Tải bản đầy đủ

skkn thiết kế trò chơi âm nhạc trong các tiết giảng dạy âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
z

A. PHầN Mở ĐầU
Âm nhạc là một bộ phận quan trọng của văn hóa nghệ thuật, một trong những

yếu tố tạo nên nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực phát triển nền kinh tế xã
hội. Quan điểm đó vừa là cơ sở phơng pháp luận cho việc xác định tính tất yếu
khách quan của việc xây dựng, phát triển nền Âm nhạc xã hội chủ nghĩa, vừa
khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Âm nhạc trong đời sống xã hội nói chung
và hệ thống nhà trờng nói riêng.
Âm nhạc cũng nh các trào lu nghệ thuật khác luôn luôn ở trạng thái chuyển động
và phát triển theo thời gian. Tuy nhiên, dù ở bất cứ thời điểm nào thì Âm nhạc cũng
làm tròn sứ mệnh của mình đối với con ngời, nó tô điểm và làm phong phú thêm
cho cuộc sống tinh thần của con ngời. Nh nhà phê bình Âm nhạc Xê rốp đã nói
Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn Giống nh ngôn ngữ, Âm nhạc có thể truyền
đạt những cảm xúc của con ngời nh : vui, buồn ,u t hay phấn khởi .Khi thởng thức
một tác phẩm Âm nhạc, ngời nghe có thể tự mình đánh giá về những cảm xúc mà
ngời nhạc sĩ muốn gửi gắm vào trong tác phẩm .
Các nhà lý luận phê bình Âm nhạc cho rằng: Âm nhạc là tiếng nói của tình cảm

Cho dù tác phẩm Âm nhạc chỉ biểu hiện, bộc lộ và truyền đạt tình cảm đến ngời thởng thức, thì loại hình nghệ thuật này vẫn giữ vững chức năng của nó.
Cũng nh các loại hình nghệ thuật khác, Âm nhạc gồm 3 chức năng :
Thẩm mỹ Giáo dục - Nhận thức. Âm nhạc làm cho ngời nghe hớng thiện hơn biết
chọn lọc cái hay, cái đẹp trong cuộc sống.Thông qua việc thởng thức Âm nhạc, con
ngời thêm yêu cuộc sống, yêu quê hơng đất nớc.
Có thể nói Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật không thể thiếu đợc trong cuộc
sống của chúng ta .

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

1


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
I. Lí DO CHọN Đề TàI Mục đích nghiên cứu:
Âm nhạc luôn có xu hớng vơn tới những giá trị vĩnh hằng : chân, thiện, mỹ.
Trong những năm gần đây, đời sống xã hội đã có nhiều biến đổi mạnh mẽ. Trào lu
văn hóa, văn nghệ, Âm nhạc ngày nay bao gồm cả những nhân tố tích cực lẫn yếu
tố tiêu cực. Chính vì thế đã ảnh hởng trực tiếp đến việc định hớng thị hiếu và cảm
thụ Âm nhạc của giới trẻ .
Trong nhà trờng phổ thông, Âm nhạc luôn là ngời bạn đồng hành của các em.
Với t cách là một môn học độc lập, đợc phổ cập phổ thông cho đối tợng học sinh
THCS nhằm dạy cho các em những kiến thức sơ đẳng về Âm nhạc, đáp ứng một
khía cạnh đời sống tinh thần của học sinh, tạo cuộc sống văn hóa tinh thần phong
phú, là điều kiện hình thành một môi trờng văn hóa lành mạnh trong nhà trờng.
Cùng với các môn học khác, Âm nhạc giúp học sinh phát triển toàn diện về trình độ
học vấn, về nhân cách, hớng tới cái hay, cái đẹp, cái nhân bản, tạo trạng thái tâm lý
tích cực để các em tiếp thu môn học khác tốt hơn.
Giáo dục Âm nhạc là một việc làm cần thiết đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của
các em học sinh.
Việc đa bộ môn Âm nhạc vào nhà trờng phổ thông trong thời gian qua bớc đầu
thu đợc những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn vớng phải những khó khăn,
bất cập, hiệu quả hạn chế, cần đợc tập trung đầu t, đổi mới về phơng pháp, nâng
cao chất lợng giảng dạy và học tập.
Cũng nh các môn học khác, mục tiêu chung của môn học Âm nhạc ở cấp THCS là
+ Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ Âm nhạc của học sinh, tạo cho các
em có trình độ văn hóa Âm nhạc nhất định, góp phần giáo dục toàn diện và hài hòa
nhân cách.
+ Giáo dục cho học sinh có thị hiếu Âm nhạc lành mạnh, hớng tới những điều

thiện trong cuộc sống.
+ Khích lệ học sinh hăng hái tham gia hoạt động Âm nhạc dới nhiều hình thức,
làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, tạo điều kiện để các em bộc lộ
và phát triển năng khiếu.

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

2


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
Là giáo viên dạy bộ môn Âm nhạc ở trờng THCS Lê Ngọc Hân với kinh nghiệm
của 11 năm công tác, tôi nhận thấy để các em yêu thích và hứng thú học Âm nhạc
đòi hỏi giáo viên phải có phơng pháp dạy đổi mới và đa các trò chơi âm nhạc vào
trong tiết học làm cho tiết học sôi nổi, hào hứng .
Cũng giống nh các trò chơi khác "Trò chơi trong Âm nhạc "có tác dụng rất to lớn.
Thông qua các trò chơi học sinh đợc học vui - vui học, củng cố thêm nhiều về các
kĩ năng phát triển tai nghe, về tiết tấu, khả năng phán đoán, nhận xét. Qua trò chơi
Âm nhạc còn giúp các em tiếp nhận kiến thức bằng nhiều giác quan. Sử dụng càng
nhiều giác quan thì các em càng tiến bộ trong học tập và phát triển năng lực cảm
thụ Âm nhạc của học sinh, tạo cho các em có trình độ văn hóa Âm nhạc nhất định,
góp phần giáo dục toàn diện và hài hòa nhân cách.
Trong giảng dạy ngày nay hầu hết các môn học đều có sử dụng công nghệ thông
tin để phục vụ cho giảng dạy và môn học Âm nhạc cũng không nằm ngoài quỹ đạo
chung đó .
Vậy làm thế nào để đa trò chơi Âm nhạc vào các giờ học cho thực sự hiệu quả,
giúp học sinh tiếp cận dễ hơn, phát huy tốt tính tích cực của học sinh trong giờ Âm
nhạc và thu hút đợc học sinh, gây hứng thú học tập Âm nhạc.Trong khuôn khổ bài
viết này, tôi muốn tập trung vào làm nổi bật việc :
Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy Âm nhạc tự chọn khối lớp 6
ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
Tôi nghĩ rằng, việc nghiên cứu đề tài này cũng là phơng pháp tự nâng cao về
chuyên môn cho bản thân, đồng thời cũng có thể giúp cho các bạn đồng nghiệp
tham khảo thêm một sáng kiến mới, cùng chắt lọc và đa ra một phơng pháp giảng
dạy tối u và hiệu quả nhất trong việc giảng dạy Âm nhạc trong thời gian tới

