Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH SEO

QUY TRÌNH SEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phân tích wedsite:
Phân tích từ khóa:
Phân tích đối thủ:
Onpage:
Off page:
Rating


Bước 1: PHÂN TÍCH WEDSITE
• Phân tích Pagerank (pr): sức mạnh wed tại
thời điểm google.com cập nhập.
• Tuổi domain: Tuổi đời domain càng cao thì các
máy tìm kiếm càng tin tưởng và đánh giá cao.

• Kiểm tra Backlink: Để biết được wed đã từng
làm seo chưa.
• Index: Wed được google index tốt không


Bước 1: PHÂN TÍCH WEDSITE
• Wed đã làm seo:
+ Kiểm tra lượng backlink chất lượng
không.
+ Có link xấu không, wed bị phạt không.
+ Seo từ mới: Qua bước 2.
+ Seo từ đã seo rồi: Qua bước 3.
• Wed chưa làm seo: Qua bước 2.


Bước 2: PHÂN TÍCH TỪ KHÓA
Có 3 dạng từ khóa chính:
• Từ khóa thương hiệu.
• Từ khóa tiềm năng: nghách ( dài).
• Từ khóa xu hướng.


Bước 3: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.
• Search từ khóa cần seo: kiểm tra 3-4 đối thủ trong top
10.
• Phân tích độ cạnh tranh từ khóa:
+ Intitle:”từ khóa”.
+ Intitle:từ khóa.
+ Inurl:”từ khóa ko dấu”
+ Inurl:từ khóa ko dấu
+ Inanchor: 4 cái trên


Bước 4: ONPAGE
• HTML: Tối ưu các thẻ H1-H6.
• Content:
+ Tiêu đề: Từ khóa đầu câu.
+ URL friendly.
+ Thẻ meta description: 120-150 ký tự.
+ Mật độ keyword: + 1 keyword/đoạn.


+ 5 keyword/bài.


Bước 4: Onpage
• Cấu trúc:
+ volidator.w3.org: Kiểm tra độ tối ưu wed.
+ Di động: reponsive va mobile (m.domain)
• Nội dung:
+ <1200từ/bài.
+ Image < 500KB.
• Kiểm tra tốc tộc load wed: tools.pingdom.com


Bước 5: OFF PAGE
1. Social: Chia sẻ các bài viết lên trang mạng xã hội:
Facebook, zingme, yume, G+…
2. Link building: Xây dựng hệ thống vệ tinh.
+ Wed 2.0.
+ Link forum.
3. XML Sitemap submit:


Bước 6: RATING

• Kiểm tra kết quả đạt được.
• Tiếp tục quay lại bước 2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×