Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Hình hoạ 4 (Đại học Đồng Tháp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
( Năm học 2009-2010 )
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
- Môn học: PA3232 – Hình hoạ 4
- Số tín chỉ: 3tc
- Tổng số tiết tín chỉ 80(10/70/90)
- Các môn học tiên quyết: Hình họa 3
- Môn học song hành: Bố cục 2, trang trí 4
1. Mục tiêu học tập:
* Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức của các môn học bổ trợ như luật xa gần, giải phẫu tạo hình,
kỹ năng phối màu và sáng tối. Vận dụng tốt các học phần cơ bản trên vào bài học của
mình.
- Nắm được cấu trúc tỉ lệ cơ thể người, thấy được vẻ đẹp hình khối, đường nét,
màu sắc và sự chuyển động mềm mại trong dáng thế, ánh sáng và màu sắc trên cơ thể con
người.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu và tính năng của chất liệu màu bột để vận
dụng vào nghiên cứu và thể hiện thông qua bài vẽ.
* Kỹ năng:
- Vẽ được bài chân dung và bán thân bằng chất liệu bột màu tương đối hoàn chỉnh
về bố cục, tỉ lệ, hình khối và hệ thống sáng tối thực của mẫu. Đúng với đặc điểm và tình
cảm riêng biệt của người mẫu
- Phát huy cái riêng của người học trong tìm tòi bố cục, tạo sự chuyển động trong
đường nét- màu sắc- ánh sáng dựa trên cơ sở cảm thụ trực tiếp từ mẫu và tái hiện lại qua
bút pháp riêng.
- Bắt được dáng của mẫu: không bị đỗ, bị nghiêng.
- Diễn tả được chất da thịt và không gian của mẫu.
- Khi đẩy sâu bài vẽ đạt được các tương quan màu lớn và nhỏ, tạo được ánh sáng
và khối của mẫu thực.
- Sử dụng thành thục chất liệu màu bột.
* Cách học:
- Tận dụng tối đa thời gian có được trên lớp để nghiên cứu mẫu
- Sinh viên chủ động nghiên cứu mọi lúc mọi nơi thông qua tự học bằng sách mỹ
thuật, học với bạn bè và sổ tay kí họa.


- Có thói quen làm việc độc lập nhưng phải tích cực tham khảo bài vẽ của thầy,
của bạn để khắc phục những nhược điểm của bản thân
- Chủ động nghiên cứu thông qua tự học với tài liệu từ mạng, sách mỹ thuật …
2. Tổng quan về môn học
- Hình họa là môn học căn bản và rất quan trọng đối với người học mỹ thuật, là
nền tảng cho những môn học chuyên ngành khác như: ký họa, bố cục, trang trí…
- Học phần hình họa 4 nhằm nâng cao năng lực cảm màu và kỹ năng phối màu
trong nghiên cứu hình họa người.
- Nghiên cứu hình họa người giúp người học có vốn kiến thức sâu về cấu trúc cơ
thể người và tương quan về sắc độ của cơ người với môi trường xung quanh. Bên cạnh đó
người học dần hình thành và phát triển một số kỹ năng quan trọng như: kỹ năng quan sát
so sánh, kỹ năng cảm nhận màu, kỹ năng tái hiện thực tế, kỹ năng sắp xếp bố cục…
II. Phân phối chương trình.
Nội dung
CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CHUNG (5 tiết)
- Sự giống và khác nhau giữa vẽ người đen trắng và vẽ người
bằng màu.
- Đặc điểm của tranh chân dung và hình họa nghiên cứu chân
dung.
- Vai trò của việc vẽ người bằng bột màu trong nghiên cứu hình


họa
- Phương tiện và kỹ thuật vẽ bột màu
- Phương pháp xây dựng một bài hình họa bằng bột màu.
CHƯƠNG II VẼ CHÂN DUNG NGƯỜI (42 tiết)
Bài 1: vẽ chân dung nam già. ( chất liệu chì; 14(1;12;14))
Bài 2: vẽ chân dung nam trẻ. ( chất liệu chì; 14(1;12;14))
Bài 3: vẽ chân dung nữ trẻ. (bột màu; 14(1;12;14))
CHƯƠNG III VẼ BÁN THÂN NGƯỜI ( 38 tiết)
Bài 1: vẽ bán thân nam. ( chất liệu bột màu; 18(1;16;18))
Bài 2: vẽ bán thân nữ. (chất liệu bột màu; 20(1;18;20)); bài thi
kết thúc học phần)
TỔNG CỘNG
III. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: trọng số 0,2
2. Kiểm tra đánh giá cuối kì: trọng số 0,8
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tài liệu bắt buộc

LT
5

Số tiết
ThH
TH
0
10

3

36

42

2

34

38

10

70

90


- Giáo trình hình họa CĐSPMT
2. Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn văn Tỵ, Hình họa cơ bản, nxb văn hóa thông tin, 1999
- Giáo trình hình họa và điêu khắc tập 2, nxb GD.
- Nguyễn Duy Lâm – Đặng Thị Bích Ngân, Màu sắc và Phương pháp vẽ màu,
nxb Văn hóa thông tin, 2001.
- Triệu Khắc Lễ, Hình họa II, nxb Giáo Dục, 2004
V. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:
1. NGUYỄN HOÀNG DOANH
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại: 01698122848
- Email: doanh_nguyenhoang@yahoo.com.vn
2. VÕ VĂN LẠC
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, trưởng bộ môn
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại: 01698122848
- Email: tuduy_moi@yahoo.com
3. LƯỢNG MINH TRUNG
- Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng khoa Nghệ Thuật
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại: 0918272716
- Email:M_trung1954@yahoo.com
4. PHẠM THU HẰNG
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại:
- Email:
5. TRẦN THANH TRÚC
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại:
- Email:
6. NGUYỄN ĐÌNH KỲ
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại:
- Email:
7. NGUYỄN KIM CHI
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại:


- Email:
8. NGUYỄN KIM DUYÊN
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
- Đơn vị công tác: khoa Nghệ Thuật
- Điện thoại:
- Email:

Duyệt của Hiệu trưởng

Lê Hiển Dương

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Nguyễn Đắc Nguyên

Võ Văn LạcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×