Tải bản đầy đủ

Chương trình kiến tập tại trường chính trị thái bình

Phần mở đầu
Theo kế hoạch đào tạo năm thứ 3 các ngành lí luận được nhà trường tổ chức
phân công đi kiến tập tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố từ ngày 23/4/2012
đến ngày 18/5/2012.
Mục đích của đợt kiến tập là: giúp sinh viên từng bước tiếp cận thực tế
giảng dạy trên lớp và các hoạt động chuyên môn của giảng viên ở các trường
Chính trị tỉnh và thành phố; tìm hiểu hoạt động của khoa, phòng, ban của trường;
tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng của nhà trường; các quan hệ công tác của giảng viên
nhằm tạo cơ sở cho việc thực tập cuối khoá và công tác sau khi tốt nghIệp ra
trường. Đồng thời nâng cao ý thức rèn luyện, trao đổi kiến thức, bồi dưỡng tinh
thần say mê nghề nghiệp đối với chuyên ngành mình được đào tạo.
Để thực hiện kế hoạch, yêu cầu của trường đã đề ra, đoàn kiến tập tại trường
chính trị tỉnh Thái Bình nói chung và bản thân em nói riêng đã thực hiện đầy đủ
các buổi dự giảng, tham gia các hoạt động của đoàn, trường. Qua đó, em rút ra
được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. Thời gian kiến tập ở trường là điều kiện
vô cùng quý báu để em có cơ hội cọ xát với thực tế. Tuy trong quá trình kiến tập tại
trường đoàn kiến tập chúng em nói chung, cá nhân em nói riêng còn gặp phải một
số khó khăn, bỡ ngỡ song chúng em đã cố gắng khắc phục và rút ra được nhiều
kinh nghiệm cho đợt thực tập và công tác sau này.
Đoàn kiến tập tại trường Chính trị Thái Bình gồm 10 sinh viên. Thời gian 3
tuần kiến tập không dài được sự hướng dẫn tận tình của Ban giám hiệu, ban chỉ

đạo trường và các giảng viên, đoàn sinh viên chúng em đã có điều kiện tìm hiểu,
tham gia các hoat động của trường và thực hiện tốt nội dung của kế hoạch kiến tập.
Sau 3 tuần kiến tập em đã thu được những kết quả như sau.


Phần nội dung.
I. Một vài nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của
tỉnh Thái Bình.
Thái Bình là một tỉnh thuần nông thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Phía Bắc và Tây
Bắc giáp các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, phía Nam giáp tỉnh Nam
Định, phía Đông giáp biển Đông. Với diện tích đất tự nhiên là hơn 1534km2, dân
số trên 1,8 triệu người. Mật độ dân cư đông đúc 1183.6 người/km2, hầu hết dân cư
trong tỉnh đều là người Kinh sống chủ yếu bằng nghề nông và được phân bố theo
đơn vị hành chính gồm 7 huyện, 1 thành phố: huyện Đông Hưng, huyện Hưng Hà,
huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải, huyện thái Thuỵ, huyện Quỳnh Phụ, huyện
Vũ Thư và thành phố Thái Bình
1. Tình hình kinh tế Thái Bình đầu năm 2012. (Nguồn: Thái Bình.gov.vn)
1.1. Nông – lâm – ngư nghiệp.
Quý I : 2012 Giá trị sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 1500
tỷ đồng, tăng 10.5 % so với quý I/2011
Vụ Đông năm 2011-2012, toàn tỉnh gieo cấy 36.172 ha lúa, giảm 2.269ha so
với vụ Đông năm 2011, đạt 90,4% kế hoạch. Một số loại cây màu có giá trị kinh tế
cao có diện tích tăng mạnh như khoai tây đạt 4.595ha (tăng 49,19%), rau đậu các
loại 22.517 ha (tăng 22,92%).
Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy
ra đối với gia súc, gia cầm, động vật thủy sản. Các địa phương tập trung đẩy mạnh
công tác cải tạo ao đầm, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân hè. Tình hình
thuy sản những tháng đầu năm ổn định, giá trị sản xuất ước đath 138,96 tỷ đồng,
tăng 10,73% so với quý I/2011.
1.2. Công nghiệp.
Quý I/2012, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 2.661 tỷ
đồng, tăng 5,79% so với quý I/2011 và cí tốc độ tăng khá ở các thành phần kinh tế


