Tải bản đầy đủ

Câu 8

Câu 8: phân tích các biện pháp chủ yếu đc sd để phát triển vốn từ cho trẻ mn?
Biện pháp chủ yếu đc sd để phát triển vốn từ cho trẻ mn đc thong qua 4 phương pháp sau:
*Phương pháp trực quan: cho trẻ quan sát sự vật hiện tượng, xem tranh ảnh, chơi với đồ chơi.
Khi sử dụng phương pháp trực quan thì giúp trẻ phải tập trung cao độ hoạt động của các giác quan để có
thể miêu tả đúng đối tượng.
Quá trình hướng dẫn trẻ quan sat là quá trình có mục đích, có kế hoạch, có thứ tự
Khi sử dụng phương pháp trực quan cần chú ý chọn đồ dùng trực quan phải phù hợp với từng lứa tuổi,
từng đối tượng.
Hướng trẻ vaof đối tượng quan sát và mục đích cô đặt ra. Có thể cho trẻ xem nhiều bức tranh, sử dụng
nhiều đồ chơi để có thể mở rộng đc lượng từ cho trẻ
Khi cho trẻ quan sát sự vật hiện tượng, xem tranh ảnh hay sử dụng đồ chơi cô có thể miêu tả, đàm thoại
để trẻ hiểu về vấn đề đồng thời cung cấp cho trẻ những từ mới và vốn từ cũ của trẻ cũng đc củng cố.
*Phương pháp dùng lời: đàm thoại, giảng giải, giải thích, đưa ra hệ thống câu hỏi bằng nhiều chủ đề
khác nhau
- Trò chuyện với trẻ theo câu hỏi: đưa ra hệ thống câu hỏi để hướng trẻ tới đối tượng cần nhận thức về
đặc điểm, tính chất, mqh sự vật. đồng thời câu hỏi kích thích trẻ nói, gọi tên,mô tả đc đối tượng quan
sát. Qua đó, vốn từ của trẻ đc mở rộng hơn, trẻ biết đc nhiều từ loại khác nhau
- Sử dụng lời kể của cô giáo: kích thích sự thích thú cho trẻ quan sát và tri giác toàn diện về đối tượng,
thấy đc mqh giữa các đối tượng giúp trẻ hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa của từ. lời kể của cô giáo còn tạo ra
mẫu mực ngôn ngữ cho trẻ noi theo
- Cho trẻ tụe kể về những gì trẻ đã đc làm quen: giúp trẻ tích cực hóa vốn từ. Khi trẻ tự kể chuyện trẻ sẽ

gọi tên, đặc điểm, tính chất về đối tượng trẻ kể. Đó là điều kiện giúp từ ngữ từ bị động sang chủ động,
tích cực.
- Để trẻ hiểu đc nghĩa của từ đặc biệt là từ ngữ nghệ thuật thì cô có thể cho trẻ quan sát trực quan kết
hợp với lời giải thích, đối chiếu so sánh những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa hay có thể điịnh nghĩa khái
niệm, nêu lên những nét đặc trưng trong nghĩa của từ hoặc đặt từ vào ngữ cảnh cụ thể quen thuộc đối
với trẻ để trẻ hiểu rõ hơn
Vd: từ “ khanh khách” trong bài mưa
Sấm
Ghé xg sân
Khanh khách


cười
cô có thể đưa về ngữ cảnh : khi đùa vui e bé cười “khanh khách”
*Phương pháp Tổ chức trò chơi:
- sử dụng một số trò chơi học tập để phát triển vốn từ như cái j đã thay đổi, chiếc túi kỳ diệu, gặp gỡ bạn
mới…
- sử dụng một số trò chơi để phát triển khả năng khái quát hóa giúp trẻ hiểu đc nghĩa khái quát của từ:
kể đủ 3 thứ, ai giỏi hơn, hãy nói nhanh, loại nào đây….
* Phương pháp thực hành: Cho trẻ thực hành nhiều qua các tiết học giúp trẻ tích lũy đc vốn từ, hiểu đc
từ mới và các từ cũ đc củng cố giúp cho trẻ có vốn từ phong phú hơn, sử dụng từ chính xác hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×