Tải bản đầy đủ

ve den trung thu

Ổn định – giới thiệu:
Hát “Rướt đèn dưới trăng”
Bài hát nói đến điều gì?
Vui trung thu các con cần có những
gì?Muốn có được những chiếc đèn
trung thu c/c làm gì?
Vây hôm nay cô dạy cho
c/c vẽ đèn trung thu nhé.
Nhìn xem cô có tranh vẽ gì đây?


Bạn nào có nhận xét gì về tranh vẽ của cô?
Vậy các con vẽ lá cờ như thế nào?

Trẻ thực hiện
Chọn 3 tranh đẹp tuyên dương
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×