ sinh, công tác Phòng bệnh, bảo đảm an toàn (rọ mõm, xích gia súc khi
đưa chúng ra bên ngoài căn hộ)....với các trường hợp chăn thả gia súc trong chung
cư nhưng chưa tuân thủ luật pháp và nội quy tòa nhà về việc chăn thả gia súc.
3.
Đề nghị Ban Quản trị và Đơn vị vận hành bố trí thời gian làm việc trực tiếp
với căn hộ số ....................... về các biện pháp trước mắt để đảm bảo an toàn sức
khỏe, tính mạng cho cư dân tầng .......................và có thông tin cụ thể (có thể bằng
văn bản hoặc hình thức khác) đến các căn hộ tầng................ về việc này.
2/3


4.
Đề nghị Ban Quản trị và Đơn vị vận hành có các biện pháp cụ thể trước mắt
để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại Chung cư trong trường hợp các hộ dân
trong tòa nhà vẫn tiếp tục chăn thả gia súc tại Chung cư ............
5.
Đề nghị Ban Quản trị và Đơn vị vận hành có biện pháp cụ thể, lâu dài để đảm
bảo việc chăn thả gia súc trong Chung cư tuân thủ theo pháp luật, và Nội quy tòa
nhà đã ban hành: Phát phiếu ý kiến về việc các căn hộ có tiếp tục được chăn thả gia
súc, trong trường hợp các căn hộ vẫn nhận được sự đồng thuận tiếp tục chăn thả thì
các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo phòng bệnh cho gia súc, cho
người. Trong trường hợp nếu gia súc chăn thả của các căn hộ gây ra thiệt hại về vật
chất, tinh thần, sức khỏe, tính mạng của dân cư sinh sống tại tòa nhà, thì chế tài cụ
thể sẽ như thế nào.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Ban Quản Trị và Đơn vị vận hành về nội
dung kiến nghị nêu trên./.
Trân trọng./.
STT

1

Đại diện
căn hộ/Phòng

Ký tên

STT

.

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

3/3

Đại diện
căn hộ/Phòng

Ký tênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×