Tải bản đầy đủ

Đáp án câu hỏi môn Quản trị Marketing

QUẢN TRỊ MARKETING
TỰ LUẬN
1. Các công việc của người quản trị Marketing?
Hoạch định
- Lập kế hoạch nghiên cứu marketing
- Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp
- Hoạch định chiến lược marketing
- Quyết định danh mục sản phẩm
- Lập các chương trình phát triển sản phẩm
- Xây dựng các chính sách định giá
- Lập các chương trình quảng cáo và khuyến mãi
- Quyết định về tổ chức kênh phân phối
- Kế hoạch huấn luyên và đào tạo nhân viên marketing
Tổ chức
- Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu marketing
- Quyết định về cơ cấu tổ chức của bộ phận marketing
- Phân công trách nhiệm cho mỗi bộ phận hoạt động
- Tổ chức mạng lưới các trung gian bán hàng và quyết định về các địa điểm bán
- Thiết lập các quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền thông và công chúng
- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing
- Tổ chức mạng lưới kho và hệ thống vận chuyển

- Tổ chức các hội nghị khách hàng, điều hành việc tham gia hội chợ, triển lãm
- Quyết định thay về thay đổi giá, cải tiến sản phẩm, tổ chức hoạt động khuyến mãi.
Lãnh đạo
- Thương lượng đàm phán với các lực lượng liên quan (công chúng, các cơ quan truyền thông)
- Kích thích và động viên nhân viên bán hàng
- Kích thích và động viên các trung gian bán hàng
Kiểm tra
- Kiểm tra ngân sách marketing
- So sánh chi phí với ngân sách
- Đánh giá hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi
- Kiểm tra sự thay đổi và điều chỉnh giá
- Kiểm soát hệ thống phân phối, khách hàng

2. Internet, Web tác động đến Marketing như thế nào?
Tình huống: Doanh nghiệp có chính sách giá cả, sán phẩm, phân phối và chiêu thị
Tìm kiếm trong thực tế một số công ty Việt Nam đã thực hành và ứng dụng Internet vào chính sách giá cả,
sản phẩm, phân phối và chiêu thị
TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI

KEY

1. Phân khúc theo mức độ sử dụng sản phẩm,

Theo hành vi khách hàng

mức độ trung thành là thuộc phân khúc
nào?

2. Phân khúc giới tính và độ tuổi thuộc phân

Nhân khẩu học

khúc nào?

3. Phân khúc chia thị trường thành các nhóm
nhỏ dựa theo độ tuổi, thu nhập, quy mô gia
đình, giới tính,.. phân khúc thuộc dạng
nào?


Theo yếu tố văn hóa/ Đặc điểm cá nhân

4. Một công ty mỹ phẩm đưa ra nhiều thương Đa nhãn hiệu
hiệu trên thị trường để phục vụ các khách
hàng nam & nữ có thị hiếu khác nhau.
1


Công ty này
marketing nào?

thực

hiện

chiến

lược

5. Chiến lược marketing theo khác biệt hóa

Khác biệt hóa theo sản phẩm

dựa theo độ tin cậy. Thiết kế sản phẩm
thuộc công cụ khác biệt hóa nào?

6. Hoạt động marketing nào sau đây bao gồm

Quảng cáo

các hoạt động thiết kế hình ảnh, thông điệp
để tạo dấu ấn đối với khách hàng?

7. Khi công ty có công suất vượt trội, mức độ
cạnh tranh cao và nhu cầu của khách hàng
thay đổi thì mục tiêu định giá của công ty
là gì?

Định hướng bán hàng

8. Công ty dẫn đầu thị trường phản ứng với

Bảo vệ thị phần

chiến lược giảm giá của đối thủ như thế
nào?

9. Việc tiến hành thương lượng, thỏa thuận
với nhau về giá cả & những điều kiện kinh
doanh khác để thực hiện việc chuyển giao
sở hữu là chức năng nào của kênh phân
phối?

Chức năng đàm phán

10. Xung đột giữa các đại lý trong cùng cấp

Xung đột theo chiều ngang

thuộc dạng xung đột nào?

11. Tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân độc
lập phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá
trình đưa sản phẩm đến tay người tiêu
dùng tại 1 thời điểm, địa điểm & thực hiện
mục tiêu doanh nghiệp. Đây là hoạt động
nào?

Hoạt động phân phối

12. Khi những sản phẩm có đặc điểm dễ hư
hỏng, giá trị lớn, cồng kềnh, kỹ thuật phức
tạp và khách hàng tập trung ở một khu vực
địa lý thì công ty nên lựa chọn cấu trúc
kênh phân phối nào?

