Tải bản đầy đủ

Albumin trong hồi sức sốc nhiễm khuẩn trẻ em, PGS TS BS PHÙNG NGUYỄN THẾ NGUYÊN

ALBUMIN TRONG HỒI SỨC
SỐC NHIỄM KHUẨN TRẺ EM

PGS. TS. BS PHÙNG NGUYỄN THẾ NGUYÊN
HSTC - CĐ, BV NHI ĐỒNG 1
GVCC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM


Nội dung

1.

Sinh lý bêênh nhiễm khuẩn huyết

2.

Vai trò của dịch trong hồi sức

3.

So sánh dịch tinh thể và keo


4.

Dịch cân bằng và NS

5.

Vai trò của albumin

6.

Kết luâên


Albumin


Human Albumin administration in critically ill patients
Systematic review of RCTs

30 trials, 1419 pts

Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers - BMJ, 1998


D A T A A N D A N A L Y SE S
Human Albumin solution for resuscitation and volume expansion in Critically ill patients
Cochrane Database Systemic Review-2011

Comparison1. Supplemental albumin
38 trials (1948-2011), 10.842 pts, 1.958 deaths

Outcomeorsubgrouptitle
1deaths
1.1hypovolaemia
1.2burns
1.3hypoalbuminaemia

No.of No.of
studies participants


38
22
4
12

10842
9880
205
757

Statistical method
OddsRatio(M-H, Fixed, 95%CI)
OddsRatio(M-H, Fixed, 95%CI)
OddsRatio(M-H, Fixed, 95%CI)
OddsRatio(M-H, Fixed, 95%CI)

An toàn
Không cải thiện tử vong

Effectsize
1.05[0.95, 1.16]
1.02[0.92, 1.13]
2.93[1.28, 6.72]
1.26[0.84, 1.88]


Hypoalbuminemia in Critically ill Children
Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(11):1048-1052

Nghiên cứu PICU 1998-2000, 155 trẻ
Ronald McDonald Children's Hospital of Loyola University Medical Center


Relationship between Serum Albumin & Prognosis in children with Sepsis, Severe sepsis or
Septic shock

247 children, PICU

143 sepsis

65 severe sepsis

59,4%

39 septic shock

86,2%

100%

Hypoalbuminemia

Survival 69,5%

Nonsurvival 94,1%

P < 0,001

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2012 Mar;50(3):184-7


Risk factors and Prognosis of Hypoalbuminemia in
Surgical Septic patients
PeerJ 3: e1267, 2015

135 BN người lớn, 2011-2014, SICU, Nanjing First Hospital, Trung Quốc, có NKH và
thời gian nằm ICU ≥ 48h.

Albumin < 20 g/L: Tiên lượng xấu


Albumin máu thấp – Yếu tố tiên lượng
Tổn thương thận cấp và Tử vong

Intensive Care Med. 2010;36(10):1657-65


Albumin vs Other Fluids for Fluid Resuscitation in Patients with Sepsis: A Meta-Analysis
PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0114666-2014

15 RCT


Randomised Trials of Human Albumin for Adults sepsis

Systematic review and Meta-analysis with trial
Sequential analysis of all–cause Mortality

Kết luâên:

1.

Dung dịch Albumin dùng hồi sức không làm giảm tỉ lêê tử vong.

2. Albumin an toàn

BMJ 2014;349:g4561
doi: 10.1136/bmj.g4561 (Published 22 July 2014)


Nghiên cứu SAFE 2004
A Comparison of Albumin and Saline for Fluid Resuscitation in ICU

SALINE:

ALBUMIN:

3497 BN

Chết 726

Ngày ICU: 6,5 ±6,6

Ngày BV 15,3 ± 9,6

Ngày thở máy: 4,6

3500 BN

Chết 729

Ngày ICU: 6,2 ±6,2

Ngày BV 15,6 ± 9,6

Ngày thở máy: 4,3

NEJM 2004; 350: 2247-56


ubgroup analysis of SAFE Study (1218 patients with severe sep
%albumin vs. salineNghiên cứu SAFE 2004
rgan function and mortality
OR0.71
(95% CI 0.52 - 0.97)

Total severe sepsis
patient group
(N=1218)

Multivariate
analysisgroup
(N=919)

28-day Mortality (%)

OR0.87
(95% CI 0.74 - 1.02)

Study Investigators. Intensive CarePMed
= 0,09 2011, 37: 86–96.


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Investigators of the Albumin Italian Outcome Sepsis (ALBIOS) study

1810 BN

903 BN
Albumin 20%
1-28 ngày

907 BN
Dịch tinh thê

Albumin > 30g/l
N Engl J Med 2014; 370:1412-21


Albumin Replacement in Patients with Severe Sepsis or Septic Shock

Albumin 41.1%
Dịch tinh thê 43.6%

N Engl J Med 2014; 370:1412-21


Albumin Replacement in Patients with Severe Sepsis or Septic Shock


Albumin Replacement in Patients with Severe Sepsis or Septic Shock

SAFE

EARSS

ALBIOS

Jean Louis Vincent, Daniel De Backer, Christian J. Wiedermann
J.L. Vincent et al. / Journal of Critical Care 35 (2016) 161–167


Dịch tinh thể là lựa chọn khởi đầu trong hồi sức dịch ở bêênh nhân NKH năêng và sốc
nhiễm khuẩn
(mức đôê khuyến cáo 1B)

Albumin hồi sức dịch ở bê n
ê h nhân NKH nă êng hay sốc nhiễm khuẫn sau khi đã cần
môêt lượng lớn dịch tinh thê (mức đôê khuyến cáo 2C)


Fluid management in sepsis: The potential beneficial effects of albumin
Albumin bảo vêê glycocalyx & giảm tổn thương glycocalyx
Cân nhắc truyền albumin trong NKH năêng, nếu môêt mình dung dịch tinh thể
không hiêêu quảAlbumin là dung dịch keo không gây đôêc thâên

Jean Louis Vincent, Daniel De Backer, Christian J. Wiedermann
J.L. Vincent et al. / Journal of Critical Care 35 (2016) 161–167


Fluid management in sepsis: The potential beneficial effects of albuminAlbumin không chỉ làm giảm tỉ lêê tử vong mà còn có tác dụng hạn chế cân
bằng dịch (+) trong giai đoạn sớm, giúp ổn định huyết đôêng tốt hơn trong vòng
24 giờ đầu & giảm nhu cầu sửdụng thuốc vâên mạchGiảm tác dụng của thuốc gây đôêc thâên

Jean Louis Vincent, Daniel De Backer, Christian J. Wiedermann
J.L. Vincent et al. / Journal of Critical Care 35 (2016) 161–167


Septic shock: Rapid recognition and initial resuscitation in Children

Updated: May 26, 2016

Truyền dung dịch keo với albumin 5% là lựa chọn hợp lí, khi:
Trẻ
Không cải thiêên sau > 60 ml/kg dung dịch tinh thể và
Có albumin máu giảm (albumin máu < 3 g/dl)

Toan chuyển hóa tăng chloride


Chỉ định truyền dung dịch
Albumin 20%

Guideline for the use of human albumin solution (HAS)
In adult and paediatric patients at Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust


Viêêt NamThỏa tất cả các tiêu chuẩn sau:

– Hồi sức dịch > 60 ml/kg tinh thể
– Giảm albumin máu ≤ 20 g/l (30 g/l)
– Dopamin ≥ 10 mcg/kg/min hay
epinephrin ở bất cứ liều nào.

Chỉ định quá mức ???


Thank you!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×