và các ngành công nghiệp trọng điểm. Đến nay, có 134 dự án đầu tư vào các Khu
công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 10.869,5 tỷ đồng, vốn thực hiện là
10.303,712 tỷ đồng đạt 94,8% vốn đăng ký; Đã có 113/134 dự án hoàn thành đầu
tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, các doanh nghiệp trong các
Khu công nghiệp sản xuất ổn định và có xu hướng phát triển tốt; Các doanh nghiệp
may có nhiều đơn đặt hàng, nhu cầu tuyển dụng lao động vào các doanh nghiệp


may có xu hướng tăng
1.3. Thương mại, dịch vụ và một số ngành khác.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 năm 2012 ước đạt
724 tỷ đồng, tăng 28,66% so với cùng kỳ năm trước và tăng khá ở các thành phần
kinh tế.
Trong tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 44 triệu USD, giảm 6,67% so với
cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 38,26 triệu USD, tăng 43,48 %
so với cùng kỳ năm 2011. Tháng 2, tổng thu ngân sách địa phương ước thực
hiện 930,45 tỷ đồng; Thuế xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa
phương ước thực hiện 436,29 tỷ đồng,trong đó, chi phát triển kinh tế ước 125,5 tỷ
đồng, chi tiêu dùng thường xuyên ước 310,7 tỷ đồng. Đến hết tháng 2/2012, tổng
nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng ước đạt 14.050 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực giao thông vận tải, khối lượng hành khách vận chuyển trong
tháng 1 năm 2012 ước đạt 0,94 triệu lượt khách, khối lượng hành khách luân
chuyển ước đạt 67,9 triệu lượt khách.km, doanh thu vận tải hành khách ước đạt
68,3 tỷ đồng. Tương ứng giảm 16,51% về lượt khách; Giảm 10,58% về lượt
khách.km và tăng 21,96 về doanh thu.
2. Tình hình văn hoá, xã hội
Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô các ngành học, cấp
học, các loại hình trường lớp ổn định. Chất lượng giáo dục toàn diện, kết quả xoá
mù chữ phổ cập tiểu học và trung học cơ sở được duy trì. Đội ngũ giáo viên cơ bản


được chuẩn hoá, được tập huấn thay sách giáo khoa theo đúng quy định. Trẻ em
mẫu giáo đến lớp đạt 93,3%, tiểu học đạt 99,7%, trung học cơ sở 99,6%, trung học
phổ thông 99,2 %. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 89%(tăng 4,45% so với
năm học trước), tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 96,7%, xếp thứ 3 toàn
quốc.
Công tác y tế được triển khá tích cực và đạt kết quả tốt, trong năm không có
dịch lớn xảy ra, giám sát chặt chẽ dịch cúm H5N1, H1N1,chủ động tích cực triển
khai các biện pháp xử lý vệ sinh môi trường, khống chế dịch bệnh.
Văn hoá, thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình bám sát nhiệm vụ chính
trị của tỉnh, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ phát triển. Chính sách đối với
gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và những người có hoàn
cảnh khó khăn được chú trọng
3. Tình hình chính trị, an ninh quốc phòng.
Hiện nay tình hình cính trị ở địa phương rất ổn định. Nhân dân trong tỉnh
chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo
môi trường ổn định, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội không ngừng nâng cao
trình độ nhận thức cho nhân dân.
Trong năm qua, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn về cơ bản ổn định. Các
ngành công an, quân sự, biên phòng tích cực xây dựng lực lượng.
Ngành công an đã tham mưu cho tỉnh uỷ, UBND tỉnh chủ trương, giải pháp
đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, đặc biệt về chống “âm mưu diễn biến
hoà bình” xây dựng phương án phòng ngừa, giải quyết các vụ án gây rối, biểu tình,
bạo loạn.
Tóm lại: mặc dù còn gặp khó khăn về kinh tế nhưng tình hình chính trị tư
tưởng thường xuyên ổn định. Năm 2009 nhiều chủ trương chính sách của Trung


