Tải bản đầy đủ

BÀI KHẢO sát HSG KHỐI 10 CHUYÊN đề SINH học tế bào

BÀI KHẢO SÁT HSG KHỐI 10 CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC TẾ BÀO- LẦN 2
Câu 1: Vì sao nói màng sinh chất có tính khảm- động?

Câu 2: giải thích tính phân cực của phân tử nước?

Câu 3: điều gì xảy ra khi đưa tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh?

Câu 4: tại sao khi chúng ta hoạt động thể thao thì các tế bào cơ lại sử dụng đường glucozo trong hô hấp hiếu khí mà
khoog sử dụng mỡ để hô hấp nhằm tạo ra nhiều ATP hơn?

Câu 5: Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và không cạnh tranh?

Câu 6: so sánh cấu trúc và chức năng của ti thể và lục lạp

Câu 7: Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa pha sáng và pha tối của quang hợp?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×