Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI MINH họa LỊCH sử THẾ GIỚI (đề 3)

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên: Cô Nga

Facebook: Nguyễn Nga

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016
ĐỀ MẪU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THPT QUỐC GIA
★ ★ ★ ★ ★
Video Bài Giảng và Lời Giải chi tiết chỉ có tại website: online.5star.edu.vn

------------------------

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI (Đề 3)
Câu 1: Khó khăn lớn nhất ở Châu Phi hiện nay là gì?
A.
Xung đột, nghèo đói, bệnh dịch
B.
Bùng nổ dân số, mù chữ , bệnh dịch
C.
Phụ thuộc nước ngoài, bệnh dịch, nghèo đói
D.
Bùng nổ dân số, bệnh dịch, phụ thuốc nước ngoài

Câu 2: Trước khi lệ thuộc vào Mĩ, các nước châu Mĩ La – tinh là thuộc địa của:
A.
Anh và Pháp
B.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
C.
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh
D.
Hà Lan, Anh và Pháp
Câu 3: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai
chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các nước nào ở châu Á?
A.
Việt Nam, Lào, Cam –pu-chia
B.
Trung Quốc, Ấn Độ
C.
Việt Nam, Trung Quốc
D.
Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á
Câu 4: sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ dùng ưu thế gì để biến châu Mĩ La-tinh
thành “sân sau” êm đềm của mình?
A.
Dùng ưu thế về nước láng giềng
B.
Dùng ưu thế về vũ khí hạt nhân
C.
Dùng ưu thế về kinh tế và quân sự
D.
Dùng ưu thế về kinh tế và tài chính
Câu 5: Thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở Mĩ La-tinh
là gì?
A.
Xây dựng các căn cứ quân sự khắp các nước Mĩ La-tinh
B.
Thực hiện chính sách viện trợ cho các nước Mĩ La-tinh
C.
Xây dựng chế độ tự trị ở các nước Mĩ La-tinh
D.
Xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ
Câu 6: Nền kinh tế Mĩ có đặc điểm gì nổi bật nhất?

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Lịch sử –Giáo viên: Cô Nga – ONLINE.5STAR.EDU.VN

TRANG 1/3


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên: Cô Nga

Facebook: Nguyễn Nga

A.
Vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới
B.
Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt
C.
Kinh tế phát triển nhanh, nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra nhiều
cuộc suy thoái
D.
Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn
Câu 7: Năm 1969, Mĩ đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ?
A.
Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất
B.
Đưa người lên mặt Trăng
C.
Đưa người lên sao Hỏa
D.
Tất cả các lĩnh vực trên
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã làm gì đối với các nước đồng minh?
A.
Ngăn chặn sự cạnh tranh của các nước đồng minh không cho vượt Mĩ
B.
Đàn áp các nước đồng minh để độc quyền
C.
Dùng kinh tế chi phối các nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ
D.
Cạnh tranh quyết liệt đối với các nước đồng minh
Câu 9: Nguyên nhân nào dưới đây có tác dụng làm chậm bước phát triển kinh tế của
Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.
Không bị chiến tranh tàn phá
B.
Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến
C.
Tập trung sản xuất và tư bản cao
D.
Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước
Câu 10: “Kế hoạch Mác-san” của Mĩ có tác dụng như thế nào đối với các nước Tây
Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A.
Giúp các nước Tây Âu nhanh chóng hồi phục kinh tế, đạt mức trước chiến
tranh thế giới thứ hai
B.
Kìm hãm sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu
C.
Khống chế và nô dịch kinh tế các nước Tây Âu
D.
Làm cho các nước Tây Âu không đủ sức cạnh tranh với Mĩ
Câu 11: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Tây Đức và Tây Béc-lin trở thành tâm
điểm đối đầu ở giữa các thế lực nào?
A.
Giữa hai cực Xô – Mĩ
B.
Giữa Đông Đức và Tây Béc-lin
C.
Tây Âu và Đông Âu
D.
Giữa khối NATO và khối VACSAVA
Câu 12: Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy kinh tế các nước Tây Âu phát triển là?
A.
Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất
B.
Nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế
C.
Tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển kinh tế
D.
Sự bóc lột của các nhà tư bản đối với công nhân trong nước và nước ngoài

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Lịch sử –Giáo viên: Cô Nga – ONLINE.5STAR.EDU.VN

TRANG 2/3


5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên: Cô Nga

Facebook: Nguyễn Nga

Câu 13: Trong những năm 50, sự liên kết khu vực ở Tây Âu diễn ra mạnh mẽ dưới
hình thức nào?
A.
Cộng đồng kinh tế châu Âu
B.
Cộng đồng tương trợ kinh tế Tây Âu
C.
Cộng đồng châu Âu
D.
Liên minh kinh tế châu Âu
Câu 14: Sự kiện gì chứng tỏ Ấn Độ có bức phát triển trên lĩnh vực kha học- kĩ thuật
A.
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất
B.
Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử
C.
Ấn Độ có 7 vệ tinh nhân tạo đang hoạt động trong vũ trũ
D.
Ấn Độ trở thành một trong sáu nước có khả năng phóng thành công vệ tinh
địa tĩnh
Câu 15: Nơi nào diễn ra phong trào đấu tranh của nông dân Ấn Độ mạnh mẽ nhất?
A.
Can-cút-ta
B.
Bom-bay
C.
Ma-drat
D.
Ben-gan

Luyện thi THPT QG 2017 Môn Lịch sử –Giáo viên: Cô Nga – ONLINE.5STAR.EDU.VN

TRANG 3/3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×