Tải bản đầy đủ

Câu 10

Câu 10: các phương pháp cơ bản dạy trẻ đặt câu?

-

Cô sử dụng lời nói mẫu:
Trẻ học lời nói bằng cách bắt chước. vì vậy cô phải làm mẫu cho trẻ. Lời kể của cô phải đúng về
ngữ pháp, đề tài phải phù hợp với mẫu câu cô sử dụng, các mẫu câu phải đa dạng. trong các tiết
học cô phải củng cố các mẫu câu cũ và cng cấp các mẫu câu mới

Vd: trẻ kể chuyện theo đề tài trường mầm non cho mgb. Ngoài các mẫu câu đơn : c-v thì cô có thể
phát triên câu them thành phần trạng ngữ: hôm qua, con đi học ở trường mn hoa mai. ở trong
trường con có rất nhiều bạn và đồ chơi

-

Cho trẻ tự kể, sau đó cô sủa lại các câu theo mẫu và nêu ra một số câu chuyện mẫu trong đó có
mẫu câu cô định cung cấp cho trẻ
Đàm thoại:
Cô trò chuyện với trẻ theo 1 chủ đề nào đó do cô gợi ý, trong khi trò chuyện cô dặt ra tình huống
để dẫn trẻ sử dụng các mẫu caaumaf cô định luyện


Vd: trò chuyện với trẻ về đồ dùng trong lớp của bé
Trẻ sẽ kể trong lớp có những đồ dùng j cô hướng trẻ vào các mẫu câu có nhóm danh từ: những cái
bàn này, những chiếc bút kia….

-

Sử dụng hệ thống câu hỏi:
Sử dụng hệ thống câu hoiur để dẫn dắt trẻ sử dụng các mẫu câu cô định luyện.

Vd: cô muốn luyện cho trẻ cau co cặp quan hệ từ bởi vì…nên…. Sau khi cô kể cho trẻ nghe câu
chuyện cô bé quàng khăn đỏ cô hỏi: tại sao mọi người lại gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ? Trẻ phải
tl : bởi vì cô bé đi đâu cũng quàng trên vai 1 chiếc khăn đỏ nên ngta gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.

-

-
Có thể sử dụng biện pháp soạn lại văn bản:
Cô đưa vào 1 số mẫu câu để tre phát triển khả năng nói các kiểu câu nhưng phải đảm bảo nội
dung cơ bản của câu truyện và đưa vào đó các mẫu câu phù hợp. trên cơ sở vb đã có, soạn lại nó
theo hướng mở rộng thành phần cho câu. trong quá trình kể mẫu cô tạp trung vào những mẫu
câu cô định luyện và cũng chú ý sửa sai cho trẻ
Vd: dạy cho trẻ mẫu câu ghép có thể dựa vào 1 vb chuyện kể có sẵn:” ngày xưa ở làng kia có 1
lão nhà giàu. Lão thuê 1 anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Lão nhà giàu
nhiều thóc, nhiều tiền nhưng tính tình keo kiệt. lão rất sợ phải trả tiền công cày cho a nông dân
vì thế lão đã suy tính ngày đêm…”
có thể soạn lại như sau: mặc dù lão nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiên nhưng tính tình keo kiệt. bởi
vì lão rất sợ phải trả tiền công cày cho anh nông dân cho nên lão suy tính ngày đêm.
Cho trẻ đc thực hành giao tiếp, kể chuyện:
Luôn luôn cho trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ, cho trẻ giao tiếp với các bạn, đàm thoại, kể
chuyện
Phát hiện lỗi sai và sửa lỗi cho trẻ:


-

Trẻ thường mắc lỗi sử dụng các câu thiếu thành phần hạt nhân nên cô cần chú ý sửa sai cho trẻ.

Khi trẻ nói sai mẫu câu nào cô sửa ngay cho trẻ và sử dụng những bài tập và đưa vào đó các mẫu
câu chuẩn để trẻ sử dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×