Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học lớp 8 thao giảng bài tiết nước tiểu (2)

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY ,CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

GV : ĐÀM THỊ HIỀN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
- Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
- Thận gồm hai quả với khoảng hai triệu đơn vị
chức năng .
- Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: cầu thận,
nang cầu thận, ống thận.


Tiết 41 bài 39:


C¸c thµnh phÇn cña m¸u ®îc æn ®ÞnhHình 39.1 SGK

LỌC MÁU

HẤP THỤ LẠI

BÀI TIẾT TIẾP

- Màng lọc là vách
mao mạch với các lỗ
nhỏ 30 - 40A

- Có sử dụng năng
lượng ATP

-Có sử dụng năng
lượng ATP

-Các chất được hấp
thụ lại:

-Các chất được bài
tiết tiếp:

+Chất dinh dưỡng

+ axit uric, creatin…

+Nước

+ Các chất thuốc

+Các ion Na+, Cl- ...

+ ion thừa: H+, K+…

-Sự chênh lệch áp
suất tạo ra lực đẩy
các chất qua lỗ lọc

- Các tế bào máu và
protein lớn hơn nên
vẫn ở lại trong máu


Quan sát hình 39.1 SGK ,kết hợp quan sát đoạn
video ,thảo luân nhóm trả lời các câu hỏi sau:
• Câu 1 : Thành phần nướ c tiểu đầ u khác máu ở chỗ
nào? (Nhóm1 và Nhóm3)
• Câu 2 : Phân biệt nướ c tiểu đầ u và nướ c tiểu chính
thức?(Nhóm 2 và nhóm 4)
Đặc điểm
Nồng độ các
chất hòa tan
Chất độc và chất
cặn bạ
Chất dinh dưỡng

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức
Nước tiểu đầu khác máu ở
thành phần sau
NƯỚC TIỂU ĐẦU

MÁU

Không có các tế bào
máu và prôtêin

Có các tế bào máu
và prôtêin


Phân biệt nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức.

Nước tiểu đầu

Nước tiểu
chính thức

Nồng độ các
chất hòa tan
Chất độc, chất
cặn bã

Loãng

Đậm đặc

Ít

Nhiều

Chất dinh dưỡng

Nhiều

Đặc điểm

Gần như không
THẬN

ống dẫn nước tiểu

Bóng đái
ống đái

THẬN


S¬ ®å ®êng ®i cña níc tiÓu
CỦNG CỐ

Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Quá trình lọc máu tạo thành nước tiểu đầu
diễn ra ở đâu?
a.Nang cầu thận
b.Cầu thận
c.Ống thận
d.Ống góp
Câu 2.Nước tiểu chính thức được hình thành ở
a.Nang cầu thận
b.Cầu thận
c.Ống thận
d.Ống góp


CỦNG CỐ
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 3. Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình
nào
a. Quá trình lọc máu
b. Quá trình hấp thụ lại
c. Quá trình bài tiết tiếp
d. Cả ba quá trình trên


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, làm các bài tập trong vở bài tập in
- Đọc mục “ Em có biết” Sgk/128
- Chuẩn bị bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
sgk/129.
+ Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết
nước tiểu.
+Hậu quả do những tác nhân đó gây ra cho hệ
bài tiết.
+ Tìm hiểu thông tin điền vào bảng 40 trang
130 SGK


C – Em có biết?
• Thận nhân tạo – Vị cứu tinh
của những bệnh nhân suy
thận
• _Bệnh nhân suy thận có thể
bị chất sau vài ngày do
nhiễm độ c những chất thải
của chính cơ thể mình.
• _Hiện nay, họ có thể cứu
sống đượ c nếu cấp cứu kịp
thời với sự hỗ trợ của thận
nhân tạo.


C – Em có biết?_Thận nhân tạo là một máy lọc máu mà phần cơ bản quan trọng của nó là lớp
màng lọc đượ c con ngườ i chế tạo mô phỏng cấu trúc của vách mao mạch cầu thận.
Phía trong lớp màng này là máu độ ng mạch của cơ thể với áp lực cao nhờ sự hỗ
trợ cúa máy bơm. Phía ngoài màng là dung dịch nhân tạo đượ c pha chế gi ống h ệt
huyết tươ ng, chỉ khác là không có chất thải. Chênh lệc nồng độ giữa chúng giúp các
chất thải trong máu khuếch tán sang dung dịch v à máu đượ c lọc sạch lại qua t ĩnh
mạch và cơ thể.


C - Em có biết?
• _Độ co duỗi của bàng quang có giới hạn nhất đị nh.
Khi nướ c tiểu tích trữ đế n một lượ ng nào đó, vách
bàng quang bị áp lực của nướ c tiểu kích thích, nhất
là tác dụng điều tiết của đạ i não, ta sẽ có cảm giác
buồn đi tiểu. Lúc đó đạ i não ra lệnh cho van niệu
đạo co lại, khiến miệng niệu đạo càng bóp chặt
hơn. Khi đi tiểu, đạ i não ra lệnh cho các cơ của bàng
quang co bóp mạnh khiến cơ của niệu đạ o chùng ra,
van đượ c mở, lúc đó cơ bụng cũng phối hợp co bóp,
nướ c tiểu trong bàng quang đượ c tiết ra ngoài.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×