Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 tham khảo vệ sinh bài tiết nước tiểu (2)

Trường tiểu học yên hoà

Giáo án điện tử
T nhiờn v Xó hi

Bài: vệ sinh cơ quan bài tiết nư
ớc tiểu
Giáo viên: Nguyễn Thị Minh
Phương
Lớp: 3C


I. Phần mở đầu:
1. Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh biết:
• Nêu lợi ích của việc giữ vệ sinh cơ quan bài tiết
nước tiểu.
• Nêu được cách đề phòng một số bệnh ở cơ quan
bài tiết nước tiểu.2. Nội dung các hoạt động:
• Kiểm tra bài cũ (slide 7,8)
• Giới thiệu bài mới ( slide 9,10)
• Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
Ích lợi của việc giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
(slide 11,12)
• Hoạt động 2:Quan sát và thảo luận
Cách đề phòng một số bệnh ở cơ quan bài tiết nước
tiểu (slide 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20)
• Trò chơi: Nên hay không nên (slide 21)


3. Những câu hỏi để đánh giá
• Tại sao chúng ta cần giữ vệ sinh cơ quan bài tiết
nước tiểu?
• Qua sách báo, phim ảnh và vốn sống thực tế
hãy kể một số bệnh ở cơ quan bài tiết nước
tiểu?
• Chúng ta cần làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh
các bộ phận bên ngoài của cơ quan bài tiết
nước tiểu?Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội

Kiểm tra bài cũ
• Nêu tên và chỉ trên sơ đồ các bộ phận của
cơ quan bài tiết nước tiểu.


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008


Tự nhiên và Xã hội

Nêu chức năng của các bộ phận trong cơ quan bài tiết
nước tiểu?


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội

VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU


Hoạt động 1: Ích lợi của việc giữ vệ
sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

Tại sao chúng ta cần
giữ vệ sinh cơ quan
bài tiết nước tiểu ?


Hoạt động 1: Ích lợi của việc giữ vệ
sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
Giữ vệ sinh cơ quan
bài tiết nước tiểu để
cơ quan bài tiết nước
tiểu không bị nhiễm
trùng


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội

VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Hoạt động 2: Cách đề phòng
một số bệnh ở cơ quan bài tiết
nước tiểu


Trao đổi nhóm 3: Quan sát các hình 2, 3, 4, 5 SGK
và nói xem các bạn trong hình đang làm gì ? Việc
làm đó có lợi gì đối với giữ vệ sinh và bảo vệ cơ
quan bài tiết nước tiểu ?

2

3

4

5


Trao đổi nhóm 3: Quan sát các hình 2, 3, 4, 5 SGK và nói
xem các bạn trong hình đang làm gì ? Việc làm đó có lợi gì
đối với giữ vệ sinh và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu ?

3

2

Bạn nhỏ đang tắm.

4

Bạn nhỏ đang uống nước.

Bạn nhỏ đang thay quần áo.

5

Bạn nhỏ đang đi vệ sinh.


Để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan bài tiết
nước tiểu chúng ta cần làm gì ?
3

2

Bạn nhỏ đang tắm.

4

Bạn nhỏ đang uống nước.

Bạn nhỏ đang thay quần áo.

5

Bạn nhỏ đang đi vệ sinh.


Để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu chúng ta cần:
• Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đặc biệt
là quần áo lót.
• Hằng ngày, cần uống đủ nước và không nhịn đi tiểu.

3

2

Bạn nhỏ đang tắm.

4

Bạn nhỏ đang uống nước.

Bạn nhỏ đang thay quần áo.

5

Bạn nhỏ đang đi vệ sinh.


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội

VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

sỏi


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội

VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Em bé mắc bệnh thận


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008

Tự nhiên và Xã hội

VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo.


Trò chơi: Nên hay không nên?
• 1. Uống nước thật nhiều.
• 2. Tắm rửa, vệ sinh cơ quan vệ sinh.
• 3. Nhịn đi giải.
• 4. Uống đủ nước.
• 5. Giặt giũ sạch sẽ quần áo mặc.
• 6. Mặc quần áo ẩm ướt.
• 7. Không nhịn đi giải lâu.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×