Tải bản đầy đủ

Bài giảng hệ thống viễn thông phần 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG VIỄN
THÔNG

1.1 Tổng quan về mạng viễn thông PSTN
1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam
1.3 Các công nghệ chuyển mạch trong
mạng viễn thông
1.4 Các hạn chế trong mạng viễn thông
hiện nay

1


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN
Định nghĩa 1 : Mạng viễn thông là
phương tiện truyền đưa thông tin từ đầu

phát tới đầu thu. Mạng có nhiệm vụ cung
cấp các dịch vụ cho khách hàng.
Thành phần cấu thành mạng viễn
thông: thiết bị chuyển mạch, thiết bị
truyền dẫn, môi trường truyền và thiết bị
đầu cuối

2


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN

Nhờ các thiết bị chuyển
Dùngmạch
đểGồm
nối thiết
bị đầu cuối
2 loại:
Gồm 2 loại:
mà đường truyền-Thiết
dẫn
được
tổng
haydẫn
giữa
cácthuê
tổngbao
đài
bị đài,
truyền
phía
Gồm: Tổng đàivới
nội
hạt
-Truyền hữu tuyến
dùng chung và mạngđể

thể
được

thực hiện việc truyền đưa
các
quang
và tổng đài quá-Thiết
giangbị truyền dẫn cáp-Truyền
vô tuyến
sử dụng một cách kinh tế. tín hiệu điện

Hình 1.1 Các thành phần chính của mạng viễn thông
3


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền thống PSTN


PSTN (Public Switching Telephone Network)
Xây dựng trên cơ sở chuyển mạch kênh.
Cung cấp tốc độ 64kbps cho kết nối giữa các
thuê bao.
Họat động trên phương thức kết nối có
hướng, bao gồm 3 giai đoạn:
Thiết lập kết nối
Duy trì kết nối
Giải phóng và phục hồi kết nối
Page 4


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền thống
PSTN


Các thành phần cơ bản của PSTN
Tổng đài quá giang
(Tandem)

Trung kế
(Trunk)

Tổng đài nội hạt
(End Office)

Tổng đài quá giang
(Tandem)

Tổng đài nội hạt
(End Office)
Mạch vòng thuê bao
(Local Loop)


Telephone


Thuê bao
(Subscriber)
Page 5


Các thành phần cơ bản của
PSTN


Thuê bao


Chuyển đổi tín hiệu thân thuộc với con người
thành tín hiệu thích hợp có thể truyền qua mạng.
Telephone, Facsimile, PC…

Mạch vòng thuê baoLiên kết giữa thuê bao và mạng
Cung cấp phương tiện truyền tải tín hiệu thoại,
báo hiệu, nguồn giữa mạng và thuê bao.

Page 6


Các thành phần cơ bản của
PSTN


Node chuyển mạch (tổng đài)
Thiết lập nối kết cho các cuộc gọi theo yêu cầu, bao gồm
 Các cuộc gọi nội đài
 Các cuộc gọi liên đài.
Tổng đài chuyển tiếp (transit, tandem, toll office) nối các
tổng đài với nhau.
Tổng đài nội hạt (Local Exchange, End Office, Center
Office): tổng đài nối trực tiếp với thuê bao

Trung kế


Phương tiện truyền dẫn giữa hai tổng đài
Page 7


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN
Định nghĩa 2: Mạng viễn thông là một hệ thống
gồm các nút chuyển mạch được nối với nhau
bằng các đường truyền dẫn. Nút được phân
thành nhiều cấp và kết hợp với các đường truyền
dẫn tạo thành các cấp mạng khác nhau.