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

3


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

II. Phạm vi đối tợng nghiên cứu :
- Đề tài nghiên cứu tại trờng THCS Lê Ngọc Hân - Quận Hai Bà Trng
- Địa chỉ : 41 phố Lò Đúc - Hà Nội
- Đối tợng : Học sinh THCS, lứa tuổi 11
- Chơng trình giảng dạy Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 .
III. Phơng pháp nghiên cứu:
Để đề tài: Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy Âm nhạc tự chọn
khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân đạt kết quả tốt, tôi đã phối hợp nhiều phơng pháp nghiên cứu :
1.Phơng pháp thu thập tài liệu:
Tôi phải thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau nh : sách, báo, tạp chí, thu
thập tài liệu từ trên mạng để phục vụ cho việc thiết kế các trò chơi Âm nhạc
phong phú đa vào bài dạy trong chơng trình Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 của trờng tôi .
2.Phơng pháp phân tích:
Từ các nguồn tài liệu ta đã thu thập đợc, với mỗi bài giảng cụ thể tôi phải lựa
chọn và phân tích những thông tin cần thiết và sát thực.
3.Phơng pháp thực nghiệm:
Từ những bài soạn cụ thể với những trò chơi Âm nhạc khác nhau đa vào giảng
dạy thực tế đối với đối tợng cụ thể là học sinh khối lớp 6.
4.Phơng pháp điều tra đánh giá:
Đối chiếu kết quả của bài giảng có thiết kế trò chơi Âm nhạc hay ứng dụng
công nghệ thông tin phong phú với một bài giảng theo phơng pháp cổ truyền để
thấy đợc vai trò, hiệu quả của trò chơi Âm nhạc. Tham khảo kinh nghiệm từ
đồng nghiệp, ý kiến của học sinh mà tôi trực tiếp giảng dạy.

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

4


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

IV. Kết Cấu Của sáng kiến kinh nghiệm :
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm dài 27 trang, gồm :
A. Phần mở đầu :
B. Phần nội dung :
+ Chơng I : Những hiểu biết về trò chơi

1. ý nghĩa và tác dụng của trò chơi
2. Trò chơi và đặc điểm tâm lý của trò chơi
+ Chơng II : Thiết kế trò chơI Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

1. Trực trạng sử dụng trò chơi trong giờ Âm nhạc hiện nay
2. Sử dụng trò chơi trong giờ dạy Âm nhạc
3. Nguyên tắc tổ chức trò chơi trong giáo dục và dạy học mônÂm nhạc
Nguyên tắc lựa chọn trò chơi
Nguyên tắc tổ chức trò chơi
4. Thiết kế một số trò chơi Âm nhạc
Một số trò chơi tổ chức khi ôn tập bài hát
Một số trò chơi với khuông nhạc, nốt nhạc
Minh họa thiết kế một số trò chơi trong bài giảng điện tử
+ Chơng III : Khảo sát thực nghiệm ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
khối lớp 6

1. Mục tiêu và yêu cầu của việc thực nghiệm
Mục tiêu
Yêu cầu
2. Nội dung thực nghiệm
3. Tổ chức thực nghiệm
4. Nhận xét chung của việc thực nghiệm
* Minh họa một tiết dạy Âm nhạc tự chọn lớp 6 ( có lồng ghép trò chơi )
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

5


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
C. Kết luận - Kiến nghị
* Tài liệu tham khảo

B.PHần NộI DUNG
Chơng I: Những hiểu biết về trò chơI
1.ý nghĩa và tác dụng của trò chơi.
Vui chơi giải trí là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống con ngời nói
chung . Nó là món ăn tinh thần, là một phần tất yếu của cuộc sống, ở mỗi độ tuổi
có các hình thức, cách thức vui chơi giải trí riêng nhằm thỏa mãn đặc điểm tâm lý
của lứa tuổi .Trong các loại hình vui chơi giải trí, trò chơi là loại hình vui chơi
chiếm một phần quan trọng .
Trò chơi là nhu cầu tự nhiên của con ngời. Trò chơi còn là một phơng tiện
nhằm thu hút, tập hợp và giáo dục học sinh nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Trò chơi
góp phần điều hòa và cân bằng nguồn năng lợng d thừa trong quá trình trao đổi
chất, đảm bảo sự hoạt động bình thờng trong cơ thể các em.
Trò chơi vừa là nhu cầu tự nhiên, vừa là phơng tiện giáo dục toàn diện cho
học sinh.Trò chơi giúp cho cơ thể phát triển cân đối, hài hòa. Nhiều trò chơi đòi hỏi
sự vận động toàn cơ thể tác dụng trực tiếp đến sự phát triển thể chất của các em góp
phần tạo nên một cơ thể khỏe mạnh.Trò chơi điều hòa và cân bằng nguồn năng lợng và d thừa trong quá trình trao đổi chất. Nó phát triển các tố chất khéo léo,
chính xác, khả năng phản xạ nhanh ... làm cho con ngời dễ thích ứng với sự biến
đổi của môi trờng. Trò chơi còn góp phần phát triển trí tuệ vì trò chơi luôn đòi hỏi
sự thông minh, sáng tạo, sự mới mẻ.Trò chơi làm cho tâm hồn phát triển lành
mạnh. Các trò chơi bồi dỡng tình đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỉ luật, tính
trung thực thật thà dũng cảm, sự cởi mở cảm thông giữa con ngời với con ngời. Trò
chơi góp phần củng cố kiến thức qua trò chơi các em có thêm hiểu biết về thiên
nhiên, xã hội, bản thân "Học mà chơi - chơi mà học "là phơng thức giáo dục nhẹ
nhàng hiệu quả nhất.
2 .Trò chơi và đặc điểm tâm lí của trò chơi.
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

