Tải bản đầy đủ

TỔ CHỨC lễ hội QUAN âm và đúc CHUÔNG CHÙA QUAN âm

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO THANH HOÁ
CHÙA QUAN ÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Hưng, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Số: 06/KH-CQA

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ HỘI QUAN ÂM VÀ ĐÚC CHUÔNG CHÙA QUAN ÂM (BÁI CHĂM)
_____________________

Được sự đồng ý của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh Thanh Hoá. Chùa Quan Âm (chùa Bái Chăm) dự kiến tổ chức lễ đúc
chuông như sau:
I/ BAN TỔ CHỨC:

1- Trưởng ban:
Thượng toạ Thích Tâm Đức- Trưởng BTSPGVN tỉnh Thanh Hóa

2- Phó ban:
- Đại đức: Thích Nguyên Phong – Phó BTSPG TP. Thanh Hóa
- Đại đức Thích Nguyên Pháp – Quản tự chùa Bái Chăm.
3. Các uỷ viên:
+ Chư Tăng Tổ đình chùa Thanh Hà – phường Trường Thi – TP Thanh Hoá
+ Các Tổ trưởng, tổ phó Phật tử thanh niên, đạo tràng chùa Bái Chăm.
II. ĐỊA ĐIỂM:

Chùa Bái Chăm (Quan Âm Thiền tự) Phố 4- phường Quảng Hưng – TP.
Thanh Hoá.
III- THỜI GIAN

Thời gian diễn ra 3 ngày: Từ ngày 09 đến ngày 11/3/2015
(Tức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng Giêng năm Ất Mùi)
1. Ngày 9/3/2015 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Ất Mùi):
a-Buổi sáng:
- 9 giờ 30: Lễ Tế cung Mẫu
- 10 giờ 00: các bản hội dâng hương
- 11 giờ 30: Khoa cúng
b. Buổi chiều:
- 14 giờ 00: Tụng kinh Dược sư cầu Quốc thái dân an
1


c. Buổi tối:
- 19 giờ 00: Văn nghệ quàn chúng
2. Ngày 10 /3 / 2015 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Ất Mùi):
a. Buổi sáng:
- 08 giờ 00: Đại khoa cúng Phật và nổi lửa nấu đồng đức chuông.
- 09 giờ 00: Khoá lễ Phổ môn
- 10 giờ 00: Chư Tăng trì chú rót đồng đúc chuông
- 11 giờ 00: Tiệc chay chúc mừng lễ đúc chuông.
b. Buổi chiều:
+ 14 giờ 00: Thuyết Pháp.
+ 16 giờ 00: Khoá lễ cầu siêu A Di Đà.
c. Buổi Tối:
+ 19 giờ 00: Văn nghệ quần chúng phường Quảng Hưng.
3. Ngày 11/3/2015 (Ngày 21 tháng Giêng năm Ất Mùi)
a- Buổi sáng:
-8 giờ 00: Văn Nghệ quần chúng

-

9 giờ 00: các dòng họ tế Lễ truyền thống chùa Bái Chăm

-

11 giờ 00: thu trai

b-Buổi chiều:
- 14 giờ00 đến 16 giờ00: sinh hoạt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa
Bái Chăm
c- Buổi tối:
- Từ 19 giờ 00: Giao lưu văn nghệ câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa
Bái Chăm.
IV. TRANG TRÍ , KHÁNH TIẾT

1. Lễ đài chính:
1 bên là huy hiệu Phật giáo, 1 bên là cờ Phật giáo
"LỄ HỘI QUAN ÂM VÀ ĐÚC CHUÔNG CHÙA BÁI CHĂM (QUAN
ÂM THIỀN TỰ)
Phường Quảng Hưng, ngày 10/3/2015 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Ất Mùi)"
2. Băng rôn
(Treo từ đầu ngã ba Cảng Lễ Môn tiếp giáp với Quốc lộ 47 vào đến chùa.)
Nội dung:
2


"Nhiệt liệt chào mừng Chư tôn đức Tăng Ni, quý vị Đại biểu, khách quý
về dự Lễ hội Quan Âm và đúc chuông chùa Bái Chăm (Quan Âm Thiền tự) –
phường Quảng Hưng – thành phố Thanh Hoá.
(Tổ chức ngày 09,10,111/3/2015 (tức ngày 19.20.21 tháng Giêng năm Ất Mùi )
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1- Đơn vị thi công:
Công ty TNHH Trống Đồng Việt – thuộc Liên chi hội DSVH Lam Kinh
Thanh Hóa
2- Nhà chùa:
- Chịu trách nhiệm tạo mặt bằng thi công
- Kinh phí đúc chuông
- In Giấy mời, mời đại biểu tham dự
- Tiếp khách
3. UBND phường Quảng Hưng
Hỗ trợ công tác đảm bảo An ninh trật tự, bảo vệ, trông xe ....
Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ đúc chuông chùa Bái Chăm (Quan Âm Thiền
tự). Trong quá trình thực hiện có thể thêm bớt một vài chi tiết cần thiết.
TM. CHÙA QUAN ÂM
TRỤ TRÌ

Thượng toạ: Thích Tâm Đức

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×