ương và tỉnh đã được triển khai tích cực, có hiệu quả, các cấp các ngành đã tập
trung chỉ đạo tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tạo tiền đề để thực hiện các nhiệm
vụ, mục tiêu, chuẩn bị Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XI.
II. Giới thiệu chung về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của trường
chính trị tỉnh Thái Bình.
1. Lịch sử và thành tích đạt được của trường Chính trị Thái Bình.
Trường Chính trị tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 24/11/1994 theo Quyết
định số 88/QĐ-TƯ ngày 5/9/1994 của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định
số 10 ngày 24/11/1994 của tỉnh uỷ Thái Bình. Trường Chính trị Thái Bình được
thành lập từ sự hợp nhất giữa trường Đảng và trường Hành chính tỉnh.
Từ khi thành lập đến nay, trường đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn,
giải quyết đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất, điều hành
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp thời, mở nhiều lớp đào tạo cán bộ cơ
sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới của tỉnh đề ra. Kết quả đạt được là quá
trình phấn đấu liên tục của tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên, học viên trong
trường, góp phần thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI
(2001 - 2005) và tiếp tục thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ
XVII (2005 - 2010).
Với những cống hiến to lớn, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh uỷ
tặng nhiều phần thưởng cao quý.
- Đảng, Nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì và
hạng ba.
- Đảng, Nhà nước tặng huân chương hạng Ba (2003)
- Đặc biệt trường Chính trị Thái Bình là trường chính trị duy nhất của
cả nước được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2004).
- Đảng bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh
xuất sắc, được Đảng bộ tỉnh tặng cờ và nhiều giấy khen, bằng khen các loại.


2. Tổ chức bộ máy hoạt động hiện nay của nhà trường.
2.1. Tổ chức bộ máy.
Bộ máy nhà trường về cơ bản gồm có Ban Giám đốc, 5 khoa, 3 phòng chức
năng:
- Ban Giám đốc gồm 3 đồng chí:
+ Phạm Văn Huấn - Giám đốc phụ trách chung;
+ Nhâm Gia Quân - Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học.
+ Đỗ Thị Phượng - Phó Giám đốc phụ trách đào tạo.
- Có 4 khoa chuyên môn
+ Khoa Lý luận Mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: gồm 10 cán bộ giảng
viên. Đồng chí Vân Anh - trưởng khoa.
+ Khoa Lịch sử xây dựng Đảng: gồm 7 cán bộ giảng viên. Đồng chí
Nguyễn Văn Tý - Trưởng khoa.
+ Khoa Dân vận: gồm 6 cán bộ giảng viên. Đồng chí Phạm Thị Nhung
- Trưởng khoa.
+ Khoa Nhà nước pháp luật gồm 8 cán bộ giảng viên.
- Có 3 phòng chức năng:
+ Phòng đào tạo quản lý học viên: gồm 12 đồng chí
+ Phòng hành chính: gồm 8 đồng chí
+ Phòng khoa học thông tin dữ liệu: gồm 7 đồng chí
- Đảng bộ nhà trường gồm 58 đảng viên với 7 chi bộ trực thuộc.
Ngoài ra trường còn có các tổ chức như : Đảng bộ trường; Công đoàn
trường, Hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên.
Các hội đồng trong trường như: Hội đồng giáo viên, hội đồng khoa học; Hội
đồng thi đua; Hội đồng tuyển giảng viên, tuyển dụng lao động; Hội đồng thi; Hội
đồng kỷ luật.


Các hội đồng do Hiệu trưởng quyết định, giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội
dung công tác của cơ quan theo chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng hội đồng.
Hoạt động của các hội đồng mang tính chất tư vấn và có quy định cụ thể riêng.
2.2. Hoạt động của trường chính trị Thái Bình.
Hoạt động của trường chính trị Thái Bình rất đa dạng, phong phú song chủ
yếu tập trung vào 5 vấn đề chính sau:
- Chiêu sinh mở lớp: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt
của nhà trường.
- Hoạt động chuyên môn: gồm giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động
giảng viên.
- Chỉ đạo quá trình học tập: Nhà trường coi trọng tự học, kết hợp với
kiểm tra và rèn luyện. Đặc biệt trường có cơ chế đánh giá khen thưởng rõ ràng.
- Công tác phục vụ: Luôn phục vụ nhiệt tình, chu đáo cả trong giảng
dạy và học tập.
- Công tác quản lý của Nhà trường: Nhà trường quản lý bằng quy
định, định hướng kế hoạch, chỉ tiêu định mức. Chú trọng đôn đốc kiểm tra, tất cả
đều được lượng hoá, đánh giá bằng điểm và từ đó căn cứ vào điểm để đánh giá cán
bộ, có biểu dương khen thưởng kịp thời.
3. Cơ sở vật chất của trường chính trị Thái Bình.
Trường chính trị Thái Bình có diện tích trên 2 ha, trong đó có 16 phòng học
trung tâm (trung bình mỗi phòng khoảng 60 đến 80 chỗ ngồi), 1 hội trường lớn
chứa khoảng 500 ghế ngồi. 100% các phòng học được lắp đặt hệ thống camera nối
liền với trung tâm điều khiển của phòng đào tạo quản lý học viên, 100% phòng học
được trang bị máy chiếu, máy hắt phục vụ giảng dạy.
Ký túc xá của trường khang trang sạch sẽ có thể đón 650 học viên ở cùng
một lúc.