6


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
Trò chơi là một hoạt động rất quen thuộc, gần gũi với con ngời từ trẻ em đến
ngời lớn. Bất cứ ai trong cuộc đời cũng đã từng tham gia vào những trò chơi. Cũng
nh lao động, học tập, trò chơi là một loại hình hoạt động sống của con ngời. Trò
chơi chứa đựng chủ đề, nội dung nhất định, những quy tắc mà ngời chơi phải tuân
thủ. Trò chơi vừa mang tính chất vui chơi giải trí song đồng thời lại có ý nghĩa giáo
dỡng và giáo dục lớn lao đối với con ngời đặc biệt là đối với các em học sinh. Trò
chơi tạo tất cả những điều kiện để các em thể hiện nhu cầu tự nhiên về hoạt động và
những rung động thực sự trớc thế giới xung quanh. Trong khi chơi các em phản ánh
hiện thực xung quanh đồng thời thể hiện thái độ nhất định đối với môi trờng. Đối
với các em chơi có nghĩa là hoạt động, là khơi dậy trong mình những cảm giác và
mơ ớc đó, là cảm giác, tri giác và phản ánh một cách sáng tạo thế giới vào trong tởng tợng của mình. Đúng nh Go-rơ-ki đã nhận xét "Trò chơi là con đờng để trẻ
em nhận thức thế giới, là nơi chúng đang sống và là cái chúng nhận thấy cần
phải thay đổi "
Hoạt động trò chơi thúc đẩy các em :
- Nhận thức hiện thực.
- Hình thành nhận thức về hành vi.
- Tiếp nhận những quy tắc và quy luật sinh hoạt xã hội.
- Hình thành năng lực quan sát và đánh giá.
* Trò chơi dành cho các em học sinh có một số đặc điểm tâm lý sau:
- Sự sáng tạo tự do và những đặc điểm tâm lý của trẻ:
Mặc dù trong trò chơi có những nguyên tắc, luật lệ mà ngời chơi phải phục
tùng, song sự biểu hiện tự do của hoạt động đợc bắt đầu, tiếp tục và kết thúc theo ý
muốn riêng là đặc điểm tiêu biểu của trò chơi dành cho lứa tuổi học sinh .
- Tính chất tích cực của hoạt động:
Trò chơi không bao giờ là sự lặp lại máy móc, cùng cứng nhắc các động tác
nào đó. Trò chơi đòi hỏi phải có sự suy nghĩ, nỗ lực hoạt động của ngời tham gia .
-Tràn đầy cảm xúc:
Trò chơi luôn gắn với cảm giác thỏa mãn rõ rệt ở trẻ, trong trò chơi trẻ luôn
có cảm xúc vui sớng. Trò chơi cũng làm nảy sinh ở các em tình bạn bè, sự quan
tâm lẫn nhau.
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

7


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

Chơng II : Thiết kế trò chơI âm nhạc trong các tiết
giảng dạy âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê
Ngọc Hân
1. Thực trạng sử dụng trò chơi trong giờ học Âm nhạc hiện nay
Theo tinh thần chỉ đạo của Sở giáo dục - Đào tạo Hà Nội, hiện nay tất cả các trờng THCS ở Hà Nội đã sắp xếp thời khóa biểu tăng cờng cho các môn Năng khiếu
trong đó có Âm nhạc . ở trờng THCS Lê Ngọc Hân đã đa chơng trình dạy học Âm
nhạc tự chọn cho học sinh khối lớp 6. Mỗi tuần học sinh khối lớp 6 sẽ học 2 tiết
Âm nhạc, một tiết chính khóa theo chơng trình và một tiết Âm nhạc tự chọn do các
giáo viên Âm nhạc tự lên kế hoạch và xây dựng nội dung chơng trình học tự
chọn .Và một trong những nội dung dạy cho các tiết Âm nhạc tự chọn này là trò
chơi Âm nhạc
Trò chơi Âm nhạc còn đợc đan xen và đa vào các tiết chính khóa tạo cho học sinh
không khí thoải mái, th giãn, không căng thẳng, áp lực trong học tập của học sinh,
theo đúng phơng châm của bộ môn "Học mà chơi - chơi mà học "nhng lại đem đến
hiệu quả cao trong học tập .
Qua giảng dạy thực tế tôi đã gặp phải những thuận lợi và khó khăn sau :
a .Thuận lợi :
- Là giáo viên đợc đào tạo chuyên ngành môn Âm nhạc của trờng ĐHSP Hà
Nội .
- Có nhiều năm liên tục dạy Âm nhạc các khối lớp .
- Có lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, thích sáng tạo, luôn mong muốn trẻ
đợc hoạt động và vui chơi .
- Có chuyên môn vững vàng trong giảng dạy .
- Luôn đợc sự giúp đỡ của BGH nhà trờng và đồng nghiệp .
- Đối tợng học sinh đều là các em ngoan, đặc biệt là các em rất yêu thích bộ
môn Âm nhạc .
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

8


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
- Nhà trờng trang bị các đồ dùng phục vụ cho giảng dạy Âm nhạc đầy đủ nh:
đàn oóc gan, đài đĩa, máy vi tính, máy projector, một số nhạc cụ gõ.....
b .Khó khăn :
- Cha có sự hớng dẫn cụ thể nội dung tiết dạy Âm nhạc tự chọn cho nên ngời giáo viên phải tự nghiên cứu tổ chức hoạt động cho tiết dạy đó .
- Cha có nhiều tài liệu để giáo viên tham khảo cho riêng phần trò chơi Âm
nhạc .
- Trong giờ học còn có một số em cha hăng hái, tham gia học một cách thụ
động không tích cực do đó khả năng sáng tạo của các em có phần hạn chế, bản thân
tôi luôn mong muốn giờ dạy Âm nhạc phải thực sự trở thành sân chơi bổ ích và lí
thú ở trong sân chơi này các em đợc vui chơi, sáng tạo đạt phơng châm "Học mà
vui - Vui mà học ".
Từ những thuận lợi và khó khăn đã nêu ở trên đã đặt ra những câu hỏi cho ngời
giáo viên là sẽ dạy nh thế nào? Tổ chức các hoạt động đó ra sao trong các tiết dạy
để đem lại hiệu quả cao nhất? Nếu trong tiết dạy chỉ sử dụng khô cứng theo quy
trình thì học sinh sẽ nhanh chán giờ học buồn tẻ, không hấp dẫn học sinh. Từ thực
tế đó theo tôi ngoài việc tổ chức giờ học theo đúng quy trình thì nên lồng ghép và
đa các trò chơi Âm nhạc vào các tiết dạy, phải sáng tạo tổ chức các hoạt động trong
giờ học sao cho phong phú, hấp dẫn để lôi cuốn học sinh. Đó là lí do chính tôi chọn
đề tài này .
2. Sử dụng trò chơi trong giờ dạy Âm nhạc .
Cùng với học, chơi là nhu cầu không thể thiếu đợc của học sinh .Hoạt động học
vẫn là hoạt động chủ đạo, tuy vậy hoạt động vui chơi vẫn giữ một vai trò rất quan
trọng có một ý nghĩa lớn lao đối với các em. Lí luận và thực tế đã chứng tỏ rằng:
Nếu biết tổ chức cho học sinh vui chơi một cách hợp lí, đúng đắn thì đều mang lại
hiệu quả giáo dục cao. Các trò chơi nhằm mục đích trớc tiên là giải trí, th giãn. Đặc
biệt trò chơi Âm nhạc đã tạo cho học sinh đợc củng cố bài chắc hơn, học sinh đợc
phát triển đầy đủ về trí tuệ, thể chất thẩm mĩ, hình thành nhiều các kĩ năng khác
nh khả năng phán đoán, khéo tay nhanh nhẹn ...Cụ thể là :
- Nội dung trò chơi Âm nhạc sẽ củng cố bài học trong các tiết dạy .
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh

9


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
- Qua các trò chơi Âm nhạc học sinh luyện tập đợc những kĩ năng, rèn luyện
tai nghe trí nhớ.
- Bằng trò chơi Âm nhạc học sinh đợc hình thành năng lực quan sát, nhận xét
đánh giá.
- Trò chơi Âm nhạc đợc tiến hành trong các tiết ôn tập bài hát nhẹ nhàng
sinh động. Học sinh đợc lôi cuốn vào giờ học một cách tự nhiên hứng thú, có tinh
thần trách nhiệm, đồng thời giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng trong quá trình học tập.
- Thông qua trò chơi khả năng giao tiếp giữa giáo viên và học sinh và giữa
các em với nhau sẽ đợc tăng cờng.
* Các loại trò chơi :
- Hiện nay có rất nhiều trò chơi đợc giới thiệu thông qua những cuộc thi tìm
hiểu về kiến thức nói chung và kiến thức Âm nhạc nói riêng. Chúng ta có thể
nghiên cứu để đa vào tổ chức các trò chơi Âm nhạc trong giờ cho phù hợp với học
sinh.
Theo tôi các trò chơi có thể tổ chức trong các giờ học Âm nhạc là:
- Thi hát theo chủ đề.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- Nghe tiết tấu đoán tên bài hát.
- Nghe giọng hát tìm ngời hát.
-Hát theo nguyên âm u, e, a, i, o .
- Hát nhanh, hát chậm.
- Hát to, hát nhỏ.
- Đoán tên bài hát qua ô chữ.
- Đoán tên bài hát qua tranh vẽ.
- Gắn tên nốt nhạc.
.................................................
ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều các trò chơi chúng ta có thể sử dụng đ ợc
trong các giờ học Âm nhạc. Nhất là ở các tiết ôn tập và các tiết Âm nhạc tự chọn.
Tùy theo nội dung từng trò chơi mà giáo viên có thể tổ chức lợng thời gian cho phù
hợp. Có thể chỉ có trò chơi chỉ diễn ra trong 2' - 3' nhng cũng có thể trò chơi diễn ra
trong 10' hoặc lâu hơn, và cũng tùy trong mỗi giờ học giáo viên có thể
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 10


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
" lồng ghép", "xen kẽ" các trò chơi cho linh hoạt để hấp dẫn học sinh. Đó là điều
quan trọng mà mỗi giáo viên cần chú ý.
3. Nguyên tắc tổ chức trò chơi trong giáo dục và dạy học môn Âm nhạc.
3.1. Nguyên tắc lựa chọn trò chơi:
Trò chơi có vai trò quan trọng trong việc giáo dục cảm nhận Âm nhạc cho
học sinh THCS. Song muốn phát huy đợc vai trò giáo dục này, cần tuân theo nhng
nguyên tắc nhất định trong việc lựa chọn trò chơi. Trò chơi đợc lựa chọn phải:
- Đảm bảo tính giáo dục, tính nghệ thuật, phù hợp với việc giáo dục học sinh
cảm nhận Âm nhạc.
- Đảm bảo tính hấp dẫn đối với học sinh, thu hút đợc nhiều học sinh tham gia
chơi, tạo đợc không khí thi đua sôi nổi, vui vẻ, hào hứng trong giờ học.
- Đảm bảo phù hợp với năng lực và trình độ học sinh lớp 6. Bởi vì nếu trò
chơi khó thì học sinh sẽ không thể chơi đợc, còn nếu trò chơi quá đơn giản thì học
sinh sẽ chán, không muốn chơi.
- Đảm bảo phù hợp điều kiện, hoàn cảnh thực tế của lớp học.
3.2. Nguyên tắc tổ chức trò chơi:
Nguyên tắc 1: Bảo đảm cho học sinh hiểu rõ yêu cầu, nội dung và cách tổ
chức trò chơi.
Nội dung chơi phải giúp cho học sinh biết cần làm những gì và cách tổ chức
trò chơi, giúp cho học sinh phải biết làm nh thế nào trong khi chơi. Từ đó học sinh
sẽ thực hiện trò chơi đợc đúng hớng với nội dung đầy đủ, với cách thức hoạt động
phù hợp.
Vì vậy, trớc khi chơi, giáo viên cần phải giải thích rõ ràng và đầy đủ những
yêu cầu cần đạt, nội dung và cách thức hoạt động cần thực hiện. Nếu không thì các
em sẽ tiến hành trò chơi một cách vô ý thức, tùy tiện và sẽ không thu đợc kết quả.
Nguyên tắc 2: Bảo đảm tổ chức trò chơi đợc tự nhiên, không gò ép
Các trò chơi Âm nhạc cần giúp các em tham gia một cách tự nhiên, thoải mái
mà không gò ép mang tính giáo dục nghệ thuật cao. Thông qua các trò chơi học
sinh đợc phát triển các kĩ năng về tai nghe, khả năng phán đoán...
Nguyên tắc 3: Bảo đảm luân phiên các trò chơi một cách hợp lí.
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 11


