Tải bản đầy đủ

Tet nguyen dan 2017


* Ốn đ ịnh : Hát s ắp đ ến
t ết r ồiCh ợ hoa ngày
t ết
Trang trí nhà cửaT ết ở mi ền núi
Cô chia trẻ làm 2 đội,
cho lần lượt từng đội chọn ô số
dưới mỗi ô số là một câu đố .
Đội nào giải được nhiều ô số
thì đội đó chiến thắng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×