Hệ thống nhà ăn phục vụ tận tình chu đáo, phục vụ được khoảng 800 đến
1.000 học viên ăn tại trường.
Hệ thống thư viện có đủ các loại sách, báo của trung ương và địa phương để
phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy.
Toàn trường có 62 máy tính, các máy đều nối mạng phục vụ cho công tác
nghiên cứu giảng dạy, đặc biệt mỗi giảng viên trẻ của trường được trang bị một
máy vi tính.
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường chính trị Thái Bình.
Trường chính trị Thái Bình là cơ quan sự nghiệp chịu sự lãnh đạo trực tiếp
của tỉnh uỷ và chịu sự quản lý về mặt Nhà nước của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự
hướng dẫn chuyên môn của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện
hành chính Quốc gia có vị trí như các ban Đảng cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, có
khuôn dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4.1. Chức năng.
Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý
của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương về Trung cấp Lý
luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách
và pháp luật của Nhà nước; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng
Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức
về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
4.2. Nhiệm vụ.
Trường chính trị Thái Bình có các nhiệm vụ sau:
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn
thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng,
phó phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng phó phòng của
Sở, ban hành , đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh
trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tương khác về chủ nghĩa Mác –


Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.
- Đào tạo Trung cấp lý luận Chính ttị - Hành chính cho cán bộ lãnh đạo,
quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của các cơ
quan trong tỉnh.
- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ
cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của
các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp
huyện.
- Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng kiến thức quản lý
nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên
viên chính và các chức danh tương đương.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ,
phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện.
- Phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh uỷ quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng do
các cơ sở đào tạo thuộc Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở
tại trường.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, phục vụ giảng, học tập và tổng lết kinh
nghiệm.
- Đào tạo lớp Trung cấp Luật, Trung cấp Hành chính – Văn thư.
- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo sự chỉ
đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân.
4.3. Quyền hạn.
-Trường Chính trị Thái Bình có các quyền hạn sau:


- Cấp bằng trung cấp chính trị, trung cấp quản ký nhà nước cho học viên tại
trường theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và học viện
hành chính quốc gia.
- Cấp giấy chứng nhận cho học viên các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn
tại trường.
- Được tham dự các cuộc họp có liên quan của tỉnh uỷ, thường trực HĐND,
UBND tỉnh, được cử cán bộ công chức đi nghiên cứu, học tập ở trong và ngoài
nước theo quy định của Nhà nước như các Sở, Ban, Ngành khác.
5. Khoa Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Khoa lịch sử Đảng và xây dựng Đảng thực hhiện theo nhiệm vụ chung của
các khoa chuyên môn, theo nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên, giảng viên là
giáo viên chủ nhiệm, là hội đồng khoa học
Cơ cấu tổ chức của khoa.
- Thạc sỹ : Nguyễn Văn Tý –Trưởng khoa

-Thạc sỹ : Trương Thị Tuyết Lan – Phó khoa
-Cử nhân : Phạm Đức Nghĩa
-Cử nhân : Trần Quang Công
-Cử nhân : Mai Phương Thu.
III. Kế hoạch toàn đợt kiến tập.
1. Kế hoạch chung.
Kiến tập từ ngày 23/4/2012 đến 18/5/2012.
Dự ít nhất 6 buổi giảng
Tìm hiểu nhiệm vụ hoạt động chung của khoa và trường: chức năng nhiệm
vụ, đội ngũ cán bộ và bộ máy, chương trình và kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa
học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện vật chất.
Tìm hiểu thực tiễn kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân địa phương và tác
động của nó đối với trường chính trị.


2. Kế hoạch cụ thể ( nhật kí kiến tập).
Ngày/tháng

Nội dung

23/04/2012

Sáng : gặp mặt ban chỉ đạo kiến tập, phân khoa
Chiều: Họp giao ban

24/04/2012

Sáng Dự giảng
Chiều: Dự giảng

25/04/2012

Sáng :Dự giảng
Chiều ;Dự giảng

26/04/2012

Sáng : Dự giảng
Chiều : Dự giảng

29/04/2012

Lao động cùng đoàn thanh niên trường

02/05/2012

Họp giao ban khoa

03/05/2012

Sáng : Dự giảng
Chiều : Dự giảng

04/05/2012

Lên thư viện mượn tài liệu, tìm hiểu về trường
chính trị tỉnh Thái Bình.

