Tải bản đầy đủ

BÀI TÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn văn 7 bánh trôi nước

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN
1.Tên hồ sơ dạy học: BÁNH TRÔI NƯỚC- HỒ XUÂN HƯƠNG
2. Mục tiêu dạy học:
1.Kiến thức: Cảm nhận được phẩm chất và tài năng của nữ sĩ Hồ Xuân
Hương qua bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật chứ Nôm
-Vẻ đẹp và thân phận chìm nổi của người phụ nữ qua bài thơ Bánh trôi
nước
-Tính chất đa nghĩa qua hình tượng bánh trôi nước
-Tích hợp kiến thức lịch sử, Giáo dục công dân, tích hợp kiến thức phân
môn tiếng Việt
2.Kĩ năng:
-Nhận biết thể loại văn bản.
-Đọc- hiểu và phân tích một bài thơ Đường luật.
3.Thái độ:
-Cảm thông với số phận của người phụ nữ , trân trọng vẻ đẹp của người phụ
nữ.
-Bình dẳng giới
3. Đối tượng dạy học:
Học sinh lớp 7/2. Trường THCS Trần Cao Vân- Duy Xuyên- Quảng Nam
Tổng số HS: 38 em.
4. Ý nghĩa bài học:

-Học sinh hiểu thêm về một nhà thơ, một thể thơ, một vẻ đẹp trong thơ
Trung đại Việt Nam.
-Hiểu thêm những giá trị văn hóa rất riêng qua các phong tục
- Rèn kĩ năng giao tiếp, hợp tác, cảm thông giữa người với người
-Có ý thức về vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội
5. Thiết bị dạy học,học liệu:
- Đèn chiếu
- Bài giảng điện tử
VI. Hoạt động dạy học:
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Cảm nhận được phẩm chất và tài năng của tác giả Hồ Xuân
Hương qua một bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
2. Kĩ năng: Nhận biết thể loại của văn bản.Đọc- hiểu, phân tích văn bản thơ
Nôm Đường luật.
3. Thái độ: Cảm thông cho số phận của người phụ nữ và trân trọng vẻ đẹp
của họ.
III Chuẩn bị:
1: Giáo viên:Bài giảng điện tử, nhwung tư liệu về Hồ Xuân Hương.
2 Học sinh: Soạn bài. Sưu tầm những bài thơ theo lối vịnh vật của Hồ Xuân
Hương. Những câu ca dao có từ Thân em.
1


6.Hoạt động dạy học:
HĐ: Nêu tình huống:
-Cho học sinh quan sát hình ảnh Bánh trôi.
-GV hỏi: Cho biết tên bánh? Em hiểu gì về thứ bánh này? Chiếc bánh có
gợi lên cho em liên tưởng nào không?
Tích hợp kiến thức văn hóa:
-Học sinh đọc chú thích * SGK/ 95
-GV: Nói thêm về Tiết Thượng Tỵ mùng 3 tháng Ba (ngày Tỵ đầu xuân),
người Việt Nam ta có tục lệ ăn Tết “Hàn thực” (theo tiếng Hán Việt có nghĩa là ăn
nguội) dân gian gọi nôm na là Tết mùng 3 tháng Ba hay Tết “bánh trôi bánh chay”.
-Sau khi HS nêu những liên tưởng của mình, GV chuyển ý: Cũng hình ảnh
ấy, với Hồ Xuân Hương, một nữ sĩ tài ba của dân tộc ta lại liên tưởng đến một hình
ảnh khá độc đáo. Chiếc bánh là cuộc đời, là số phận, là phẩm chất của người phụ
nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến xưa. Hình ảnh chiếc bánh trôi mang tính đa
nghĩa. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hình tượng văn học thú vị này.

Lớp:7…....Tiết (TKB):…....Ngày dạy:……./……/….......Sĩsố:…/….......Vắng:…..