8


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN

Hình 1.2 Cấu hình mạng cơ bản
9


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN

Hình 1.3: Phân cấp số các node chuyển mạch
hiện nay

10


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN
Các kiểu kiến trúc mạng
- Mạng hình sao: Nút mạng trung tâm được

đấu nối
kiểu nan hoa với các nút mạng khu vực cấp thấp hơn.
Thích hợp để đấu nối các nút mạng cấp 4 và 5

- Mạng mắt lưới: ở cấu trúc này, tất cả các nút mạng
được đấu nối trực tiếp với nhau. Kiến trúc này phù hợp
với mạng cấp cao (nút cửa quốc tế hay chuyển tiếp quốc
gia)

11


1.1 Tổng quan về mạng viễn thông truyền
thống PSTN
Các kiểu kiến trúc mạng
- Mạng hỗn hợp: trong các mạng kết nối kiểu hỗn hợp,
sử dụng cả phương thức kết nối mắt lưới và hình sao

12


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG
VIỄN THÔNG

1.1 Tổng quan về mạng viễn thông PSTN
1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam
1.3 Các công nghệ chuyển mạch trong
mạng viễn thông
1.4 Các hạn chế trong mạng viễn thông
hiện nay

13


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam
Xét về khía cạnh các chức năng của các hệ thống
thiết bị trên mạng thì mạng viễn thông bao gồm:
 Mạng chuyển mạch
 Mạng truy nhập
 Mạng truyền dẫn
 Các mạng chức năng

14


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam

Mạng chuyển mạch
- Mạng chuyển mạch: có chức năng chuyển dữ liệu từ một
giao diện này và phân phối nó sang một giao diện khác, lựa
chọn đường đi tốt nhất mà vẫn lưu giữ được các thông tin.
- Ở Việt Nam, mạng chuyển mạch có 4 cấp (dựa trên các cấp
tổng đài chuyển mạch): quá giang quốc tế, quá giang đường
dài, nội tỉnh và nội hạt
Nút cấp 1
Nút cấp 2
Nút cấp 3
Nút cấp 4

15


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam

Mạng chuyển mạch
- Nút cấp 1 (tổng đài quốc tế): có 3 cửa đi quốc tế Hà Nội –
Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh. Thiết bị chuyển mạch là tổng
đài AXE-105 của hãng Ericsson.
- Nút cấp 2 (Tổng đài chuyển tiếp quốc gia): gồm các tổng
đài Toll đặt ở Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, đảm nhiệm việc
chuyển tiếp lưu lượng đường dài và giữa các vùng lưu lượng.
- Nút cấp 3 (Trạm host và vệ tinh): các trạm host được nối
với nhau và với các tổng đài toll theo 1 vòng ring cấp 1. sau
đó mỗi host lại được nối với các trạm vệ tinh của nó bởi 1
hoặc vài vòng ring cấp 2
- Nút cấp 4 (Các tổng đài độc lập): tổng đài độc lập dung
lượng nhỏ được nối với các host và tổng đài vệ tinh theo
16
phương thức hình sao


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam

Mạng chuyển mạch
Ring mạng quốc gia

Ring các host
(cấp 1)

Ring vệ tinh
(cấp 2)

Hình: Cấu trúc mạng chuyển mạch PSTN

17


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam
Mạng chuyển mạch
- Các đơn vị điều hành mạng chuyển mạch: VTI, VTN và
các bưu điện tỉnh
- VTI: quản lý các tổng đài chuyển mạch quá giang quốc
tế
- VTN: quản lý các tổng đài chuyển mạch quá giang đường
dài tại 3 trung tâm Hà Nội, Đà Nẵng và TpHCM
- Bưu điện tỉnh: quản lý các tổng đài chuyển mạch nội hạt
và nội tỉnh

18


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam
Mạng chuyển mạch
- Các loại tổng đài có trên mạng viễn thông Việt Nam:
A1000E của Alcatel, EAX61Σ của NEC, AXE10 của
Ericsson, EWSD của Siemens.
- Các công nghệ chuyển mạch được sử dụng: chuyển mạch
kênh (PSTN), X.25 relay, ATM (số liệu)
- Nhìn chung mạng chuyển mạch tại Việt Nam còn nhiều
cấp và việc điều khiển bị phân tán trong mạng (điều khiển
nằm tại các tổng đài).

19


1.2 Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam
Mạng truy nhập
POTS
ISDN
V.24
V.25

Mạng
Truy
nhập

PSTN
ISDN
PDN

SNI

UNI

- Là chuỗi các thực thể truyền dẫn giữa SNI và UNI
- Mạng truy nhập chịu trách nhiệm truyền tải tín hiệu đến
các thuê bao
- Các mạng cung cấp dịch vụ khác nhau có mạng truy nhập
tương ứng
20x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×