Tải bản đầy đủ

Questionnaire cho startup final

Người trả lời

:

Tên công ty

:

Số điện thoại của người trả lời

:

Sản phẩm chính hoặc dịch vụ

:

Part I. Nhận thức về các dịch vụ Creative, Sự Kiện và Nghiên Cứu Thị Trường
1. Các loại dịch vụ hỗ trợ nào (nghiên cứu thị trường, marketing, pr ...) đối với bạn là thực
sự cần thiết? [ME] Xin xếp 3 dịch vụ hỗ trợ quan trọng nhất mà bạn nghĩ rằng các
startup thực sự cần (1 = quan trọng nhất; 2 = rất quan trọng; 3 = quan trọng)
Support Services

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Tick
box

Rank

PR & Marketing
Tìm kiếm nhà đầu tư / Kêu gọi vốn
Finding New Customers
Nghiên cứu thị trường
Truyền đạt kinh nghiệm, Đào tạo
Mở rộng kết nối và quan hệ
Kết nối doanh nghiệp
Khác: Xin ghi rõ
________________________________________

2. Sự quan trọng vế thiết kế đồ họa cho công ty bạn như thế nào? [SA] Hãy đánh dấu vào
câu tương ứng với câu trả lời của bạn
Hoàn
toàn
không
quan
trọng

Không
quan
trọng cho
lắm

Bình
thường


Hơi quan
trọng

Rất quan
trọng

3. Làm thế nào để bạn giải quyết nhu cầu về đồ họa? Còn cách nào nữa không?
4. Dựa trên câu 3, những nhân tố gì khiến bạn quyết định như vậy?

5. Những tiêu chí gì mà bạn cẩn ở một chuyên gia đồ họa?

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


6. Những vấn đề và thách thức nào về giải quyết nhu cầu đồ họa mà bạn đã trải qua?
7. Những kênh nào mà bạn đang dùng để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ? [MA] Hãy đánh
dấu x vào ô trống gần nhất với câu trả lời của bạn. Hãy xếp hạng 3 kênh marketing theo
bạn là quan trọng nhất cho công ty của bạn (1 =quan trọng nhất; 2 = rất quan trọng; 3 =
quan trọng)
Marketing Channels
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tick
box

Rank

TV
Rađio
Báo/Tạp chí
Bảng quảng cáo
Các buổi sự kiện và họp mặt
Truyền thông xã hội
Xin hãy nêu rõ website (FB, Twitter & v.v)
_____________________________________

g. Khác: Xin ghi rõ
_________________________________________

8. Bạn tiến hành nghiên cứu thị trường như thế nào để chứng thực ý tưởng startup
9. Những loại thông tin nào mà bạn thường tìm kiếm? Còn loại thông tin nào nữa?
10. Bạn thường tìm những thông tin ấy ở những nguồn nào? Còn nguồn nào khác nữa?
11. Những thách thức nào mà bạn gặp phải trong việc tìm kiếm các thông tin liên quan đến
lĩnh vực bạn quan tâm?
12. Bạn biết gì về các chương trình hỗ trợ cho startup như HATCH, Thung Lũng Silicon Việt
Nam (VSV)?
13. Bạn biết gì về Đấu trường sáng tạo – Vietnam Creative Festival - Slush?

14. Bạn có muốn tham gia Đấu Trường k?

Part II. Creative Services
15. Bạn có sẵn sàng tin tưởng các công ty truyền thông để giúp bạn về những vấn đề
truyền thông? (Y/N)? Lý do cho câu trả lời của bạn là gì?
Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


16. Bạn đã bao giờ tìm kiếm các dịch vụ thiết kế sáng tạo hoặc đồ họa trước đó chưa?
(Y/N)? Nếu không, hãy bỏ các câu hỏi tiếp theo và trả lời câu số 19.

