Tải bản đầy đủ

trang tri khung anh gia dinh


Hát “ Cả nhà thương nhau”
-Trong bài hát nói đến điều gì?
- C/c nhìn xem cô có tranh gì?
- Để cho bức ảnh gia đình thêm đẹp
hơn chúng ta phải làm như thế nào?
- Hôm nay cô dạy c/c trang trí khung
ảnh gia đình nhé.TRẺ THỰC HIỆN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×