Lớp:7…....Tiết (TKB):….....Ngày dạy:…..../… /…........Sĩ số:…/...... .....Vắng:….
Tiết 25 văn bản
BÁNH TRÔI NƯỚC (Hồ Xuân Hương)
HDĐT:SAU PHÚT CHIA LI
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: HS nắm được vẻ đẹp, bản lĩnh sắt son, thân phận chìm nổi của người
phụ nữ qua sự trân trọng và cảm thương của Hồ Xuân Hương.
- Bước đầu hiểu thân phận của người phụ nữ, tôn trọng người phụ nữ.
2. Kĩ năng: Cảm thụ, phân tích.
3. Thái độ: Hiểu và tôn trọng h/ả người phụ nữ trong xã hội xưa.
II. Chuẩn bị:
1 Giáo viên: sgk,giáo án,Tài liệu tham khảo .
2 Học sinh: sgk,vở ghi ,Soạn bài.
III.Hoạt động dạy học:
1 Kiểm tra bài cũ : ( 5 )p
- Đọc thuộc lòng bài “ Côn Sơn ca”. Tác giả là người ntn?
2


2 Bài mới :
* Giới thiệu bài ( 1 )p
- Tiết trước chúng ta đã đi vào tìm hiểu về bài “Côn Sơn ca, Buổi chiều đứng ở
phủ Thiên Trường trông ra.”.Tiết này ta tìm hiểu văn bản “Bánh trôi nước”.
HĐ của Giáo Viên
HĐ của Học
Nội dung
Sinh
HĐ 1:HDHS tìm hiểu văn bản bánh trôi nước ( 5 )p
I.Tác giả, tác phẩm.
- Yêu cầu đọc chú thích *(sgk)
Đọc
1.Tác giả: Hồ Xuân Hương ( ?
- Cho biết đôi nét về tác giả?
Trả lời
- ?)
* Tích hợp môn Địa Lí : nêu
Chú ý
quê: làng Quỳnh Đôi – H.
quê quán của tác giả
Quỳnh Lưu – Nghệ An, mẹ ở
* Tích hợp môn lịch sử: em
Bắc Ninh.
cho biết bài thơ viết trong thời
- Được mệnh danh: Bà Chúa
gian(thế kỷ nào)
thơ Nôm.
- GV tóm tắt tiểu sử, xuất xứ
2. Tác phẩm: Là bài thơ đặc
của bài thơ.
sắc còn sót lại của Bà.
HĐ 2:HDHS đọc và tìm hiểu chung ( 7 )P
- HD h/s đọc – gọi h/s đọc - NX
II. Đọc – Hiểu văn bản.
- Bài thơ thuộc thể thơ gì?
Đọc
1. Đọc , tìm hiểu thể thơ.
Trả lời
a. Đọc.
b.Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt.
HĐ 3:HDHS tìm hiểu nội dung văn bản ( 13 )p
- Nghĩa 1 của bài thơ, bánh trôi
2. Hiểu văn bản.
được miêu tả ntn?
Trả lời
- Bánh trôi: màu trắng, viên
* Tích hợp môn công nghệ 6:
tròn, nhiều nước thì nát, ít thì
cách làm bánh trôi(thắng dền)
cứng, chín thì nổi, chưa chín thì
chìm.
- Nghĩa thứ 2 của bài thơ là gì?
Thảo luận
-> Tả chính xác bánh trôi.
Trình bày
- Phẩm chất, thân phận người
Nhận xét
phụ nữ:
+ Hình thức: xinh đẹp.
+ Phẩm chất: trong trắng,
không bị cảnh ngộ chi phối,
luôn son sắt, thuỷ chung, tình
nghĩa.
- Nghĩa nào đã quyết định giá
Trả lời
+ Thân phận: Chìm nổi, bấp
trị bài thơ? Tại sao?
bênh ở đời.
: Tích hợp lịch sử, giáo dục
- Nghĩa nào cũng hay và chính
bình đẳng giới:
xác nhưng nghĩa 2 mới làm nên
Bài thơ chính là sự cảm thông
giá trị của bài thơ.
cho thân phận của người phụ
nữa Việt Nam. Giá trị nhân đạo
của bài thơ là ở chỗ đó. Người
3


