Tải bản đầy đủ

huong dan SV dang ky mon hoc đại học quốc gia Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
Địa chỉ website đăng ký môn học:
http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp
Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 7.0 trở lên
Thời gian đăng ký môn học:
Đợt 1: - SV đăng ký từ 00h00 ngày 21/12/2016 đến hết ngày 01/01/2017.
- Từ ngày 02/01 đến /06/01/2017 Phòng Đào tạo kiểm tra, hiệu chỉnh, thông báo
những SV biết những sai sót trong đăng ký (môn học ngoài CTĐT, không đáp ứng điều
kiện tiên quyết của môn học, đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu,...) và có thể bổ sung
hoặc hủy một số lớp môn học.
- Một số chú ý khi đăng ký:
+ 1 tín chỉ các môn thể dục không được tính vào số tín chỉ tối thiểu.
+ Môn Tin học cơ sở 3, SV khoa KTTVHDH để ý đăng ký đúng vào lớp dành
cho khoa mình, các SV khoa khác chú ý tránh các lớp Tin Cơ sở trên.
+ Các lớp Sư phạm đợi đợt 2 đăng ký các môn sau:
-Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường.

-Giáo dục học và tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.
-Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.
+ Môn: Thực tập hóa học hữu cơ 1
Lịch chưa cố định, SV đăng ký sau cùng, nếu không tìm được lớp môn
học thích hợp có thể đợi sang kỳ sau đăng ký (thông tin thêm có thể liên lạc với trợ lý
học tập để tìm hiểu).
Đợt 2:- SV đăng ký từ 00h00 ngày 07/01/2017 đến hết ngày 15/01/2017.
- Phòng Đào tạo kiểm tra, tiếp tục thông báo những SV có sai sót trong đăng ký
(môn học ngoài CTĐT, không đáp ứng điều kiện tiên quyết của môn học, đăng ký chưa
đủ số tín chỉ tối thiểu,...) và có thể dồn lớp-hủy một số lớp môn học từ ngày 16/01 đến
hết ngày 20/01/2017.
Đợt 3:- SV đăng ký bổ sung từ 00h00 ngày 21/01/17 đến hết ngày 25/01/17.

SV còn nợ học phí sẽ không đăng ký được môn học.

Học kỳ II bắt đầu từ ngày 16/01/2017 (thứ Hai).


• Về thời khóa biểu của ngành học: trước khi đăng ký SV phải xem thời
khóa biểu ngành học của mình (file TKB gửi kèm), tham khảo ý kiến Trợ lý
giáo vụ Khoa hoặc Cố vấn học tập để đăng ký cho phù hợp.
• Về đăng ký học lại, học cải thiện: SV tham khảo kỹ thời khóa biểu các
khóa sau để chọn môn học lại, học cải thiện cho phù hợp, tránh sai sót. Nếu
môn đăng ký học lại, học cải thiện điểm không còn mã cũ thì phải đăng ký
học những môn cùng tên, có số tín bằng hoặc cao hơn môn cũ, những
trường hợp khác phải có đơn được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa,
lãnh đạo Phòng Đào tạo.
• Về môn Giáo dục thể chất: nội dung Lý luận Giáo dục thể chất là điều
kiện tiên quyết. SV tích lũy xong nội dung này mới được đăng ký 01 nội
dung thể thao cơ bản khác.
I. Truy cập theo cách sau:

1. Vào địa chỉ:

http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp
2. Màn hình đăng nhập xuất hiện (hình bên).
3. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống để đăng ký môn học bằng cách nhập tên
người dùng và mật khẩu vào khung “đăng nhập hệ thống”, sau đó nhấn nút
“Enter” (hoặc click vào nút “Đăng nhập”)
Lưu ý:

+ Tên truy cập là: Mã số sinh viên
+ Mật khẩu đăng nhập là: Mã số sinh viên cho lần đầu đăng nhập.

Ví dụ: SV có mã số sinh viên là 11011234, thì đăng nhập như sau:
Tên truy cập:
11011234 ; Mật khẩu đăng nhập:
11011234


II. Nếu SV nhập chính xác tên người dùng và mật khẩu thì màn hình hệ
thống sẽ xuất hiện như sau:

III. Khi đăng nhập lần đầu tiên, SV phải đổi mật khẩu bằng cách click
vào mục “Chào mừng (tên sinh viên)” “cập nhật tài khoản”:
1. Nhập mật khẩu cũ vào ô “Mật khẩu cũ” (mã sinh viên).
2. Nhập mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu
mới” (tối thiểu 6 ký tự).
3. Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa
vào ô
“Xác nhận lại”.
4. Nhấn chuột vào “Lưu” nếu muốn đổi
mật
khẩu, ngược lại nhấn chuột vào nút
“Bỏ qua”
5. Nếu mật khẩu hợp lệ hệ thống sẽ thông
báo
“Đã đổi mật khẩu xong”.

