Tải bản đầy đủ

giao an lqvt


Đề tài :Phần chơi 1


Hoạt động 1: Ôn luyện nhận biết
hình vuông hình tam giác


Phần chơi 2


Hoạt động 3: Dạy trẻ ghép đôi
các đối tượngPhần chơi 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×