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
Nh đã trình bày ở trên có rất nhiều trò chơi Âm nhạc mà giáo viên có thể tổ
chức cho học sinh chơi. Nhng tùy thuộc vào nhng nội dung bài học mà giáo viên
lựa chọn những nội dung chơi cho phù hợp. Không nên tiết nào cũng chỉ tổ chức
một trò chơi nh vậy học sinh sẽ chán, không còn hứng thú tham gia nữa. Do đó, căn
cứ vào đặc điểm tâm sinh lí của học sinh nên luân phiên các trò chơi giúp học sinh
chuyển hớng chú ý và hứng thú một cách hợp lí nhằm phục vụ cho những yêu cầu
giáo dục về Âm nhạc cho học sinh.
Nguyên tắc 4: Bảo đảm tổ chức trò chơi với tinh thần " Thi đua, đồng đội".
Trong các trò chơi Âm nhạc kể trên có những trò chơi cá nhân tham gia, nhng có những trò chơi mang tính thi đua đồng đội. Trong khi tổ chức cho học sinh
chơi những trò chơi có tổ chức đồng đội giáo viên cần quan tâm đến yếu tố
"thi đua" có chuẩn và thang đánh giá thành tích chung của đồng đội. Nhờ vậy, kích
thích đợc tính tích cực phấn đấu của mỗi học sinh vì thành tích bản thân và vì thành
tích của đồng đội. Nhờ vậy kích thích đợc tính tích cực phấn đấu của mỗi học sinh
vì thành tích bản thân và vì thành tích của đồng đội. Qua đó, vun đắp cho các em ý
thức đồng đội, tình bạn thân ái.
Những nguyên tắc trên liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau trong
việc tổ chức trò chơi Âm nhạc trong giờ học đạt kết quả giáo dục nh mong muốn.
4. Thiết kế một số trò chơi âm nhạc
Với kinh nghiệm của cá nhân tôi, sau đây tôi xin trình bày phơng án tổ chức một
vài trò chơi chúng ta có thể tổ chức cho học sinh trong giờ Âm nhạc tự chọn.
4.1. Một số trò chơi tổ chức khi ôn tập bài hát.
* Trò chơi: "Hát to - Hát nhỏ"
- Mục đích: Thông qua trò chơi, học sinh biết thể hiện sắc thái to, nhỏ, qua
các kí hiệu tay trong mỗi bài hát.
- Chuẩn bị: Một số bài hát đã học.
- Ngời chơi: Tập thể lớp.
- Cách chơi:
+ Giáo viên chia tập thể chơi thành hai đội và hát theo động tác của giáo
viên:
Bàn tay đánh nhịp của giáo viên xòe ra: Cả lớp hát to
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 12


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
Bàn tay giáo viên từ từ nắm lại: Hát nhỏ dần.
Bàn tay giáo viên nắm chặt lại: Không hát.
+ Giáo viên quy định mỗi đội chơi theo một tay chỉ huy của giáo viên (đội1:
tay trái ; đội 2: tay phải).
+ Giáo viên bắt nhịp cho cả lớp hát một bài, học sinh chơi hát to.
+ Giáo viên dùng hai tay để điều khiển hai đội hát to nhỏ. Khi giáo viên nắm
chặt tay học sinh chơi vẫn phải hát thầm theo nhịp để khi giáo viên mở tay phải hát
đúng lời tiếp theo.
* Lu ý
+ Học sinh chơi phải hát theo sự điều khiển của giáo viên.
+ Giáo viên đóng mở nhanh bàn tay để tạo không khí.
+ Chọn những bài hát có nhịp nhanh, chậm khác nhau tạo không khí.
+ Có thể cho mỗi đội hát một bài hát khác nhau để tăng mức độ khó của trò
chơi.
* Trò chơi "Hát nhanh -hát chậm
- Mục đích: Qua kí hiệu bàn tay của giáo viên, học sinh biết hát nhanh, hát
chậm theo đúng hiệu lệnh.
- Chuẩn bị: Một số bài hát đã học.
- Ngời chơi: Tập thể lớp.
- Cách chơi:
+ Giáo viên quy ớc kí hiệu tay: Khi giáo viên guồng hai tay nhanh thì học
sinh hát nhanh, khi giáo viên guồng hai tay chậm hơn thì học sinh hát chậm.
* Lu ý: Học sinh không hát quá nhanh, hát dồn nhịp mà cần tập trung thực hiện
theo đúng hiệu lệnh.
* Trò chơi: "Nghe giọng hát, tìm ngời hát"
- Mục đích: Giúp cho học sinh nâng cao khả năng nghe, phân biệt đợc giọng
hát của các bạn trong lớp.
- Chuẩn bị: Một số bài hát đã học.
- Cách chơi:
Giáo viên mời một học sinh lên bảng, đứng quay lng xuống lớp. Giáo viên
ghi tên một số bài hát đã học lên bảng, chỉ định một học sinh bất kì ở dới lớp đứng
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 13


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
hát. Em này hát 1- 2 câu, sau đó học sinh trên bảng quay xuống và đoán tên bạn
vừa hát. Nếu đoán đúng sẽ đợc về chỗ và em vừa hát lên thay thế. Nếu đoán cha
đúng thì tiếp tục trò chơi, nếu ba lần vẫn đoán sai thì giáo viên chỉ định em khác
lên thay thế.
* Lu ý: Yêu cầu lớp giữ trật tự, không nói tên bạn hát.
* Trò chơi:" Hát với nguyên âm i, o, a, u"
- Mục đích:
+ Giúp các em rèn luyện trí nhớ, phản xạ nhanh nhẹn.
+ Luyện âm thanh, lấy hơi để áp dụng vào giờ học hát, nhạc.
- Cách chơi:
+ Nội dung: Hát theo nguyên âm đợc giáo viên quy định.
Hớng dẫn:
+ Giáo viên phổ biến với tập thể lớp các quy định sau:
Bàn tay giáo viên nắm: chữ O
Bàn tay giáo viên nắm, ngón trỏ thẳng: chữ I
Bàn tay giáo viên tạo thành nửa vòng tròn: chữ E
Bàn tay nắm, ngón trỏ và ngón giữa thẳng: chữ A.
+ Giáo viên cho tập thể lớp hát một bài tập thể, đồng thời giáo viên dùng tay
làm chữ. Khi tay giáo viên ở chữ nào tập thể lớp hát chỉ một chữ đã quy định theo
giai điệu bài hát đó.
* Lu ý: Học sinh hết sức tập trung vì giáo viên có thể thay đổi liên tục các
nguyên âm. Yêu cầu học sinh vừa phải hát đúng với kí hiệu của nguyên âm, vừa
phải hát đúng giai điệu của bài hát. Trò chơi này rất thú vị vì khi hát nguyên âm với
giai điệu bài hát có nhiều lúc rất buồn cời tạo cho học sinh không khí thật sự thoải
mái và có những tiếng cời thật thoải mái.
Qua việc tổ chức trò chơi tôi nhận thấy rằng học sinh của tôi rất hứng khởi
mỗi khi tham gia trò chơi này.
4.2. Một số trò chơi với khuông nhạc, nốt nhạc:
*Trò chơi:" Khuông nhạc, bàn tay"
- Mục đích: Qua trò chơi giúp học sinh nhớ đợc vị trí, tên gọi các nốt nhạc.
- Chuẩn bị:
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 14