07/05/2012

Họp giao ban khoa

08/05/2012

Sáng : Dự giảng
Chiều : Dự giảng


18/05/2012

Gp mt ban giỏm c, trng phú khú khoa,
cỏc ging viờn tng kt cui t kin tp.

IV. Ni dung kin tp.
Bui d ging th nht
Dự giảng lớp Trung cấp chớnh tr hnh chớnh 46c tại Hội trng 1. Thời gian:
4 tiết.
- Giảng viên: Phạm Đức Nghĩa
- Bài: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945.
I. Cao trào 30-31 và xô viết Nghệ Tĩnh.
1.Hoàn cảnh lịch sử.
2. Đảng lãnh đạo cao trào 30 -31 và xô viết Nghệ Tĩnh.
II. Đấu tranh khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng 1932 - 1935,
Đại hội lần thứ nhất.
III. Cao trao 1936 - 1939.
1. Hoàn cảnh lịch sử.
2. Chủ trng mới của Đảng và phong trào đấu tranh đòi dân chủ, dân
sinh.
IV. Đảng lãnh đạo cao trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939 đến tháng
8/1945 và cách mạng T8.
1. Hoàn cảnh lịch sử.
2. Đảng chủ trơng nêu cao giải phóng dân tộc nhiệm vụ giải phóng
dân tộc.
3. Cao trào kháng Nhật cứu nớc và tổng khởi nghĩa cách mạng
T8/1945.


Bui d ging th 2
Dự giảng lớp Trung cấp chớnh tr hnh chớnh 46c. tại Hội trng 1. Thời
gian: 4 tiết.
- Th.s: Trng Thị Tuyết Lan
- Bài : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can
thiệp Mỹ (1945 - 1954).
I. ng li khỏng chin chng thc dõn Phỏp xõm lc.
1. Cơ sở để Đảng ta đề ra ng lối kháng chiến chống Pháp.
2. Đng lối kháng chiến chống Pháp.
II. Quá trình thực hin ng lối chống thực dân Pháp.
1. Từ toàn quốc kháng chiến đến chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947.
2. Đẩy mạnh kháng chiến về mọi mặt và chiến thắng biên giới năm
1950.
3. Phát triển thế tiến công tiến tới kết thúc kháng chiến chống thực dân
Pháp 1954.
III. ý nghĩa lịch sử và một số kinh nghiệm của Đảng.
1. ý nghĩa lịch sử.
2. Một số kinh nghiệm của Đảng.
Bui d ging th 3
Dự giảng lớp Trung cấp Chinh tr hnh chớnh 46c. tại Hi trng 1. Thời
gian: 4 tiết.
- Th.s: Trơng Thị Tuyết Lan lên lớp.
- Bài: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nc (1954-1975).
I. Đặc điểm, tình hình nc ta sau 1954.
1. Đặc điểm tình hình.


2. Nhiệm vụ của cách mạng Việt nam.
II. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh đánh thắng các chiến lợc chiến tranh của đế
quốc Mỹ, Giải phóng miền Nam thồng nhất đất nớc (30/04/1975).
1.

Từ đấu tranh giữ gin lực lợng, chuyển sang thế tiến công làm thất
bại hình thức thực dân mới điển hình của đế quốc Mỹ(1954- 1960).
2. Đánh thắng chiến lợc chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ.(1960-1965)
3. Đánh thắng chiến lợc chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ( 1965-1968).
4. Đánh thắng chiến lợc Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ(1969-

1973).
5. GiảI phóng miền Nam thống nhất đất nớc(30/04/1975).
I.

ý nghĩa lịch sử và một số kinh nghiệm của Đảng
1.ý nghĩa lịch sử.

2.Một số kinh nghiệm của Đảng.
Bui d ging th t
Lp: Trung cp chớnh tr hnh chớnh 46B. Hi trng 14. Thi gian4 tit
Mụn: Kinh t chớnh tr.
Ging viờn: inh Th Thuý H.
Bi Cỏc hỡnh thỏi t bn v cỏc hỡnh thc biu hin giỏ tr thng d.
Ni dung bi ging.
I. Li nhun.
II. T sut li nhun.
III: T bn thng nghip.
IV. T bn cho vay v li tc cho vay.
V. Kinh doanh nụng nghip va tụ t bn ch ngha.
Bui d ging th nm
Lp:chớnh Tr hnh chớnh 46a thi gian 8 tit
Mụn: Lch sng
Ging viờn: Trn Quang Cụng.


