Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG NHÂ VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP
Câu 1. (3 điểm)
Nguyên lý làm việc, tác dụng của TU (máy biến điện áp) và TI (máy biến dòng điện); so sánh sự giống và
khác nhau của hai loại trên, các lưu ý trong vận hành?
Câu 2. (4 điểm)
Vẽ sơ đồ hệ thống 2 thanh cái có thanh cái vòng. Giải thích chức năng máy cắt, dao cách ly trong sơ đồ,
phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ? Phạm vi ứng dụng của sơ đồ trong lưới điện?
Câu3. (3 điểm)
Trình bày nguyên lý bảo vệ so lệch dòng điện, nêu ứng dụng của bảo vệ trong hệ thống điện?

Câu 1. (4 điểm)
Nêu định nghĩa máy biến áp lực. Trình bày ý nghĩa các thông số Un%, Io % của máy biến áp.? Phân biệt
máy biến áp lực thông thường và máy biến áp lực tự ngẫu. Ưu nhược điểm của máy biến áp tự ngẫu?
Câu 2. (3điểm)
Vẽ sơ đồ tứ giác, phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ. Nêu chức năng của từng thiết bị trong sơ đồ.
Phạm vi ứng dụng của sơ đồ.
Câu 3. ( 3 điểm).
Vẽ sơ đồ và giải thích nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch dòng điện máy biến áp lực 3 cuộn dây.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×