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
+ Hai khuông nhạc bàn tay (cắt bằng bìa có gắn nam châm ở mặt sau)
+ Các nốt nhạc ( có gắn nam châm)
- Ngời chơi: 2 đội chơi (mỗi đội 4 học sinh)
- Cách chơi:
Hai đội sau khi nghe hiệu lệnh của giáo viên thì từng cá nhân trong đội sẽ
lần lợt cầm nốt nhạc gắn liền đúng vị trí của từng nốt trên khuông nhạc của bàn tay.
Đội nào gắn xong trớc là đội thắng cuộc.
*Lu ý:
- Học sinh gắn đúng vị trí, đẹp.
- Trong khi các đội chơi bắt đầu chơi, giáo viên bắt nhịp cho cả lớp hát ở dới
hát tập thể 1 bài hát để cổ vũ đội chơi.
* Trò chơi: "Gắn tên nốt nhạc lên khuông"
- Mục đích: Thông qua trò chơi học sinh đợc củng cố, nâng cao kiến thức về
vị trí nốt nhạc trên khuông.
- Chuẩn bị:
+ Vài khuông nhạc đã kẻ sẵn .
+ Nốt nhạc gắn nam châm
- Ngời chơi: Cá nhân học sinh (Từ 2 đến 4 học sinh)
- Cách chơi:
+ Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử 1 bạn nhanh nhẹn tham gia
trò chơi.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh gắn tên một vài nốt nhạc nào đó lên khuông,
hoặc gắn nốt nhạc lên khuoongtheo bài tập đọc nhạc nào đó khi nghe hiệu lệnh của
giáo viên. Ngời chơi phải nhanh chóng cầm các nốt nhạc gắn vào khuông nhạc sao
cho đúng với yêu cầu. Hết thời gian, bạn nào xong trớc, đúng, đều, đẹp là ngời
thắng cuộc.
Đối với chơng trình lớp 6 thì giáo viên cho học sinh gắn các nốt nhạc lên
khuông theo các bài tập đọc nhạc.
Trên đây là phơng pháp tổ chức một vài trò chơi Âm nhạc trong số rất nhiều
các trò chơi Âm nhạc mà tôi thờng sử dụng trong các tiết dạy của mình và tôi nhận
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 15


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
thấy rằng học sinh của tôi rất thích giờ học Âm nhạc. Đặc biệt là rất thích thú khi
đợc tham gia các trò chơi .
4.3Minh họa thiết kế một số trò chơi trong bài giảng điện tử :
* Trò chơi ô chữ :

* Trò chơi nghe và đoán tên nhạc cụ dân tộc

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 16


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

* Trò chơi nghe và đoán tên nhạc cụ phơng tây:

* Trò chơi Tìm câu hát trong tranh

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 17


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

* Trò chơi Xác định đúng tên các nhạc sĩ

* Trò chơi nghe nhạc đoán câu hát

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 18


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân

Chơng Iii : Khảo sát thực nghiệm ở trờng thcs lê ngọc
hân - khối lớp 6
1. Mục tiêu và yêu cầu của việc thực nghiệm
1.1. Mục tiêu :
Khẳng định một cách đúng đắn về hiệu quả của việc đa các trò chơI Âm nhạc
vào bài giảng để từ đó thấy đợc vai trò quan trọng giúp học sinh vừa đợc chơI vừa
đợc học và từ đó gậy hứng thú học tập môn Âm nhạc cho các em .
1.2. Yêu cầu :
- Thực nghiệm phảI đảm bảo tính khách quan
- Phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh
- Bài thực nghiệm đa ra để thực hiện nội dung của đề tài là Thiết kế trò chơI
Âm nhạc trong các tiết giảng dạy Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê
Ngọc Hân
2. Nội dung thực nghiệm :
Giáo viên cần soạn 2 giáo án cho :
Lớp thực nghiệm
Lớp đối chứng
3. Tổ chức thực nghiệm
- Việc tổ chức thực nghiệm đợc diễn ra ở hai lớp. Lớp thực nghiệm là lớp 6A và
lớp đối chứng là lớp 6G của trờng THCS Lê Ngọc Hân - Quận Hai Bà Trng Hà
Nội.
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 19


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
- Lớp thực nghiệm đợc tiến hành trên cơ sở có sử dụng các trò chơi Âm nhạc
phong phú với ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và các thiết bị hiện
đại, máy vi tính, các phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế các trò chơi Âm nhạc hay
đã đợc biên soạn phù hợp nhằm gây hứng thú với môn học Âm nhạc, đồng thời
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc lĩnh hội tri thức.
- Lớp đối chứng đợc tiến hành théo các phơng pháp dạy học có ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy Âm nhạc, nhng trong bài giảng giáo viên không đa
một trò chơi Âm nhạc nào vào và chỉ dạy cho học sinh những kiến thức có trong
nội dung bài dạy theo chơng trình học Âm nhạc 6 đã quy định.
- Lớp đối chứng và lớp thực nghiệm phải có trình độ tơng đơng nhau.
4. Nhận xét chung của việc thực nghiệm :
Qua quá trình thực hiện tôi rút ra đợc một số nhận xét chung về kết quả nh sau :
Về không khí lớp học :
- Lớp học thực nghiệm có sử dụng công nghệ thông tin và xen kẽ các trò chơi
Âm nhạc vào mỗi phần chuyển tiếp của bài giảng đã làm cho không khí lớp học sôi
nổi, tạo cho học sinh có một sân chơi bổ ích, học mà vui, vui mà hoc. Tôi nhận thấy
học sinh rất hào hứng chờ đón từng phần xen kẽ của trò chơi trong bài giảng .
- Trong khi đó lớp học đối chứng, học sinh nghiêm túc, chăm chú nghe giảng bài,
không khí lớp học cha sôi nổi và cha gây hứng thú cho học sinh.
Về khả năng lĩnh hội của học sinh :
- Lớp thực nghiệm do hứng thú học tập và qua các trò chơi các em vừa đợc học
những kiến thức cơ bản và củng cố lại những kiến thức đã biết và hình thành kỹ
năng học tập và tiếp thu bài tốt hơn so vơi học sinh ở lớp đối chứng.
Bảng thống kê kết quả cụ thể công tác thực nghiệm
STT
1
2
3

