Tải bản đầy đủ

EM DI QUA NGA TU DUONG PHO

Chủ đề: Phương tiện và luật lệ giao thông
Đề tài: Dạy hát và vận động “Em qua ngã tư
đường phố”
Lứa tuổi: 5 – 6 tuổi
Thời gian: 30 – 35 phút
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Hát theo hình vẽ


1
3

2

4
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×