Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 3 PHẦN 2

CHƯƠNG III: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
(BJT-BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)
3.1 Cấu tạo, phân loại và ký hiệu
3.2 Phân cực transistor
3.3 Ba cách mắc mạch transistor
3.4 Các trạng thái hoạt động và đường tải một
chiều
3.5 Ghép liên tần


ĐẶC TUYẾN VOLT AMPERE CỦA
TRANSISTOR MẮC CỰC E CHUNG


CÁC TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG
CỦA TRANSISTOR
Có ba vùng hoạt động:
-Trạng thái ngưng dẫn (ngắt dòng): Vbe˂Vt hai mặt
nối BE và BC đều phân cực nghịch
- Trạng thái khuếch đại: mặt BE phân cực thuận, mặt
BC phân cực nghịch, khi đó Ic= Ib

- Trạng thái bão hoà: cả hai mặt BE và BC đều phân
cực thuận


XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TẢI MỘT
CHIỀU
Áp dụng Kirchoff 2 cho vòng CE
VCC = ICRC +VCE
IC = (VCC - VCE)/RC


XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TẢI MỘT
CHIỀU
IC = (VCC - VCE)/RC
VCC/RC
If VCE = 0, IC = VCC/RC

If IC = 0, VCE = VCC


CHƯƠNG III: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
(BJT-BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)
3.1 Cấu tạo, phân loại và ký hiệu
3.2 Phân cực transistor
3.3 Ba cách mắc mạch transistor
3.4 Các trạng thái hoạt động và đường tải một
chiều
3.5 Ghép liên tần


HAI TRANSISTOR KHÁC LOẠI


HAI TRANSISTOR CÙNG LOẠI

Mạch khuếch đại Darlington


MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐA TẦNG
 Mạch khuếch đại Cascode ghép acMẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐA TẦNG
 Mạch khuếch đại Cascode ghép DC
VCC

R5

C3

R3
R1
Q2

RL

Q1

i

R6
R2
R4

C1

C2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×