Mức độ nhận thức
Biết
Hiểu
T duy

Lớp Thực nghiệm
100 %
80 %
50 %

Lớp đối chứng
95%
65 %
25 %

Qua kết quả thực nghiệm trên giúp giáo viên Âm nhạc của trờng không chỉ trau
dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải luôn luôn tìm tòi, học
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 20


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
hỏi và đa ra đợc những sáng kiến mới ,để mang tới cho học sinh những giờ học hay,
bổ ích .
Trò chơi Âm nhạc có tác dụng hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên trong quá trình giảng
dạy. Thông qua trò chơi này giáo viên giúp cho học sinh củng cố, nâng cao kiến
thức của bài rất tốt, rèn luyện kỹ năng về tai nghe, khả năng phán đoán nhận xét,
khéo tay, nhanh nhẹn. Đặc biệt là giờ dạy lại rất "nhẹ nhàng" mà " hiệu quả".
Thực sự lôi cuốn học sinh. Tôi thiết nghĩ rằng, mỗi giáo viên Âm nhạc khi lên lớp
đều có thể mang theo mình những " túi đồ chơi" đa dạng phong phú. Thông qua
các trò chơi để học kiến thức - Học kiến thức thông qua các trò chơi đúng nghĩa với
câu "Học để vui - vui để học".
Với việc áp dụng trò chơi Âm nhạc vào tiết dạy Âm nhạc đã cho thấy những
hiệu quả rõ rệt:
- 100% các em yêu thích môn học, mong muốn tới giờ học Âm nhạc.
- 100% các em hứng thú khi tham gia các trò chơi và mong muốn đợc chơi.
- Các em tiếp thu bài nhanh, giờ học rất sinh động lại nhẹ nhàng và lôi cuốn
học sinh.
- Các em rất mạnh dạn tự tin trớc tập thể.
- Qua các giờ học Âm nhạc đã phát hiện thêm những em có năng khiếu Âm
nhạc đa vào đội văn nghệ của nhà trờng.

* Minh họa một tiết dạy Âm nhạc tự chọn lớp 6
( có lồng ghép trò chơi )
Tiết 3 : Ôn tập 2 bài hát Sáng mãi tên trờng em
Cánh én tuổi thơ
Kết hợp thể hiện một số động tác minh họa
I) Mục tiêu :
- HS hát thuần thục 2 bài hát Sáng mãi tên trờng em
Cánh én tuổi thơ
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 21


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
- Biết thể hiện một số động tác minh họa cho bài hát thêm sinh động
- Tham gia trò chơi ghép tranh, nghe nhạc đoán câu hát và thi hát
II ) Chuẩn bị của Giáo viên :
- Nhạc cụ quen dùng
- Đàn và hát thuần thục 2 bài hát trên .
- Một số động tác minh họa cho bài hát để làm mẫu cho HS
- Chuẩn bị trò chơi ghép tranh, nghe nhạc đoán câu hát và thi hát
III) Tiến trình dạy học :
1. ổn định tổ chức lớp ( 1- 2 p)
2. Kiểm tra bài cũ ( Đan xen trong giờ học )
3. Bài mới :
HĐ của GV
GV ghi bảng
GV đàn

GV chỉ định
GV đánh giá
GV hớng dẫn
GV hớng dẫn
GV phổ biến

GV đệm đàn
GV trình chiếu
GV ghi bảng
GV đàn
GV chú ý
GV chỉ định

GV chỉ định

Nội Dung
1) Ôn tập bài hát (10p)
Sáng mãi tên trờng em
GV đệm đàn cho HS hát 1 lần bài hát , nhắc
nhở HS hát đúng sắc tháI của từng đoạn
GV đệm đàn cho HS tập hát đuổi một cách
thuần thục mà GV đã hớng dẫn ở tiết trớc .
GV gọi một số nhóm lên trình bày bài hát với
hình thức hát lĩnh xớng và hát đuổi
GV nhận xét , đánh giá và cho điểm .
GV gọi một số HS nêu cảm nhận của mình
sau khi học bài hát .
GV cho học sinh tham gia
* Trò chơi thứ nhất Nghe nhạc đoán câu hát
GV phổ biến luật chơi :
GV sẽ đàn 2 giai điệu có trong một bài hát,
học sinh nghe và đoán thử xem đó là giai điệu
của câu hát nào ? và là câu thứ mấy ? trong
bài hát có tên là gì ?các em hãy hát câu hát đó
GV đệm đàn câu 1 và câu 4 của bài hát
Cánh én tuổi thơ và cho hs đoán
Sau khi học sinh đoán xong câu hát thì giáo
viên cho học sinh xem đáp án .
2) Ôn tập bài hát (10p)
Cánh én tuổi thơ
GV đệm đàn cho cả lớp hát đầy đủ cả bài
GV nghe và sửa những chỗ HS còn hát sai .
Cử 2 HS hát tốt lĩnh xớng đoạn a của 2 lời ,cả
lớp cùng hát đoạn điệp khúc .
GV chú ý nhắc HS hát câu kết thúc 2 lần và
hát dãn nhịp ở lần 2 .
GV mời một số HS nêu cảm nhận của mình
về bài hát .

HĐ của HS
HS ghi bài
HS hát

HS thực hiện
HS nhận xét
HS nghe
HS nghe

HS nghe và đoán
HS quan sát
HS ghi bài
HS hát
HS sửa sai
HS thực hiện

HS trình bày

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 22


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
GV hớng dẫn
GV gợi ý cho HS nêu một số hình thức hát
HS trả lời
khác để thể hiện bài hát thêm sinh động
GV hớng dẫn
GV chia lớp thành 4 nhóm . Cho mỗi nhóm 5 HS thực hiện
phút để lựa chọn hình thức hát cho nhóm
mình và cử đại diện lên trình bày
* Trò chơi thứ hai: Xếp hình theo tranh
GV hớng dẫn

GV trình chiếu một bức tranh mẫu minh họa

HS quan sát

bài hát Cánh én tuổi thơ
GV phổ biến luật chơi Xếp hình theo tranh
GV phổ biến luật - Các em quan sát kĩ bức tranh trên bảng và
HS nghe
chơi
trên tay cô là sáu miếng ghép, mỗi miếng là
một phần bức tranh để các em sắp xếp chúng
theo đúng bức tranh trên bảng. Cô mời 3 đội
mỗi đội 3 bạn, các bạn lần lợt lên xếp mảnh
ghép. Đội nào xếp chính xác và nhanh hơn là
đội đó chiến thắng.
- GV hỏi các đội bức tranh xếp đợc là nội
GV hỏi
HS trả lời
dung nào của bài hát ?
- GV mời cả lớp đứng lên biểu diễn bài hát
GV chỉ định

GV ghi bảng
GV làm mẫu

GV hớng dẫn

GV hớng dẫn

HS thể hiện
Bài hát Cánh
én tuổi thơ

này?

