Tải bản đầy đủ

ve la co

Ổn định – giới thiệu:
Hát “Em yêu cây xanh”
Bài hát nói đến điều gì?
Cây cho ta những gì?
C/c biết những loại quả nào?
C/c nhận biết gì về những loại quả?
+ Biết xem quả có lợi ít gì cho chúng ta thì hôm nay cô cháu ta cùng
nhau “tìm hiểu về 1 số loại quả” nhé.
+ Thảo luận nhóm:
- Xem tranh mở rộng.
-Bạn nào có nhận xét gì về tranh vẽ của cô?
- Vậy c/c vẽ lá cờ như thế nào?
+ Cô hướng dẩn: muốn vẽ lá cờ c/c vẽ 2 nét

thẳng đứng song song nhau, tiếp theo vẽ 2
nét ngang thành hình chử nhật, sao đó vẽ
nét xiên trái, nét xiên phải, nét ngang, tiếp
nét xiên trái, xiên phải thành ngôi sao, tô
màu vàng, lá cờ màu đỏ


Trẻ thực hiện
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×