Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn vẽ các con vật nuôi

Hướng dẫn tô, vẽ
các con vật nuôi


Chó
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Mèo
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Lợn
1. Các bước vẽ

2. Tô màuThỏ
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Trâu
1. Các bước vẽ

2. Tô màu1. Các bước vẽ

2. Tô màu1. Các bước vẽ

2. Tô màu1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Cừu
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Ngựa
1. Các bước vẽ


2. Tô màu


Lạc đà
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Sách tham khảo
“Những con vật nuôi thân thiết”
Tác giả: Hoàng Bá Đại, Nguyễn Như Mai, NXB Kim
ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×