17. Nếu có, bạn có thể cung cấp tên của các công ty dịch vụ thiết kế sáng tạo hoặc đồ họa?
Và bạn hài lòng như thế nào về dịch vụ đồ họa mà bạn nhận được? Hãy chọn một ô
cho từng công ty tương ứng.
Công ty thiết kế đồ
họa/sáng tạo

Hoàn toàn
không hài
lòng

Không
hài lòng
cho lắm

Bình
thườn
g

Hơi hài
lòng

Rất hài
lòng

a
a

18. Lý do nào khiến bạn hài long/không hài lòng? [MA]
Công ty Thiết kế sáng
tạo/
Đồ họa

Lý do hài lòng

Lý do không hài lòng

19. Ngân sách của công ty bạn cho thiết kể đồ họa/sáng tạo là khoảng bao nhiêu? [SA] Hãy
trình bày câu trả lời của bạn bằng USD
20. Những tiêu chi nào là quan trọng nhất đối với bạn trong việc quyết định sử dụng dịch vụ
thiết kế đồ họa hoặc sáng tạo? [MA]
Part III. Event Management and Networking Services
21. Bạn có từng ghĩ đến việc tổ chức sự kiện hoặc một buổi gặp gỡ để quảng bá công ty,
sản phẩm hoặc dịch vụ trong một tương lại gần hay chưa? (Y/N). Những yếu tố gì khiến
bạn quyết định như vậy?
22. Bạn đã từng tìm kiếm các công ty tổ chức sự kiện chưa (Y/N)? Nếu không, hãy bỏ qua
các câu hỏi tiếp theo và đi thẳng đến câu hỏi số 25.

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


23. Nếu ok xin cho xin tên các công ty này? Cho biết bạn hài lòng ra sao với các công ty tổ
chức sự kiện này? Please check one box per company.
Công ty tổ chức sự
kiện

Hoàn toàn
không hài
lòng

Không
hài lòng
cho lắm

Bình
thườn
g

Hơi hài
lòng

Rất hài
lòng

a
a

24. Lý do mà bạn hài lòng\không hài lòng [MA]
Công ty tổ chức sự kiện

Lý do hài lòng

Lý do không hài lòng

25. Ngân sách hàng năm cho tổ chức sự kiện là trong khoảng bao nhiêu? [SA] Xin hãy trả
lời bằng USD.
26. Nhưng nhân tố nào khiến bạn quyết định sử dụng dịch vụ tổ chức sự kiện? [MA]

27. Theo bạn, một buổi kết nối thành công là khi… (xin chọn 1)
Tick
box
A. Các doanh nhân thành đạt/ nổi tiếng
trình bày “hot” topic
B. Pitching để bạn có cơ hội nghe/ nói
về khởi nghiệp
C. Có Workshop
D. Có trưng bày và giới thiệu sản phẩm
E. Meet-up thuần tuý mọi người tự do
gặp nhau, không có ai diễn thuyết
hay present gì
28. Bạn có từng nghe nói đến các buổi networking của hiệp hội doanh nhân hay BSSC,
vườn ươm, Dreamplex, Toong?
29. Bạn có muốn tham gia các buổi kết nối doanh nhân (Y/N)? Những lý do chính nào khiến
bạn muốn/không muốn tham gia các buổi kết nối này?
Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


30. Bạn đang cần có người kết nối bạn đến đối tác trong lĩnh vực [MA]
Kết nối trong lĩnh vực
Tic
k
box
A. Marketing and Communication
B. Design
C. Technology/Engineering
D. Finance/Law
E. Khác: Xin ghi rõ
_____________________________
____
Part IV. Market Research Service
31. Bạn cần các loại dịch vụ nghiên cứu thị trường nào sau đây với việc kinh doanh của
bạn: [SA] Hãy đánh dấu x vào ô phù hợp (1 câu trả lời một dòng)
Dịch vụ nghiên cứu thị trường

1. Desk Research – thu thập số liệu thứ cấp
online (tìm kiếm trên internet) hoặc offline (các
phương tiện truyền thông, các cơ quan chính
phủ). Dùng để đánh giá quy mô thị trường, thị
phần và các sự kiện kinh doanh hiện tại.