Bài : : Tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động
của Đảng Cộng Sản.
Nội dung bài giảng:
I.

Một số vấnđề cơ bản về nguyên tắc tập trung dân chủ.

1. Tính tất yếu khác quan của nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Bản chất và nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ.

Buổi dự giảng thứ sáu
Môn: Xây dựngĐảng.
Bài Công tác Đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên.
Lớp: Trung cấp lý luận giáo dục 43. Thơi gian 4 tiết.
Giảng viên: Trần Quang Công.
Nội dung bài giảng:
I. Công tácđảng viên.
1. Vị trí, tầm quan trọng củađảng viên và công tácđảng viên.
2. Nội dung công tácđảng viên của tổ chức cơ sởĐảng.
II. Nghiệp vụ công tácđảng viên.
1. Lễ kết nạpđảng viên.
2. Nội dung, thủ tục quản lýđảng viên.
3. Khen thưởng và kỷ luậtđảng viên.
4. Đánh giá, phân loạiđảng viên.
5. Thủ tục thuyên chuyểnĐảng.
6. Đưa người không đủ tư cáchđảng viên ra khỏiĐảng.

Buổi dự giảng thứ bảy
Môn: Xây dựng Đảng.
Giảng viên: Trần Quang Công
Lớp: Trung cấp lý luận quân đội 2b. Thời gian 4 tiết.


Bài : Công tác văn phòng cấp uỷ và soạn thảo văn bản Đảng.
Nội dung bài giảng:
I. Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở.
1. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp uỷ.
2. Nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ.
II. Văn bảnĐảng và lỹ thuật soạn thảo văn bảnĐảng.
1. Văn bảnĐảng.
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bảnĐảng.
3. Lưu trữ văn bảnĐảngở cơ sở
Buổi dự giảng thứ tám
Môn: Triết học.
Lớp: Giáo dục K46D. Thời gian 4 tiết
Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ.
Bài: Chủ nghĩa duy vật mác xít.
Nội dung bài giảng:
I.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

II.

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và ý thức.

Buổi dự giảng thứ chín
Môn triết học.
Lớp: Giáo dục K46D. Thời gian 4 tiết
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Anh.
Bài: Phép biện chứng duy vật.
Nội dung bài giảng:
I.

Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát
triển.

1. Phân biệt biện chứng và siêu hình.


a. Biện chứng.
b. Siêu hình.
2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
a. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
b. Nguyên lý về sự phát triển.

+ Thế nào là sự phát triển và ngược lại.
+ Những biểu hiện cụ thể của sự phát triển.
+ Tính chất của sự phát triển.
Buổi dự giảng thứ mười
Môn: Triết học.
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Anh.
Lớp: Giáo dục 46D.
Bài : Phép biện chứng duy vật (tiếp).
Nội dung bài giảng:
Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.

II.

1. Quy định những sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược

lại.
a. Các khái niệm giữa lượng và chất.
b. Mối quan hệ giữa sự thay đổi chất và lượng.
III.

Quy luật phủ định của phủ định.

IV.

Những thu hoạch của bản thân sau đợt kiến tập.

- Về nội dung giảng dạy: Đảm bảo nội dung chuyển tải của giáo trình, khả năng
vận dụng, liên hệ vào thực tế công tác, có tính thuyết phục cao.
- Về đối tượng học viên của trường: Rất đa dạng ở các ngành nghề độ tuổi,
vị trí, vai trò công tác khác nhau.


+ Đối tượng được phân theo :


Chức danhTheo ngành nghềTheo các cấp: Cấp cở sở : Bí thư, phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó

Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; trưởng - phó đoàn thể xã phường, thị
trấn và các chức danh khác
Cấp huyện : Trưởng - phó ban Đảng, trưởng phó phòng đoàn thể. Chuyên viên cán sự hành chính trong bộ máy chính quyền
đoàn thể, giám đốc, phó giám đốc trực thuộc sở và tương đương, bí thư, phó bí thư
Đảng uỷ cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông, tiểu
học và các chức danh khác.
Để bám sát đối tượng, nhà trường đã phân lớp cho các học viên theo
ngành nghề, chuyên môn, chức danh, đặc thù công việc để thuận tiện cho quá trình
giảng dạy, học tập cũng như nghiên cứu của cán bộ giảng viên và học viên.
Đặc thù của học viên trường chính trị hầu hết là những người đã có công
việc, là cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng, chính quyền đoàn thể cấp cơ sở, độ tuổi
chủ yếu là từ 18-50. Chính vì đặc thù của học viên đều là người đi làm, là cán bộ
lãnh đạo nên rất nhiều việc.
Để học viên tích cực chủ động trong việc đi học đồng thời kiểm soát tình
trạng đi muộn về sớm của học viên thì nhà trường đã có những biện pháp để quản
lý học viên như :
+ Trước đây nhà trường quy định 3 buổi đi muộn của học viên bằng 1 phép :
Là điều kiện để sau này duyệt thi. Học viên được nghỉ 10 % tổng số tiết của 1 môn
vẫn đạt điều kiện thi môn đó nếu nghỉ quá 10% số tiết của môn thì phải thi lại, học
lại. Tuy nhiên cũng do đối tượng học viên đi học đều là người đã đi làm, là cán bộ
lãnh đạo quản lý nên vẫn còn tình trạng đi muộn về sớm. Để hạn chế tình trạng
trên và quản ngày càng có hiệu quả hơn nhà trường tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa nội


quy đối với học viên khi đi học. Theo đó học viên đi muộn 1 buổi trên 15 phút coi
là một buổi vắng. Bên cạnh những chỉnh sửa bổ sung về quy định thời gian học
viên đến lớp nhà trường còn liên tục tìm hiểu thực tế công việc của từng đối tượng
học viên và bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn công việc của học
viên. Do liên tục tìm hiểu và bám sát tâm tư nguyện vọng của mọi đối tượng học
viên mà những bổ sung chỉnh sửa trong quy định của nhà trường đã hạn chế và dần
khắc phục được tình trạng đi muộn về sớm của học viên đồng thời nhà trường luôn
tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên hoàn thành tốt khóa học của mình tạo niềm
say mê nhiệt tình trong học tập từ học viên.
Qua thời gian kiến tập bản thân em nhận thấy cách thức giảng dạy, khai thác
thông tin của cán bộ giảng viên đối với học viên rất có hiệu quả. Giảng viên đã sử
dụng và kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại là : Giảng viên
thuyết trình vấn đề với phương pháp hiện đại sử dụng giáo án điện tử, giảng dạy
bằng máy chiếu, giải quyết các vấn đề của bài học bằng các cách thức khác nhau:
Giảng viên thuyết trình một số vấn đề chính, giảng viên đưa ra câu hỏi vấn đáp
trực tiếp học viên,sử dụng phương pháp xemina trong giảng dạy.
Mỗi giảng viên lựa chọn một cách truyền tải kiến thức bài học khác nhau
đến học viên nhưng đều đảm bảo :
Những kiến thức lý luận cơ bản thiết thực, phù hợp với từng đối tượng học
viên, không lan man dàn trải cho học viên tiếp cận và nhận thức ngay các vấn đề
cần nghiên cứu, học tập.
Giảng viên đã tạo cho học viên niềm say mê học tập nghiên cứu các môn
học, biến những kiến thức lý luận vốn khô khan thành những môn học những kiến
thức thiết thực cho bản thân. Giảng viên sử dụng những hình ảnh, những ví dục
thực tế, sinh động để học viên dễ hiểu, tiếp cận vấn đề nhanh và hiệu quả hơn.


Qua thời gian kiến tập đã giúp em hiểu rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động
khác của trường Chính trị nói chung và trường Chính trị Thái Bình nói riêng. Đặc
biệt bản thân em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức
lý luận và thực tiễn. Và điều quan trọng nhất mà em nhận thấy, đó là:
Đối với một giảng viên, ngoài kiến thức thì điều trước hết cần phải có chính
là phương pháp giảng dạy, phải trau dồi nghiệp vụ sư phạm, không chỉ vậy mà còn
không ngừng học tập trau dồi, rèn luyện bản thân để làm tốt vai trò của mình.
Cùng với đó, giảng viên giảng dạy các môn lý luận thì ngoài kiến thức cơ
bản từ sách vở cần phải có cả hiểu biết thực tiễn, cọ sát thực tiễn. Đó là cơ sở, là
động lực để công tác tốt. Vì vậy, em nhận thấy ngay từ khi ngồi trên ghế nhà
trường phải trau dồi vốn hiểu biết thực tế.
Cũng qua đợt thực tập này, em hiểu thêm về mục đích, nhiệm vụ chuyên
ngành mình đã được học. Từ đó mà em mong muốn sau này sẽ trở thành giảng
viên chuyên ngành Lý luận Mác – Lê nin tại Trường Chính trị Thái Bình.
V. Một số ý kiến đề xuất với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. về tổ
chức kiến tập sư phạm.
Nhà trường nên có giáo viên quản lý đối với từng đoàn kiến tập để trao đổi
và có những góp ý giúp sinh viên có thể sớm thích với từng môi trường kiến tập;
mặt khác giao nhiệm vụ một cách cụ thể, chi tiết hơn, có sự chỉ đạo chung với toàn
bộ quá trình kiến tập của sinh viên.
Trường nên có sự kiểm tra chặt chẽ hơn việc kiến tập của sinh viên. Nên có
nhiều buổi kiểm tra đột xuất để tránh tình trạng sinh viên chỉ đăng ký lịch dự giảng
còn việc đến lớp hay không thì tuỳ thuộc vào thời gian và sở thích.
Nhà trường cần đưa ra kế hoạch kiến tập cụ thể hơn để giúp sinh viên tiếp có
tính chủ động hơn trong đợt kiến tập.