3)Một số động tác minh họa cho bài hát
Cánh én tuổi thơ (10p)
GV dựa vào lời bài hát và làm mẫu một số
động tác minh họa cho bài hát nh sau :
Một cánh én... ấm dần vai các em đung đa
theo nhịp của câu hát , sang bên phải trớc .
Từ trời ...cỏ cây Tay các em đa từ từ sang
bên phải và bên trái .
Bầu trời ... mới vai các em đung đa theo
nhịp
Đoạn Điệp khúc : Các em bớc sang phải và
dâm chân theo nhịp của bài hát , câu tiếp theo
bớc sang trái .Làm nh vậy tơng tự cho đến
hết bài .
GV chia lớp ra thành 4 nhóm , cho các em
dựa vào những động tác minh họa trên để
sáng tạo ra những động tác mới của nhóm
mình và cử đại diện lên trình bày ý tởng mới
của nhóm mình .

HS ghi bài
HS quan sát

HS quan sát

Hs thực hiện

Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 23


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
GV đánh giá ; nhận xét và cho điểm theo
GV đánh giá
nhóm .
HS nhận xét
*Trò chơi thứ ba: Thi hát theo chủ đề các con
vật.
GV hớng dẫn

Gv chia lớp thành 3 nhóm và phổ biến luật HS nghe
chơi :
Sau khi nhóm thứ nhất hát một đoạn của bài
hát nói về con vật nào đó,thì nhóm thứ hai

GV phổ biến

phải tiếp tục hát ngay câu hát có con vật khác. HS thực hiện
Rồi đến nhóm thứ ba.Sau đó quay lại nhóm
thứ nhất, nhóm nào không tìm ra bài hát khác
để hát hoặc phản ứng chậm sẽ bị loại. Nhóm
nào còn lại đến sau cùng, nhóm đó sẽ thắng
cuộc.
*Lu ý:Không đợc hát lại bài hát mà nhóm trớc đã hát.
-GV quan sát HS chơi và làm trọng tài cuộc

GV quan sát

thi.

HS thực hiện

4.Củng cố : (5 p)
GV đệm đàn cho HS hát lại 2 bài hát trên
5. Hớng dẫn về nhà :
Tập thể hiện các động tác minh họa cho bài hát Cánh én tuổi thơ
IV )RKN :

C. KếT LUậN Và KIếN NGHị
Từ việc áp dụng những kinh nghiệm trong việc đa trò chơi Âm nhạc vào các
tiết dạy Âm nhạc ở trờng THCS và qua kết quả khảo sát và thực nghiệm tôi nhận
thấy : Muốn sử dụng trò chơi Âm nhạc trong tiết dạy có hiệu quả, hỗ trợ bài giảng
của giáo viên đợc tốt, lôi cuốn học sinh trong học tập, mỗi ngời giáo viên khi tổ
chức trò chơi( đợc ví nh ngời quản trò) cần lu ý những điểm sau:
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 24


Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi Âm nhạc trong các tiết giảng dạy
Âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trờng THCS Lê Ngọc Hân
- Trớc bài dạy giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ bài giảng để đa nhng trò chơi
cho phù hợp với từng bài.
- Các trò chơi phải phù hợp, đảm bảo tính nghệ thuật, giáo dục về Âm nhạc
cho học sinh.
- Trò chơi có tính hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia chơi.Tạo không khí thi
đua sôi nổi.
- Trò chơi phù hợp với năng lực học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế.
- Học Âm nhạc và tham hoạt động ca hát ở trờng giúp các em thêm yêu nghệ
thuật Âm nhạc, thêm yêu quý những thành quả văn hóa âm nhạc của dân tộc Việt
Nam và của thế giới. Khung cảnh trờng lớp thêm vui tơi, phấn khởi ,tình đoàn kết
bạn bè, tính trách nhiệm và tính năng động của trẻ em cũng đợc bồi bổ nâng cao.
Trong những năm gần đây, môn Âm nhạc đã có những thành công bớc đầu
trong việc cải cách giáo dục và cũng đợc coi là môn học cần thiết để giáo dục học
sinh phát triển toàn diện.
Vậy để giờ dạy Âm nhạc thực sự đạt kết quả cao, lôi cuốn học sinh thì mỗi
giáo viên Âm nhạc phải tìm tòi sáng tạo, sử dụng nhiều phơng pháp giảng dạy linh
hoạt mà việc lồng ghép "Trò chơi Âm nhạc" vào tiết dạy cũng là một phơng pháp
giảng dạy mà theo kinh nghệm của tôi là rất hiệu quả. Bên cạnh đó, giáo viên phải
sử dụng thành thạo các đồ dùng trực quan trong giờ dạy.Tất cả những yếu tố trên
sẽ làm nên tiết dạy thực sự hiệu quả, hấp dẫn . Tự "đào tạo" lại mình để đáp ứng
yêu cầu đổi mới của nhà trờng trong"thời kì đổi mới " không chỉ là trách nhiệm
của mỗi giáo viên đối với học sinh, mà còn là sự tự khẳng định mình trong cơng vị
ngời giáo viên đạt trình độ chuẩn hiện nay .
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi đã vận dụng giảng dạy môn Âm
nhạc tại trờng THCS Lê Ngọc Hân Quận Hai Bà Trng Hà Nội .
Trong quá trình viết đề tài, không tránh khỏi những thiếu xót. Kính mong
nhận đợc những ý kiến đóng góp quý báu của BGH, của các bạnđồng nghiệp để
quá trình giảng dạy bộ môn Âm nhạc của nhà trờng đợc tốt hơn, đáp ứng đợc yêu
cầu đổi mới trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của Đảng và nhà nớc đã đề ra Kính
mong Hội đồng khoa học các cấp xem xét.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Giáo viên : Nguyễn Thị Nh Quỳnh 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×