Tải bản đầy đủ

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ


môn gdcd lớp 7
môn gdcd lớp 7
bài 10:
bài 10:


giữ gìn và phát huy truyền thống tốt
giữ gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của gia đình, dòng họ.
đẹp của gia đình, dòng họ.
I .Tìm hiểu truyện.
* truyện đọc : Truyện kể từ trang trại


Câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn hôm nay chính là chuyện về gia đình tôi.
Bằng sức lao động của mình , chúng tôi đã biến những quả đồi trọc cằn cỗi thành một
trang trại kiểu mẫu. Đó là cả một cuộc đấu tranh gay go quyết liệt của chúng tôI để
chiến thắng đói ngheò.
Ngày ấy , tôI còn bé lắm. Tôi chỉ nhớ bàn tay của cha và anh trai tôI dày lên, chai
sạn vì phát cây , cuốc đất, quyết tâm bắt đất sinh lời . Bất kể thời tiết khắc nghiệt đến

đâu, cha và anh cũng không bao giờ rời trận địa . Tôi cũng tích cực tham gia với
cả nhà bằng cách ngày ngày mang những cây bạch đàn non lên ngọn đồi cao kia để
cha và anh trồng . Cha tôi đã từng là lính vận tải biển . Tôi vô cùng ngưỡng mộ lòng
kiên trì bền bỉ của cha .Đến nay, trang trại nhà tôI có hơn 100 ha đất đai màu mỡtrồng bạch đànhoè,
mía và các loại cây ăn quả. Ngoài ra, cha tôI còn cho nuôI rất nhiều bò, gà, dê.
Cách đây hai năm trang trại nhà tôi mới được gặt hái những thành quả ban đậu
Tôi cũng đang bắt đầu sự nghiệp nuôi trồng của mình từ cái chuồng gà bé
nhỏ nàymẹ tôi cho 10 cô gà con và bây giờ chúng đã thành 10 cô gà mái đẻ
trứng vàng.Số tiền bàn trứng , tôi tiết kiệm để mua sách vở , đồ dùng học tập ,
truyện tranh và báo Thiếu niên tiền phong .
Cuộc sống thường ngày của gia đình tôi , nhất là trong những dịp nghỉ hè ,
cực kỳ bận rộn
Sự lao động không mệt mỏi của cha và anh trai là những tấm gương sáng để
tôi hiểu rằng , không bao giờ được ỷ lại hay trông chờ vào người khác mà phải đi
lên bằng chính sức lao động của mình.
Phỏng theo Thanh Bình
(Báo Thiếu niên tiền phong số 68 ,tháng 6-2000)


*Những việc làm thể hiện sự cần cù, quyết
tâm vượt khó.

*Đạt được những thành quả to lớn.

* Gia đình nhân vật tôi đã biết giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp.
Câu hỏi thảo luận:
Nhóm 1: Những chi tiết nào cho thấy sự cần cù , quyết
tâm vượt khó của mọi người trong gia đình trong
truyện?
Trả lời:
+ Hai bàn tay cha và anh tôi chai sạn vì phải cày ,
cuốc đất.
+Bất kể thời tiết cũng không rời xa trận địa.
+ Đấu tranh gay go và quyết liệt với lòng kiên trì bền
bỉ.
*Đó là thể hiện đức tính cần cù vượt khó.
Nhóm 2: Bằng sự cần cù quyết tâm vượt khó, gia đình đó
đã đạt được những kết quả gì ?
Trả lời : +Biến quả đồi trọc thành trang trại kiểu mẫu.
+Có hơn 100 ha đất màu mỡ.
Nhóm 3: Nhân vật tôiđã giữ gìn và phát huy truyền thống
tốt đẹp của gia đình thông qua những việc làm nào?
Trả lời: +Bắt đầu bằng sự nuôi trồng.
+Nuôigà con trở thành những con gà mái đẻ.
+Bán trứng lấy tiền mua sách vở đồ dùng.
Nhóm 4: Qua việc làm của các thành viên.Em thấy gia
đình trong truyệ có đức tính gì ?
Trả lời: Tinh thần lao động của các thành viên trong gia
đình là tấm gương sáng để chúng ta hiểu rằng, không
bao giờ được ỷ lại vào người khác mà phải biết tự
mình vươn lên.

? Em hãy kể lại những truyền
thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ mình?
?Trên địa bàn tỉnh Hà Tây có
nghề truyền thống nào nổi
tiếng?
?Qua việc tìm hiểu truyện .Em
hiểu giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ nghĩa là thế
nào?
? Vì sao cần phải giữ gìn và phát
huy truyền thống tốt đẹp của
gia đình,dòng họ ?

+Truyền thống cần cù lao động
+Truyền thống hiếu học.
+Truyền thống nghề mộc ,mây tre đan
+Nghề làm nón lá , dệt lụa.v.v
II. Nội dung bài học
1. Giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ.
Là tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ
thêm truyền thống ấy.
2. ý nghĩa :
Vì giúp ta có kinh nghiệm, sức
mạnh,và làm phong phú truyền
thống dân tộc.


?Chúng ta cần phải làm gì để giữ
gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của gia đình, dòng họ ?
?Chúng ta không nên làm gì để giữ
gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của gia đình, dòng họ ?
?Mọi người phải có thái độ và
trách nhiệm như thế nào để giữ
gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của gia đình, dòng họ?
Đọc nội dung bài tập SGK.
Bài tập a, b, d học sinh thảo luận .
* +Trân trọng, tự hào.
+Sống trong sạch, lương thiện.
+Cần cù chịu khó trong lao
động, nghề nghiệp.
+Ham học hỏi .v.v
*+Không nên coi thường truyền
thống gia đình, dòng họ.
+Không bảo thủ lạc hậu
+Không lười biếng trong lao
động, học tập.
3. Trách nhiệm của mọi người.
-Trân trọng , tự hào, nối tiếp
truyền thống.
- Sống lương thiện, trong sạch.
III. Bài tập.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×