Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 tham khảo vệ sinh bài tiết nước tiểu (1)

Chào mừng quý thầy cô đến dự
Tiết học của thầy, trò
Chúng tôi

Môn: Sinh Học 8
Giáo viên: Bùi Văn Tuân

Trường THCS Kim Chung
Năm học 2012 2013 1

1


MỞ BÀI
Hoạt động bài tiết có vai trò rất quan trọng
đối với cơ thể. Vậy làm thế nào để có 1 hệ bài
tiết khoẻ mạnh? Chúng ta cùng tìm hiểu bài
hôm nay.


Bµi 40


TiÕt 44

VỆ SINH
HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

8


Tiết 44
Bài 40

V SINH H BI TIT NC TIU

I.Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nưc tiểu:
Đọc thông tin mục I/, quan sát hình vẽ
sau đây và trả lời câu hỏi:
Tỏc nhõn giỏn tip gõy viờm cu thn l gỡ?

- Các vi khuẩn gây bệnh.
Cu thn

Mt n v chc nng ca thn


Đọc thông tin mục I/, quan sát các hình vẽ sau đây và trả lời câu hỏi:
Cu thn

Mt n v chc nng ca thn

Khi cỏc cu thn b viờm v suy thoỏi cú th dn n nhng hu qu nghiờm
trng nh th no v sc khe?

Quỏ trỡnh lc mỏu b trỡ tr c th b nhim c
cht.


TiÕt 44
Bµi 40


VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I.Mét sè t¸c nh©n chñ yÕu g©y h¹i cho hÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu:
- C¸c vi khuÈn g©y bÖnh.

§äc th«ng tin môc I/ SGK, tr¶ lêi c©u hái sau:
Ống thận làm việc kém hiệu quả hay bị tổn
thương do tác nhân nào?

- Các chất độc trong thức ăn.

Một đơn vị chức năng của thận


§äc th«ng tin môc I/ s¸ch gi¸o khoa, tr¶ lêi c©u hái:

Một đơn vị chức năng của thận

Khi các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hay bị tổn thương có thể dẫn đến
hậu quả như thế nào về sức khỏe?

 Quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp giảm  Môi trường trong bị biến đổi.
 Ống thận bị tổn thương  nước tiểu hòa vào máu  đầu độc cơ thể.


§äc th«ng tin môc I/ s¸ch gi¸o khoa, tr¶ lêi c©u hái:

Axit uric

Calcium oxalat

Xistêin

Hoạt động bài tiết nước tiểu bị ách tắc do những tác nhân nào?

- Khẩu phần ăn không hợp lí (ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua,
quá nhiều chất tạo sỏi, uống ít nước…)  sỏi thận.
- Các vi khuẩn gây bệnh.


Tiết 44
Bài 40

V SINH H BI TIT NC TIU

I.Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nưc tiểu:
- Các vi khuẩn gây bệnh.
- Các chất độc có trong thức
ăn...
- Khẩu phần ăn không hợp lí.


Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi có thể ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe?
 Gây

bí tiểu  nguy hiểm đến tính mạng.


Tiết 44
Bài 40

V SINH H BI TIT NC TIU

I.Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nưc tiểu:
- Các vi khuẩn gây bệnh.
- Các
Đọc
thông
tin mục
giáothức
khoa,ăn.
thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau:
chất
độc I/cósách
trong
- Khẩu phần ăn không hợp lí.
Tn thng ca h
bi tit nc tiu
1) Cu thn b viờm v
suy thoỏi.
2) ng thn lm vic
kộm hiu qu hay b
tn thng.
3) ng dn nc
tiu b nghn.

Hu qu
Quỏ trỡnh lc mỏu b trỡ tr c th nhim c cht.
- Quỏ trỡnh hp th li v bi tit tip gim mụi
trng trong b bin i.
- ng thn b tn thng nc tiu hũa vo mỏu
u c c th.
Gõy bớ tiu nguy him n tớnh mng


Tiết 44
Bài 40

V SINH H BI TIT NC TIU

Tho lun nhúm, in vo cỏc ụ trng trong bng 40 bng cỏc ni dung thớch hp.

II. Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài
tiết nưc tiểu tránh các tác nhân có hại:

stt Cỏc thúi quen sng khoa hc
1

Thng xuyờn gi gỡn v sinh
cho ton c th cng nh cho
h bi tit nc tiu.

2

Khu phn n ung hp lớ:
- Khụng n quỏ nhiu prụtờin,
quỏ mn, quỏ chua, quỏ nhiu
cht to si.
- Khụng n thc n ụi thiu v
nhim cht c hi.
- Ung nc.

3

Khi mun i tiu thỡ nờn i
ngay, khụng nờn nhn lõu.

C s khoa hc
Hn ch tỏc hi ca vi sinh vt gõy bnh

- thn khụng lm vic quỏ sc
v hn ch kh nng to si.
- Hn ch tỏc hi ca cỏc cht c.
- To iu kin thun li cho quỏ
trỡnh lc mỏu.
- quỏ trỡnh to nc tiu c liờn
tc, hn ch kh nng to si.


?

Cñng cè

Thử đề ra kế hoạch hình thành thói
quen sống khoa học nếu em chưa có.


?

Cñng cè

Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi có thể
ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe?
a. Nước tiểu hoà thẳng vào máu
b. Cơ thể bị nhiễm độc
c. Môi trường trong bị biến đổi
d. Gây bí tiểu


EM CÓ BIẾT?
Ghép thận


Mổ ghép thận


Tán sỏi qua da


Mổ sỏi thận


Mổ thận bằng phương
pháp nội soi


DÆn dß
- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 trang
130 SGK.
- Đọc trước bài 41: Cấu tạo và chức
năng của da, thực hiện các lệnh 
mục I, II.

20


Cảm ơn các thầy cô đã
đến dự
Chúc các thầy cô luôn mạnh
khỏe, công tác tốt!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×