phụ nữ ấy- Hồ Xuân Hương đã
đau đớn cho thân phận nổi chìm
của người phụ nữ. Dưới chế độ Chú ý
cũ họ phải sống một số phận
Lắng nghe
hoàn toàn phụ thuộc, họ phải “
Tam tòng, tứ đức” “ tại gia tòng
phụ, xuất giá tòng phu, phu tử
tòng tử”…( ảnh hưởng của Nho
giáo)
*Tích hợp môn Mĩ Thuật:
bằng hiểu biết của em hãy vẽ
Thự hiện
chân dung thi sĩ Hồ Xuân
Hương
HĐ 4:HDHS tổng kết ( 5 )P
-Qua nội dung bài học em
IV Tổng kết.
nêu vài nét về nội dung và Tóm lược
1 Nội dung:
nghệ thuật của văn bản
Trình bày
Bài thơ thể hiện thái độ
Bổ xung
vừa trân trọng đối với vẻ
Nhận xét
xinh đẹp, phẩm chất trong
-Gv kết luận
Ghi chép
trắng, son sắt, thuỷ chung,
-Gọi học sinh đọc ghi nhớ
Đọc
vừa cảm thương cho số
phận chìm nổi bấp bênh,
lệ thuộc vào XH của người
phụ nữ xưa.
2 Nghệ thuật: Bài thơ có
tính đa nghĩa...
3 Củng cố : ( 3 )p
- Hệ thống lại kiến thức cơ bản.
4 Dặn dò : ( 1 )p
- Học bài, soạn: Quan hệ từ.
7 : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP.
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học có
tầm quan trọng đặc biệt. Nó là “khâu cuối cùng, đồng thời khởi đầu cho một chu
trình khép kín tiếp theo với một chất lượng cao hơn của quá trình giáo dục”
Kiểm tra, đánh giá không phải lúc nào cũng thực hiện một cách máy móc là
yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK hoặc từ “ngân hàng đề thi” có sẵn vì
như vậy sẽ dễ lặp lại và nhàm chán. Chủ trương đổi mới kiểm tra, đánh giá cả về
nội dung cũng như hình thức hiện nay cho phép người GV linh hoạt, sáng tạo hơn.
Do đó, việc sử dụng kiến thức địa lý hay lịch sử để đặt ra những câu hỏi đối với
học sinh là một biện pháp cần thiết và hiệu quả.
GV có thể cho HS kiểm tra bằng câu hỏi:
- Hãy cho biết hai nghĩa trong bài bánh trôi nước?
- Từ bài học em nêu hiểu biết của em về bình đẳng giới?
4


- Ngoài văn bant Bánh Trôi Nước em còn biết những tác phẩm nào khác
của thi sĩ Hồ Xuân Hương
Để trả lời cho những câu hỏi trên, đòi hỏi người học phải chủ động, tích cực
tiếp nhận văn bản, và phải tự tìm tòi các tài liệu liên quan đến tác phẩm này để vận
dụng một cách linh hoạt. Nếu người học nắm được các ý mà GV truyền đạt thì việc
kết hợp biện pháp trên về cơ bản đạt được hiệu quả như mong muốn.
8.: CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH.
- Kiểm tra miệng: 4/5 em trả lời tốt.
- Kiểm tra 60 phút:
- Kết quả kiểm tra đánh giá
Hiểu sâu,
Câu hỏi
Số bài
vận dụng
Hiểu, biết
Hiểu chưa Không hiểu
tốt
vận dụng

Câu 1
38
28
8
2
0
Câu 2
38
25
10
3
0
Câu 3
38
30
7
1
0
Câu 4
38
22
10
6
0
Kết quả cho thấy việc vận dụng kiến thức liên môn Lịch sử, Địa lí, công
nghệ, Mĩ thuật vào bài dạy giúp học sinh không những hiểu bài sâu hơn mà còn có
hiểu biết rộng. Học sinh có khả năng phân tích tác phẩm khá tốt. Hầu hết các em
đều nắm được những kiến thức cơ bản mà mục tiêu bài học đã đề ra.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×