Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn giải đề chuyên lần 2 2014

Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ lần II năm 2014

Công suất tiêu thụ trên mạch điện: P =

( U .cos ϕ )
R

2

2

U .cos ϕ1 )
(
 P1 =
R1


2
( U .cos ϕ2 )
P cos 2 ϕ1 tan ϕ1


⇒  P2 =
⇒ 1 =
.
= 2/ 3
2
R
P
cos
ϕ
tan
ϕ
2
2
2
2


Z − ZC
tan ϕ1 R2
 tan ϕ = L

=
R
tan ϕ 2 R1Đáp án A.

Vẽ đường tròn bán kính 4cm => uM(t+T/8)=-2,4cm

A 2
= 40 ⇒ ω = π 2( rad / s)
T /4
Giả thiết có:
A 3
A 3
x=
⇒ Fdh = k
= 0,173 N

2
2
V=

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS 2014

1


Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ lần II năm 2014
m1 g

 ∆l1 = k = 10cm
⇒ A = 7,5cm
Theo giả thiết: 
 ∆l 2 = m2 g = 2,5cm

k

2 2
v
k
2 2
v = Vmax .
=A
.
Khi về đến O thì: x = − A / 3 ⇒ 
3 ⇒ A' =
ω'
m1 + m2 3
x ' = 0

Câu 18. Đáp án A. Vẽ hình tròn.
Câu 19. ĐA C.

2
HD: t gian = tnen
3

m1
= 6,32cm
k

A

F
=
k
1

F
2
⇒ ∆l0 = A / 2 ⇒ 
⇒ 1 = 1/ 3 Đáp án C.
F2
 F = k ( A + ∆l ) = k 3 A
0
 2
2

E
⇒ Ngắt nguồn và để mạch thực hiện dao động sủ dụng định luật bảo toàn
R
1
L
= LI 2 ⇒ U max = I
= 6V
2
C

HD: Khi dòng điện mạch ổn định: I =
năng lượng có:

1
2
C.U max
2

HD: Khi cân bằng: tan β =

qE
, gia tốc trọng trường biểu kiến g ' = g / cos β ⇒ vmax = 2 g ' l. ( 1 − cos β ) = 1, 24m / s
mg

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS 2014

2


Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ lần II năm 2014

Vẽ giản đồ:

A

U R1

π /12
β

H
Đặt Uab=U (Hiệu dụng). Tam giác AMB vuông tại M
nên

B

M

U R2 N

Hiệu suất truyền tải điện năng: η = 1 −

P.R

( U .cos ϕ )

2

= 0,8 ⇒

P.R

( U .cos ϕ )

2

= 0, 2(*)

3P

P '.R
3
P '2 .R
P ' =

=
.0,
2

η
'
=
1

= 92,5%
2
Lúc sau: 
2
2
8
U
'.cos
ϕ
U
'.cos
ϕ
(
)
(
)
U ' = 2U

HD: 2 Z C = Z L1 + Z L2 => Z C = 200Ω
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS 2014

3


Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ lần II năm 2014
Khi nối tắt cuộn dây, công suất mạch điện max ứng với biến trở R=Zc. Khi K mở RLC nối tiếp khi đó Ulmax khi
R2
4
Z L max = Z C +
= 400Ω ⇒ Lmax = H
ZC
π

Giả sử trong 1s số photon do nguồn phát ra là Np. Hiệu suất lượng tử:
N
N
hc
η = e .100% ⇒ N p = e .100% ⇒ P = N p .ε = N p .
Np
η
λ

B’

A

U R1

ϕ

M’

Giả thiết: Zc=200. Định lý hàm số cos tam giác AM’B’
có:
Ban đầu:

β
B

M

βU R 2

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS 2014

N

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×