Trước khi đi kiến tập nhà trường cần tổ chức một buổi gặp mặt các sinh viên
để hướng dẫn sinh viên một cách cụ thể hơn, truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên
để sinh viên có thể tự tin hoàn thành đợt kiến tập một cách tốt hơn.

Phần kết luận.
Sau 3 tuần kiến tập tại trường chính trị tỉnh Thái Bình, với sự hướng dẫn
giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, của các cán bộ công nhân viên chức ở trường
Chính trị tỉnh Thái Bình, đồng thời sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, ban lãnh
đạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự cố gắng nỗ lực học tập, tìm hiểu
của bản thân như một học viên của trường, em đã đạt được những kết quả như trên
và bên cạnh đó, em cũng được trang bị thêm những kiến thức thực tế, góp phần
làm cơ sở cho việc thực tập sau này cũng như công việc sau khi tốt nghiệp ra
trường.


Em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới trường Chính trị tỉnh Thái Bình và tới
Học viện Báo chí và Tuyên Truyền đã giúp đỡ, đã tạo cơ hội cho chúng em trải
nghiệm thực tế thông qua 3 tuần kiến tập, đã củng cố cho đoàn kiến tập nói chung
và bản thân em nói riêng những kiến thức, những bài học ý nghĩa và góp phần
quan trong trong việc định hướng và công tác sau này của chúng em. Qua đó em
nhận thấy rằng việc học tập không chỉ là những kiến thức có trong sách vở mà còn
phải học rất nhiều từ thực tiễn, và luôn luôn phải “học, học nữa, học mãi”, đó là
chân lý, con người không chỉ học một thời gian mà phải học cả đời, bởi kho tàng
trí thức luôn là vô tận, chúng ta không chỉ học tập trong sách mà còn phải học ở
thực tế trong xã hội, các mối quan hệ, cha mẹ, bạn bè,…
Qua đợt kiến tập em cũng nhận thức được rằng: Đối với một giảng viên
ngoài nội dung kiến thức cần truyền thụ thì phải không ngừng trau dồi phương
pháp giảng dạy, bố cục trình bày, tác phong, thậm chí cả hình thức, bên cạnh đó
hoạt động quản lý lớp cũng hết sức quan trọng bởi góp phần không nhỏ vào hiệu
quả của bài giảng. Nó đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức sư phạm, nắm được tâm
lý cũng như có khả năng điều hành lớp.
Một đặc thù của giảng dạy chính trị chính ở chổ: ngoài kiến thức chuyên
môn cần phải có sự hiểu biết thực tiễn. Vì vậy để có thể hoàn thành tốt công việc
sau này, bản thân mỗi sinh viên chúng em phải không ngừng trau dồi kiến thức lý
luận và thực tiễn ngay từ bây giờ. Đó là việc quan trọng hàng đầu.
Không chỉ thu nhận được kiến thức, điều quan trọng sau đợt kiến tập vừa
qua là chúng em được bồi dưỡng về tinh thần say mê nghề nghiệp, xây dựng thái
độ đúng đắn và nghiêm túc đối với nghề nghiệp. Để làm tốt bất cứ công việc gì
trước hết phải có niềm say mê và thái độ với điều đó. Và em ý thức được rằng bản
thân phải luôn luôn cố gắng học tập và trau dồi nhiều hơn nữa, bởi vì học không
bao giờ là đủ, nhất là ngay từ bây giờ khi đang có cơ hội ngồi trên ghế nhà trường.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×