Lưu ý: sau khi đã đổi mật khẩu, SV phải tự bảo mật và chịu trách
nhiệm về mật khẩu của mình.

IV. Kiểm tra thông tin cá nhân:
1. Nhấn chuột vào mục “Hồ sơ
sinh viên”
2. Màn hình thông tin sinh viên
xuất hiện.
3. Kiểm tra thông tin cá nhân.
4. Nếu có sai sót sinh viên phải gửi
ngay đơn yêu cầu bổ sung, sửa
chữa về phòng Đào tạo.


V. Đăng ký môn học: nhấn chuột vào mục “Đăng ký học”, và nhấn vào “bắt đầu
đăng ký”, màn hình sẽ hiện ra như sau:

SV đăng nhập bằng mã SV và mật khẩu mới

Các bước đăng ký môn học:
Nhấn chuột vào “Đăng ký môn học” “Đăng ký học ngành 1” và đợi một lát,
giao diện sẽ hiển thị như sau:


SV thực hiện chọn 1 trong 2 tab lựa chọn danh sách môn học (Môn học
theo ngành, Môn học toàn trường) để lựa chọn môn học dự kiến đăng ký học.
Sau khi lựa chọn môn học, SV căn cứ vào kết quả học tập của mình, tiến
trình đào tạo, số tín chỉ tối thiểu và tối đa được đăng ký, tài chính và thời gian, sự
tư vấn của Cố vấn học tập; Trợ lý giáo vụ để đăng ký môn học cho phù hợp.
- Nếu muốn chọn môn nào trong danh sách thì nhấn vào ô lựa chọn.
- Môn học đã chọn sẽ được đưa vào danh sách các môn để đăng ký ở phía dưới.
- Nếu chọn nhầm, có thể ấn vào “hủy”
Danh sách môn học đã đăng ký:
Là danh sách những môn học SV đã đăng ký thành công và sẽ học tập của học
kỳ II (danh sách này sẽ trống nếu SV chưa đăng ký môn học), trong danh sách này
SV có thể huỷ môn học đã đăng ký hoặc in kết quả đã đăng ký. Danh sách này
nằm ở phía dưới của trang đăng ký môn học.
Xác nhận việc đăng ký bằng cách nhấn chuột vào nút “Ghi nhận” xanh lá.

SV phải ghi nhận để lưu lại những môn học đã lựa chọn. Nếu không nhấn nút

“Ghi nhận”, việc đăng ký chưa hoàn thành.
huỷ môn đã đăng ký (nếu cần thiết) và In phiếu đăng ký môn học.
1. Huỷ một số mộn học đã đăng ký, hãy nhấn vào dấu , xuất hiện màn hình
thông báo bạn có chắc chắn muốn huỷ môn học đã đăng ký không? Nếu đồng ý
nhấn chuột vào nút “OK”, ngược lại nhấn vào nút “Cancel”

.

2. Nhấn chuột vào nút “Xem và in” khi việc đăng ký đã hoàn thành và chọn
máy in để in và ấn nút Print.


VI: Kết thúc chương trình:
Việc thoát khỏi chương trình phải được thực hiện đúng quy trình; Phải nhấn
vào nút “Thoát” cho đến khi hệ thống thông báo là bạn đã thoát ra thành công.
Ghi chú: Email phòng Đào tạo: daotao@hus.edu.vn
- Đăng ký xong, SV phải in hoặc ghi lại kết quả đăng ký, để biết thời khóa
biểu, số học phí phải nộp của từng môn học và tổng học phí của các môn học đã
đăng ký trong học kỳ II năm học 2016-2017.
- Trong quá trình đăng ký, nếu gặp khó khăn hoặc cần thêm thông tin, xin
liên hệ với Cố vấn học tập hoặc Trợ lý giáo vụ các khoa hoặc Phòng Đào tạo.
- SV có thể đăng ký môn học tại “phòng khai thác thông tin điện tử” tầng
7, nhà T5 (trong giờ hành chính) hoặc tại bất kỳ máy tính nào truy cập được
internet.

Bản hướng dẫn này và thời khóa biểu để SV tham khảo đã
được gửi tới tất cả các SV theo địa chỉ email của hộp thư
....hus.edu.vn
Chúc các bạn sinh viên đăng ký môn học thành công!
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016
PHÒNG ĐÀO TẠOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×