Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 3 PHẦN 1

CHƯƠNG III: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
(BJT-BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)
3.1 Cấu tạo, phân loại và ký hiệu
3.2 Phân cực transistor
3.3 Ba cách mắc mạch transistor
3.4 Các trạng thái hoạt động và đường tải một
chiều
3.5 Ghép liên tần


CHƯƠNG III: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
(BJT-BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)
3.1 Cấu tạo, phân loại và ký hiệu
3.2 Phân cực transistor
3.3 Ba cách mắc mạch transistor
3.4 Các trạng thái hoạt động và đường tải một
chiều
3.5 Ghép liên tần


CẤU TẠO - PHÂN LOẠI – KÝ HIỆU

 Gồm 3 lớp bán dẫn tiếp xúc liên tiếp nhau
 Có 2 mối nối P-N có chung một chất bán dẫn là Silicon hoặc Gemanium
 Các cực : E : Emitter (Cực phát) , B : Base (Cực nền) , C : Collector (Cực
thu)

Ký hiệu:
C

C

B

B

E

E


Các loại Transistor ngoài thực tế
 Transistor Nhật bản: thường ký hiệu A…, B..., C…., D…. Ví dụ: A564,
B733, C1815, D1555
Trong đó các Transistor ký hiệu A, B là loại PNP; còn ký hiệu C, D là loại
NPN. Các Transistor A, C thường có công suất nhỏ và tần số làm việc cao,
còn các Transistor B, D thường có công suất lớn và tần số làm việc thấp hơn.

 Transistor Mỹ: thường ký hiệu là 2N…. Ví dụ: 2N3055, 2N4073….
 Transistor Trung quốc: bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là chữ cái. Chữ thứ nhất
cho biết loại A, B là PNP; C, D là NPN. Chữ thứ 2 cho biết đặc điểm: X, P âm
tần; A, G cao tần. Ví dụ: 3CP25, 3AP20..


CÁC DÒNG ĐIỆN TRONG
TRANSISTOR


CÁC DÒNG ĐIỆN TRONG
TRANSISTORTham số
• Hệ thức cơ bản về các dòng điện trong
Transistor
IE  IB  IC
• Hệ số truyền đạt dòng điện α của Transistor


IC

IE

• Hệ số khuếch đại dòng điện β của Transistor
• Ta có hệ thức:



IC

IB

I E  I B (1   )

 

(1   )


CHƯƠNG III: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
(BJT-BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)
3.1 Cấu tạo, phân loại và ký hiệu
3.2 Phân cực transistor
3.3 Ba cách mắc mạch transistor
3.4 Các trạng thái hoạt động và đường tải một
chiều
3.5 Ghép liên tần


Phân cực cố định của BJT (Fixed – Bias)

IC

Vcc

RB

RC
+

IB

VCE
+
VBE

-


Phân cực cố định của BJT (Fixed – Bias)

• Mạch ngõ nền-phát (Base-Emitter):
VCC  RB I B  VBE  0
VCC  VBE
 IB 
RB
Với VBE = 0.7V nếu BJT là Si và VBE = 0.3V nếu là Ge.
Suy ra : IC=βIB

Mạch ngõ ra thu-phát (Collector-Emitter):
VCC  RC I C  VCE hay VCE  VCC  RC I C


Phân cực ổn định cực phát
Vcc

Mạch cơ bản giống mạch phân
cực cố định, nhưng ở cực
Emitter được mắc thêm một
điện trở RE xuống mass
(ground). Cách tính phân cực
cũng có các bước giống như ở
mạch phân cực cố định.

RB

RC
+
VCE
+
VBE

RE


Phân cực ổn định cực phát
Ta có:
Thay

VCC  RB I B  VBE  RE I E
I E  1    I B

VCC  VBE
 IB 
RB  1    RE

(suy ra IC từ liên hệ: IC=βIB)

Ở mạch CE(thu-phát): VCC  RC I C  VCE  RE I E
Trong đó:

I E  I C   .I B

 VCE  VCC   RC  RE  I C


Phân cực bằng cầu chia điện thế

IC

Dùng định lý Thevenin biến đổi thành mạch tương đương

IE


Trong đó:

RBB

R1 R2

R1  R2

VBB  RBB I B  VBE  RE I E

Mạch BE (nền phát):

VBB  VBE
IB 
RBB  1    RE

Thay: IE=(1+β)IB Suy ra:
Từ liên hệ

IC   I B

Mạch CE (thu phát):


VBB  VCC

R2
R1  R2

VCE  VCC  RC I C  RE I E

I C  I E  VCE  VCC   RC  RE  I C

Ngoài ra:

VC  VCC  RC I C

VB  VBB  RB I B
VE  RE I E  RE I c


Phân cực với hồi tiếp điện thế

I’C

RC

IC

Ðây cũng là cách phân cực cải thiện độ ổn định cho hoạt động
của BJT
Vcc

+

RB
IB

VCE
+
VBE

RE

IE


Mạch nền phát:

Với

'
C C

VCC  R I  RB I B  RE I E  VBE

'
C

I  IC  I B  I E  IC   I B
VCC  VBE
 IB 
RB    RC  RE 

IC   I B
VCE  VCC   RC  RE  IC


HỒI TIẾP ĐIỆN ÁP
I’C

RC

IC

Vcc

+

RB
IB

VCE
+
VBE

RE

Điện trở Rb nối từ
cực thu về cực nền
thay vì từ nguồn Vcc

IE


CHƯƠNG III: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
(BJT-BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)
3.1 Cấu tạo, phân loại và ký hiệu
3.2 Phân cực transistor
3.3 Ba cách mắc mạch transistor
3.4 Các trạng thái hoạt động và đường tải một
chiều
3.5 Ghép liên tần


MẮC CỰC PHÁT CHUNG
 Common Emitter (CE)


MẮC CỰC NỀN CHUNG
 Common Base (CB)


MẮC CỰC THU CHUNG
 Common Collector (CC)


SO SÁNH 3 KIỂU MẮC MẠCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×