Sample Output


2. Quantitative Survey – các bảng câu hỏi để thu
thập thông qua người tiêu dùng online hoặc
offline. Được sử dụng với phần mềm thống kê
và phân tích để thu thập và phân tích dữ liệu
chủ yếu từ người tiêu dùng hiện tại hoặc tiềm
năng để hiểu được thái độ và hành vi của họ đối
với một ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhiều
loại hình nghiên cứu bao gồm online, CAPI,
CATI và PAPI.

Dịch
vụ
cần
(nhiề
u câu
trả
lời)

Độ lớn thị trường
Thị phần của các
hãng
Lịch sử kinh
doanh và sự kiện
hiện tại
Thông tin đối thủ
và chuỗi cung
ứng
Mức tiêu thụ,
cách mua hoặc
Tần số sử
dụng/Giá
Độ nhạy cảm của
giá
Đánh giá thương
hiệu
Mức độ trung
thành
Nhậc thức
thương hiệu
Tính cách thương

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Lấy
3
loại
cần
nhất

xếp
hạng


hiệu
3. Test sản phẩm (CLT) – một hình thức test sản
phẩm và ý tưởng phù hợp cho việc thu thập các
phản hồi từ các nhóm người trả lời cụ thể được
nhắm đến.

4. Phỏng vấn chuyên sâu (IDI) – phỏng vấn mặt
đối mặt nhưng dài hơn một cuộc khảo sát và
bao gồm cả những câu hỏi mở và dạng đóng
được thiết kế để có được sự hiểu biết sâu sắc
hơn về suy nghĩ của người được phỏng
vấn. Thích hợp cho việc phỏng vấn lãnh đạo
chủ chốt, chuyên gia ngành công nghiệp và
quan chức chính phủ.5. Thảo luận nhóm (FGD) - thu thập dữ liệu từ
các nhóm nhỏ với cùng hoàn cảnh hoặc kinh
nghiệm để thảo luận về một chủ đề cụ
thể. Thích hợp cho việc chứng thực các khái
niệm và ý tưởng.
6. Mystery shopping – Đánh giá một dịch vụ
hoặc tìm hiểu tình hình thị trường bằng cách
hành động như một người tiêu dùng. Thích hợp
cho việc xác định điểm mạnh và điểm yếu trong
chính sách kiểm soát nội bộ hoặc phát hiện các
chiến lược khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh.
7. Home visit – Thích hợp cho việc tỉm hiểu thái
độ và hành vi của các hộ gia đình cụ thể để có
thể xây dựng hoặc xác nhận dịch vụ hoặc sản
phẩm, ý tưởng.

Ưu tiên của
người dùng
Các lãnh vực để
phát triển sản
phẩm và ý tưởng
So sánh thương
hiệu
Độ lớn thị trường
Thị phần của các
hãng
Lịch sử kinh
doanh và sự kiện
hiện tại
Dự báo kinh
doanh và xu
hướng tương lai
Thông tin đối thủ
và chuỗi cung
ứng bao gồm
SWOT
Xác thực ý tưởng
Các lãnh vực để
phát triển sản
phẩm và ý tưởng
So sánh các
nhóm khách hàng
khác nhau
Cách thức bán
hàng của đối thủ
(giảm giá, khuyến
mãi)
Sự tuân thủ các
chính sách nội bộ
Kiểm tra phong
cách sống
Hành trình tiêu
dùng

32. Ngân sách của công ty bạn cho nghiên cứu thị trường trong khoảng bao nhiêu cho 3
loại trên? [SA] Xin trả lời câu hỏi này bằng USD.
33. Khoảng thời gian nghiên cứu thị trường trong bao lâu mà bạn nghĩ là phù hợp nhất với
bạn? [SA]

