Tải bản đầy đủ

các dạng bài tập về nhị thức niu tơn

Chương trình học TOÁN 11 (Moon.vn) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NHỊ THỨC NIU-TƠN – P2
Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
DẠNG 2. TÌM HỆ SỐ, SỐ HẠNG TRONG KHAI TRIỂN NHIỀU HẠNG TỬ
Bài 1: [ĐVH]. Tìm hệ số của x6 trong khai triển 1 + x 2 (1 + x ) thành đa thức.
7

Đ/s: 56
Bài 2: [ĐVH]. Tìm hệ số của x8 trong khai triển 1 + x 2 (1 − 2 x ) 


Đ/s: 742

8

8
Bài 3: [ĐVH]. Tìm hệ số của x8 trong khai triển đa thức của: 1 + x 2 (1 + x ) Đ/s: 238

Bài 4: [ĐVH]. Cho khai triển (1 + x + x 2 ) = a0 + a1 x + a2 x 2 + a3 x3 + ... + a2 n x 2 n (với n ∈ N*).
n

Tìm hệ số của số hạng chứa x 4 trong khai triển biết Cn1 + 6Cn2 + 6Cn3 = 9n 2 − 14n.
Đ/s: 161

Bài 5: [ĐVH]. Tìm hệ số của x 6 trong khai triển thành đa thức của P ( x) = 2 x 2 (1 − 3 x ) − 3 x (1 + 2 x )
5

7

Đ/s: –1206
Bài 6: [ĐVH]. Tìm hệ số của x5 trong khai triển biểu thức P = x (1 − 2 x ) + x 2 (1 + 3 x ) , biết rằng
n

2n

An2 − Cnn+−11 = 5 .

Đ/s: 350
Bài 7: [ĐVH]. Tìm hệ số của x4 trong khai triển P = (1 − x − 3 x 3 ) , biết rằng Cnn − 2 + 6n + 5 = An2+1 .
n

Đ/s: 480
3

3n
1

Bài 8: [ĐVH]. Tìm hệ số của x13 trong khai triển P =  + x + x 2  ( 2 x + 1) , biết rằng An3 + Cnn − 2 = 14n .
4


Đ/s: 26046720
Bài 9: [ĐVH]. Tìm hệ số của x4 trong khai triển P = (1 + x + x 2 )

12


Đ/s: 1221
n


 1 
Bài 10: [ĐVH]. Tìm hệ số của x trong khai triển  x + 3  1 −   , biết rằng 3Cn1+1 + 8Cnn+−22 = 3Cn3+1 .
 x 

4

(

Bài 11: [ĐVH]. Tìm hệ số của x8 trong khai triển 1 + x − x 2

)

8

thành đa thức?

Đ/s: –125

Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×