Tải bản đầy đủ

Đơn cấp phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà
1. Thông tin về chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư : Công ty TNHH NN MTV Xây dựng & Cấp nước TT-Huế
- Người đại diện: Trương Công Nam. Chức vụ: Giám đốc công ty
- Địa chỉ liên hệ: 103 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế
- Số điện thoại: 054.3815555 – 054.3826617
2. Thông tin công trình:
- Địa điểm xây dựng: Nhà máy nước Tứ Hạ
- Thửa đất số 89, trích lục tờ bản đồ địa chính số 25. Diện tích 3.117,4 m2.
- Tại số nhà 01 đường Thống Nhất, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
- Công trình: Cải tạo sửa chữa xí nghiệp cấp nước Hương Điền
- Hạng mục: Nhà điều hành
- Cấp công trình: cấp III
- Diện tích xây dựng tầng 1: 114m2.
- Tổng diện tích sàn: 602m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất,

tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). Trong đó:
+ Sàn tầng 1: 114m2.
+ Sàn tầng 2: 129m2.
+ Sàn tầng 3: 129m2.
+ Sàn tầng 4: 129m2.
+ Sàn mái: 101m2.
- Chiều cao công trình: 16,05m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên
mặt đất, tầng lửng, tum). Trong đó:
+ Chiều cao nền tầng 1 so với mặt đất tự nhiên: 0,45m
+ Chiều cao tầng 1: 3,7m
+ Chiều cao tầng 2: 3,7m
+ Chiều cao tầng 3: 3,7m
+ Chiều cao tầng 4: 3,3m
+ Chiều cao tầng mái: 1,2m


- Số tầng: 05 (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
Trong đó:
+ Số tầng trên mặt đất: 05 tầng
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:
- Tên đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 3301026857 do Sở KH&ĐT tỉnh TTHuế Cấp ngày 29/08/2013 (đăng ký lần đầu ngày 01/07/2009)
- Tên chủ nhiệm thiết kế: Đỗ Thế Dũng
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: KS-04-02953-A do Sở xây dựng Hà Nội Cấp
ngày: 20/06/2012
- Địa chỉ: 06 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên
Huế
- Điện thoại: 054.3623638
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: 12 tháng.
6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1 – Bản vẽ xin phép
2 – Bản sao công chứng quyết định gia hạn thuê đất
3 – Bản sao công chứng hợp đồng thuê đất
4 – Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế

TP.Huế, ngày …… tháng…… năm 2016
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×