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


Thời gian phù hợp cho nghiên
cứu thị trường

Tick
box

A. < 1 tuần
B. > 1 tuần nhưng < 1 tháng
C. > 1 tháng-2 tháng
34. Những yếu tố/nhân tố nào là quan trọng nhất đối với bạn trong việc xem xét việc sử
dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường? [MA] Còn những yếu tố nào nữa?
35. Trong trường hợp chúng tôi cung cấp cho bạn câu trả lời nhanh với chi phí thấp nhất, thì
những câu hỏi nào bạn thấy cần thiết nhất?
PART V. Mentoring and Training Services
36. Bạn sẵn sàng dành nhiêu thời gian để tham gia chương trình huấn luyện Khởi nghiệp
đổi mới – sáng tạo hiệu quả?
Thời gian phù hợp cho
chương trình huấn luyện
khởi nghiệp
A. < 4 ngày
B. > 1 tuần nhưng < 1
tháng
C. > 6 tháng

Tick
box

37. Bạn muốn được các chuyên gia đồng hành song song quá trình khởi nghiệp với hình
thức?
Hình thức mentor phù hợp

Tick
box

A. Mentoring thực hành
1-1
B. Cố vấn trực tiếp bởi
hội đồng cố vấn 3-5
chuyên gia
C. Cố vấn qua email –
skype định kỳ hàng
tháng
D. Khác : Xin ghi rõ

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


38. Trong 6 tháng tới nhóm co-founder của bạn hoặc lãnh đạo cấp cao trong đội nhóm bạn
cần tham gia các khoá học nâng cao về
Preferred Advanced
Courses

Tic
k
box

A.
B.
C.
D.

Innovation and Creativity
Finance
Marketing
Personal Branding and
Entrepreneurship
E. Business Model Canvas
F. Lean Management
G. Others: Please specify
___________________

39. Những đặc điểm nào của một người cố vấn/mentor mà bạn mong muốn? Hãy xếp hạng
3 đặc điểm quan trọng nhất của một người mentor hoặc cố vấn mà bạn nghĩ là sẽ giúp
ích cho bạn (1 = quan trọng nhất; 2 = rất quan trọng; 3 = quan trọng)
Nhưng yếu tố cần thiết của một người
Mentor/Tư Vấn

Tic
k
box

Xếp
hạn
g

1. Mentor có kinh nghiệm coaching
2. Mentor đã làm việc từ 7 năm đến 10
năm trong môi trường tập đoàn
3. Mentor đã startup và có kinh nghiệm
thất bại
4. Mentor có personal branding tốt
trong lĩnh vực bạn kinh doanh
5. Khác : Xin ghi rõ
_____________
42. Là nhà sáng lập/ CEO công ty khởi nghiệp hoặc dự định startup, bạn sẵn sàng chi trả
một khoảng đầu tư cho dịch vụ mentor/cố vấn cho công ty bạn trong năm 2016 là
khoảng bao nhiêu?
Khoảng đầu tư vào dịch vụ
mentor mong muốn
A. 5 – 10 triệu đồng hàng
tháng
B. > 10 million – 25 triệu
đồng hàng tháng
C. > 25 triệu đồng hàng
tháng

Tick
box

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.


PART VI. HỒ SƠ NGƯỜI TRẢ LỜI
43. Với tư cách là một startup, bạn đang ở vị trí: [SA]
Vị trí hiện tại của công ty

Tick
box

A. Có ý tưởng, chuẩn bị
Startup
B. Startup < 1 năm
C. 1 năm nhưng < 2 năm
D. Hơn 2 năm < 3 năm

Với tư cách là một startup, nhóm founder của bạn am hiểu về các lĩnh vực:
Chuyên môn của Founders

Tick
box

A.
B.
C.
D.

Sales
Marketing
Operations
Human
Resources
Management
E. Finance
F. Design
G. IT
H. Others:
Please
specify
_________________
__

***CẢM ƠN BẠN ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BẢNG CÂU HỎI NÀY***

Axis Research Ltd. ATIC Building. Floor 2, 04 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×