Kênh cấp 1 ( Nhà sản xuất – Nhà bán lẻ - Người
tiêu dùng)

13. Khi mục tiêu truyền thông là xây dựng

Quảng cáo

mức độ nhận biết thì chương trình truyền
thông cần tập trung là gì?

14. Khi mục tiêu truyền thông là cung cấp
những kiến thức liên quan đến sản phẩm
cho khách hàng thì chương trình truyền
thông cần tập trung là gì?

Bán hàng cá nhân

15. Khi khách hàng còn ngại rủi ro thì chương

Khuyến mãi

trình truyền thông cần tập trung là gi?

16. Thông điệp Omo – chuyên gia giặt tẩy vết

Quảng cáo

bẩn được thiết kế theo dạng nào?

17. Công cụ Promotion (chiêu thị) nào sẽ mang

Quảng cáo, PR

lại hiệu quả cao theo chiến lược kéo?

18. Phương pháp tính toán ngân sách

Phương pháp cân bằng cạnh tranh

Promotion (chiêu thị) được xác định dựa
vào thị phần là phương pháp nào?

19. Chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước trên

Quan hệ công chúng

HTV7 là hình thức Promotion nào?

20. Các hoạt động tặng hàng mẫu, rút thăm

Khuyến mãi tiêu dùng

trúng thưởng là hình thức Promotion nào?

21. Công ty sử dụng hình thức Promotion nào Quan hệ công chúng
để cải thiện hình ảnh công ty hay sản
2


phẩm?

22. Nhà sản xuất đồ gỗ nội thất định giá ghế
Sofa từ 3,5 triệu – 50 triệu, sản phẩm của
công ty phù hợp với những căn hộ nhỏ ở
thành phố hoặc những căn hộ có diện tích
lớn ở nông thôn. Công ty sử dụng tiêu thức
nào để phân khúc khách hàng?

Phân khúc theo địa lý

23. Trong những năm gần đây người mua xe
hơi quan tâm đến vấn đề an toàn và có nhu
cầu mua xe gắn những thiết bị an toàn, biết
được xu hướng đó các nhà sản xuất xe hơi
đã giới thiệu những dòng xe mới có gắn túi
khí an toàn. Nhà sản xuất phân khúc theo
tiêu thức nào?

Phân khúc theo hành vi

24. Dao cạo râu Chilex đã giới thiệu nhãn hiệu
mới Mach 3 có mức giá thấp nhằm khuyến
khích người tiêu dùng mua và để ngăn
chặn cạnh tranh. Đây là ví dụ của chiến
lược định giá nào?

Định giá thâm nhập (chiến lược giá cho sản
phẩm mới)

25. Công ty J&G thực hiện nghiên cứu thái độ
của khách hàng đối với sản phẩm sữa tắm.
Kết quả là khách hàng cảm nhận giá trị sản
phẩm của công ty cao hơn sản phẩm của
đối thủ cạnh tranh. Hình thức công ty định
giá sản phẩm này là gì?

Định giá theo tâm lý

26. Coca Cola tung sản phẩm là Diet Coke+
được phát triền từ sản phẩm Diet Coke.
Sản phẩm mới này có bổ sung thêm một số
loại vitamin và khoáng chất. Sản phầm mới
này thuộc loại sản phầm nào sau đây?

Bổ sung dòng sản phẩm hiện có

27. Nước khoáng Vĩnh Hảo vừa tung một sản
phầm nước suối chanh giành cho những
người ăn kiêng của thị trường hiện tại. Đây
là ví dụ của sản phầm mới thuộc loại sản
phẩm nào sau đây?

Định vị lại (chức năng sản phẩm)

28. Trước đây AVON giới thiệu nước hoa nhãn
hiệu “Skin So Soft” dành cho cơ thể để
cạnh tranh với những loại nước hoa khác.
Hiện nay AVON giới thiệu nước hoa “Skin
So Soft” để ngăn chặn côn trùng và bảo vệ
cơ thể. Sản phẩm mới này thuộc loại nào
sau đây?

Cải tiến sản phẩm hiện có

29. Để tăng thị phần cho thị trường sản phẩm

Chiến lược thâm nhập thị trường

hiện tại công ty nên sử dụng chiến lược
nào?

30. Công ty P&H chuyên sản xuất dầu gội đầu
và sữa tắm. Giám Đốc Marketing muốn mở
rộng 1 dòng sản phẩm mới. Công ty P&H
đã thuê công ty AC Nielsen thực hiện
nhiều cuộc thảo luận nhóm và phòng vấn
sâu đối với phụ nữ ở độ tuổi từ 25 - 35 tuổi,
yêu thích thể thao nhằm khám phá thói
quen tiêu dùng của họ. Công ty đang ở giai
đoạn nào trong quá trình phát triển sản
phầm mới?

Phát triển và thử nghiệm

3


4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×